Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 04 - 25 januari 2017

28 – 29 JANUARI : 4DE ZONDAG DOOR HET JAAR
Dinsdag 31 januari: H. Don Bosco.
Woensdag 2 februari: Opdracht van de Heer (Lichtmis)

" Zalig de armen van geest "

In een wereld van lijden, oorlog en geweld, dient vrede gemaakt en gesticht te worden.
Dat zijn grote woorden, die je kan vertalen in kleine daden.
Laat ons ervoor zorgen, dat “vrede in de wereld” ook ons ter harte gaan in onze kleine kring.
Kijk eens naar je mannekes van Vredeseilanden! Dan geven wij ook gestalte aan die “armen van Geest”.


Uit het rode Bijbeldoosje

17.30 u. jgt Van Roey Simonne

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

LITURGIE VIEREN een KUNST

Wij nodigen u van harte uit op een vormingsmoment voor vrijgestelden en vrijwilligers die actief zijn binnen de liturgie (lectoren, gemandateerde voorgangers in gebed, gemandateerde uitvaartvoorgangers en andere geďnteresseerden).

"We hebben in de Kerk nood aan plaatsen waar mensen kwaliteitsvolle en aansprekende vieringen kunnen meemaken. Zo klinkt het toch vaak op vergaderingen."

Maar wat bedoelen we hiermee? Wat betekent ‘kwaliteit’ als het gaat om christelijke liturgie? Wat is er nodig om de inhoudelijke en vormelijke kwaliteit van onze vieringen te verzekeren? Hoe kunnen we groeien in de ars celebrandi, de ‘kunst van het vieren’, als voorgangers, lectoren, zangers, misdienaars …?

In dit vormingsmoment reikt Joris Polfliet antwoorden aan bij deze vragen en verkent concrete werkterreinen voor een evangeliserende liturgische pastoraal. Joris Polfliet is priester van het bisdom Gent. Hij is secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (ICLZ) en docent Liturgie en Sacramenten aan het Johannes XXIII-seminarie in Leuven en het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut in Gent. 

Voor ons dekanaat Zuiderkempen gaat het vormingsmoment door in Geel!

dinsdag 7 februari, 19.00 u. -22.00 u.

Hogeschool Thomas More – Campus Geel, Groot Auditorium, Kleinhoefstraat 4

Inschrijven: graag per mail voor 1 februari via rene.hendrickx2@telenet.be of via telefoon 0494/ 77 76 69.

Inschrijven is gratis. Dit vormingsmoment wordt u aangeboden door de dekenaten.

Wij hopen u met velen te mogen ontmoeten!


UITNODIGING ZENDINGSVIERING

Uitnodiging van Griet Wouters 

Graag nodig ik je van harte uit op mijn zendingsviering tot ziekenhuispastor van het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel. Deze viering zal voorgegaan worden door onze bisschop Johan Bonny op zondag 12 februari 2017 om 9.30u in de Sint-Dimpnakerk, Rijn 1, 2440 Geel. Nadien wil ik je graag bedanken voor je aanwezigheid tijdens de receptie die aansluitend zal doorgaan achteraan in de kerk.

Jouw aanwezigheid is het mooiste geschenk. Maar ben je toch op zoek naar iets extra, dan kan je patiënten veraf en dichtbij steunen door een gift over te maken met vermelding “Griet Wouters”.

Artsen Zonder Grenzen – BE64 2100 4850 0052

Het palliatief team van ons ziekenhuis – BE04 7865 8337 2431

Hopelijk tot dan!

Griet 


HET KAPELLEKE (31)

 

Bij een wandeling door de winterse koude in Geel, komen toch weer een onbekend kapelleke tegen zeker! Om niet te vergeten dat we nog niet eens halfweg zijn in onze reeks, laten we u mee genieten... Zoeken jullie weer mee? De winnaar van Kapelleke 30 was trouwens Rita! Van harte proficiat. Kapelleke 31 is al een hele kapel! Uw antwoord graag voor zondag naar dirkvandenbroeck2@gmail.com! Veel succes!

BIJBELAVOND

Op donderdag 26 januari is er de volgende "5 broden en 2 vissen" bijbelavond tevens op de pastorij. We starten stipt om 19.30 en eindigen om 21.30. Deze avond bekijken we de eucharistie vanuit een heel bijzondere invalshoek, namelijk "het offer van Christus". Na een boeiende getuigenis gaan we met elkaar in gesprek. Van harte welkom! 


OKRA LARUM NODIGT UIT

OKRA nodigt iedereen uit op donderdag 2 februari van 14.00 u. tot 16.00 u. in het PC van Larum, Sint-Corneliusstraat 8.

Leen Daems geeft er een voordracht over “Kruiden en winterkwaaltjes”.

Februari, schrikkelmaand. In deze maand steken vervelende kwaaltjes de kop op. We maken kennis met een boeketje kruiden dat we gemakkelijk kunnen inzetten om deze ongemakken te lijf te gaan. Een praktijkgerichte voordracht die voor iedereen toegankelijk is.  


LESSENREEKS BIJ DAVIDSFONDS

De groep van het Geelse Davidsfonds is een denk-en-doe groep. Zij dachten aan de angst van sommige mensen: een groeiende angst voor de islamisering van onze samenleving. Toch is dat niet echt een nieuw fenomeen: in de middeleeuwen was het Arabisch de voertaal in Spanje. Daarom dachten zij aan een lessenreeks in het kader van de ‘Davidsfonds Academie’. Zij contacteerden een kenner, die ons het volledige verhaal komt doen van Europa en de Islam, hoe indertijd christenen, Arabieren, Berbers en Joden vreedzaam samenleefden in een vorm van ‘laisser faire’ in Spanje.

Philippe Aloy is jurist en master in internationale relaties aan de John Hopkins University in Washington. Na een carričre als bedrijfsleider studeerde hij islamitische kunst aan de School of Oriental and African Studies in Londen en begeleidde hij reizen naar Andalusië. Hij gaf deze cursus al eerder met groot succes en goede kritiek.

U krijgt de kans deze lessenreeks in het Wijnhuis (Stationsstraat 56) bij te wonen. De eerste les start op donderdag 16 februari om 14.00 uur. Op 23 februari, 9 en 16 maart volgen de andere lessen (telkens tot 16.00 uur). Inschrijven kan op nr. 016 / 31 06 70 (Davidsfonds Academie) of via www.davidsfonds.be/academie. Deelnemen kost 64 euro (56 euro voor Davidsfondsleden), maar de koffie en de digitale syllabus zijn wel inbegrepen.

Meer info: Jeannine Geukens (tel. 014 / 72 02 85).


 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
         
         

Externe Links