Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 05 - 1 februari 2017

4-5 FEBRUARI: 5DE ZONDAG DOOR HET JAAR
" Gij zijt het licht van de wereld "

Jezus houdt zijn leerlingen geen “kleine reputatie” voor.
Is dat niet hoopgevend in moeilijke tijden ?
Met de kruisdood in zicht, straalt toch een licht.


Uit het rode Bijbeldoosje

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Maria Lichtmis op 2 februari

Op 2 februari vieren we weer Maria-Lichtmis of kortweg Lichtmis.  Het is de herdenking van de "Opdracht of Presentatie van de Heer in de Tempel", waarbij Jezus, zoals elk joods jongetje, wordt opgedragen aan God (zie Lucas 2: 22-40). Daarnaast herdenkt men het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet (Leviticus 12) moest brengen; vandaar de Latijnse naam Purificatio Mariae.
In Geel zijn er het afgelopen jaar ook weer een honderdtal kinderen gedoopt. Tijdens de vieringen van lichtmis die in de parochies plaatshebben de volgende weken, komen heel wat jonge ouders weerom hun kaarsje, beertje, wensdoosje, ... halen. Onder onze dopelingen zien we al enkele jaren een groeiend aantal eerste communicanten. Het is altijd een hele ervaring om met oudere kinderen een doopviering te mogen meemaken, een heel bewust en intens gebeuren.
We willen langs deze weg iedereen danken die het afgelopen jaar in de parochies van Geel zich heeft ingezet voor de doopcatechese. Dankzij onze vrijwilligers zijn de doopvieringen in Geel altijd heel mooi en sterk. Een dikke pluim.
Lichtmis... het blijft uiteindelijk in de eerste plaats een feest waarin we God danken voor onze kinderen, waar we God vragen om zijn zegen over hen...
Weet je...
"Ergens komt een kind vandaan, van ver, van buiten zonder naam.
Het is nog niemand, spreekt geen woord, heeft van de dood nog niet gehoord,
het huilt nog van geboortepijn en weet nog niet wie het ooit zal zijn...
Ergens moet een kind toch heen, het gaat zijn eigen weg alleen
en zoekt of in de wildernis een bron van levend water is
en luistert of een woord bestaat waarin zijn toekomst open gaat...
Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is
van vuilnisbelt tot gouden troon, aan vluchteling of koningszoon.
Wie leeft die maakt zijn eigen lied en wie niet leeft verstaat het niet...
Dan roepen mensen: jij, woon hier bij ons, woon hier bij mij.
De wereld wordt een huis voor jou en liefde maakt een mens van jou.
Dan geven wij elkaar een naam iemand, niemand,
kind van mensen ben jij voortaan."
(Huub Oosterhuis)


PASTORALE EENHEID

Er is weer een belangrijk stapje gezet op weg naar de pastorale eenheid in Geel. Het voorstel voor de visietekst is zo goed als klaar om samen met het dossier naar het bisdom te worden gestuurd. Enkele mensen van de stuurgroep werken nu hard aan het samenstellen van het dossier. Hierin zit naast de visietekst een hele boel informatie over de situatie van de geloofskernen in Geel zodat het bisdom met een goed dossier beslissingen kan nemen. Het klinkt op dit moment misschien een beetje theoretisch en administratief allemaal maar we gaan verder op weg. Dank aan de mensen die dit dossierwerk  verrichten. De puzzelstukjes van ons 'Huis' beginnen in elkaar te passen!


HET KAPELLEKE (32)

Door de winterse wandeling heeft de reporter een serieuze verkoudheid, maar gelukkig heeft hij nog foto's genoeg! Kapelleke 31 stond op de Oude Kastelse Weg. De winnaar lees je volgende keer. Ons Kapelleke 32 is eigenlijk geen echte kapel, maar toch nemen we ze graag op in onze reeks, omdat vele mensen van binnen en buitenland hier rust vinden bij het lezen van de boek in de kast waarbij zij in stilte gedenken. Op welke speciale plaats staat deze mooie ruimte met een register in een kast. Zoeken jullie weer mee? Uw antwoord graag voor zondag naar dirkvandenbroeck2@gmail.com! Veel succes!

 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04        
         

Externe Links