Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 03 - 18 januari 2017

21-22 JANUARI: 3DE ZONDAG DOOR HET JAAR

" De profetie van Jesaia is in vervulling gegaan "

Johannes de Doper deed het voorbereidend werk. Hij was de “aanwijzer” die zei: DEZE IS HET !
Het evangelie van dit weekend nodigt ieder van ons uit, om ook aanwijzer te worden in deze nieuwe wereld.

Uit het rode Bijbeldoosje

17.30 u. jgt Stanske Lievens

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen

In 2017 heeft de “Week Van Gebed Voor De Eenheid Van De Christenen” plaats van 16 januari tot 22 januari, dat is dus deze week. Het thema is: Verzoening – gedreven door de liefde Christi, een verwijzing naar de brief van Paulus aan de christenen van Korinthe. Wat ons drijft als christenen, over onze tradities heen, is de liefde van Christus (2 Korintiërs 5:14-20).

Het is 500 jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht kreeg: Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin van de Reformatie. Voor Luther was de rechtvaardiging door geloof in Jezus Christus de kern. Het is tragisch dat dit belangrijke besef toch een scheur door de kerk is geworden. Zou dat nu niet anders kunnen? Dat is in elk geval de focus van deze Week van Gebed. De Duitse kerken helpen ons dit jaar mee op weg: zij hebben dit jaar het thema ‘Verzoening’ aangereikt. Stap voor stap volgen we Paulus’ woorden over de liefde die ons drijft. We bidden dat deze drijfveer de verdeeldheid overstijgt en christenen bijeenbrengt. De kerk is steeds opnieuw geroepen om zich te bekeren tot haar hoofd: Jezus Christus. Daarom zijn er in de loop van de geschiedenis vernieuwingsbewegingen in de kerk geweest. Helaas hadden deze bewegingen vaak scheidingen tot gevolg. Laten wij in deze week bidden om eenheid tussen alle christenen, maar ook om eenheid binnen onze eigen geloofsgemeenschap. Een warme oproep en misschien kan onderstaand gebed hierbij helpen! Van harte dank!

Geest van God, maak ons leven nieuw.
Geest van liefde,
U verbindt ons in liefde met U en met mensen om ons heen.
Breng meer eenheid onder alle christenen over alle grenzen heen.
Geest van God, maak ons leven nieuw.
Geest van het lichaam van Christus,
U maakt ons tot één Kerk door de hoop die leven doet.
Vergeef ons als wij de eenheid verbreken
en de boodschap van geloof, hoop en liefde verduisteren.
Geest van God, maak ons leven nieuw.
Amen.


Welkom in de mis

Wij zagen weer dat het goed was. Op 14 januari vierden meer dan 250 vormelingen samen met hun catechisten enthousiast eucharistie in de kerk van Elsum! Bart Paepen ging voor en zo zijn onze vormelingen weer al een stapje dichter bij de grote dag van hun vormsel! Dank aan alle medewerkers!


Lanceerdag Broederlijk Delen 2017

De advent en Kerstmis zijn nog maar net voorbij of we denken al aan de komende vastenperiode. Op zaterdag 21 januari trekken we met een aantal pastores uit Geel naar Malle voor het lanceermoment van Broederlijk Delen 2017. Dit jaar staat Burkina Faso centraal. We vernemen er hoe Broederlijk Delen in Burkina Faso boeren steunt om hun eigen toekomst waar te maken. We kunnen er inspiratie opdoen om de campagne vorm te geven in onze parochies en scholen.  We maken er kennis met andere vrijwilligers en krijgen de kans om met hen ideeën uit te wisselen.  In de loop van volgende maanden lees je natuurlijk weer meer in het parochieblad! 


Bijbel in januari

Zaterdagnamiddag 21 januari is er een nieuwe "Up to D8!" bijbelnamiddag voor kinderen. Deze gaat door op de pastorij in Holven (Kapelstraat 20) van 14.00 tot 15.30.

Op donderdag 26 januari is er de volgende "5 broden en 2 vissen" bijbelavond tevens op de pastorij.

In januari staan we stil bij het verhaal van het laatste avondmaal, en meer bepaald bij de instelling van de eucharistie. We hopen dat we weer veel mensen mogen verwelkomen.


DIOCESANE LOURDESBEDEVAARTEN 2017

Elk jaar gaat het bisdom Antwerpen georganiseerd naar Lourdes. Mensen van ons bisdom begeleiden dan een bedevaart, die wordt samengesteld uit mensen, die op verschillende wijze ter bedevaart trekken. De traditie wil dit situeren in mei en in april.

Voor de Meibedevaart vertrekt de TGV nét over de Franse grens op 14 mei, om zijn lading terug af te zetten op 20 mei. Per vliegtuig kan je bij deze bedevaart aansluiten van 15 tot 19 mei.

De julibedevaart biedt de zelfde mogelijkheden, maar daarbovenop wordt er ook ingezet op een aangename bedevaart voor andersvaliden en jongeren. De trein gaat van 16 tot 21 juli en het vliegtuig van 17 tot 21 juli.

Voor beide bedevaarten kan je zowel individueel als met een groep(je) inschrijven. De voornaamste eigen liturgische vieringen volgen het pastoraal thema 2017 van Lourdes: “de Heer heeft grote dingen aan mij gedaan” (Lc. 1, 49). Het is een vers uit het Magnificat, het danklied van Maria.

Meer informatie is te verkrijgen bij het secretariaat: Hof ter Lo 8 bus 2,  in 2140 Borgerhout. Tel.: 03 218 92 21 op dinsdag van 14.00 tot 17.00 u of via info@dba-lourdes.org en www.dba-lourdes.org


 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02  
         
         

Externe Links