Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 10 - 8 maart 2017

11 – 12 MAART: 2DE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

" De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor "


Het moet zalig geweest zijn voor Petrus en zijn vrienden, om bij Jezus te vertoeven. Kunnen ook wij niet zalig bij Jezus en de zijnen vertoeven??? Laten wij onze ogen even sluiten tijdens een weekendviering in onze kerken. Laat ons bij Jezus zijn, bij Mozes en bij Elias. Jezus is er !
Niet enkel in dat stukje brood en dat scheutje wijn. Wij luisteren naar Zijn woord en komen samen in Zijn naam. Hij is in ons midden.
Laten wij volgende zaterdag of zondag allemaal eens drie tenten bouwen.
En dan moeten wij niet bang zijn, om daarna terug te keren naar het leven van alledag.

17.30 u. Eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Afscheid Marcel Daems

Op zaterdag 25 februari namen wij in de kerk van Zammel afscheid van pastoor Marcel Daems.
Hij werd geboren te Geel op 12 juli 1938 en overleed te Nijlen op 16 februari.
We citeren hier graag als herinnering enkele stukken uit de mooie homilie van Rik Aegten.

"Marcel was een boerenzoon en wist zich gedragen door de zorgen van de goede Herder Jezus, die hem riep om voor mensen te herderen. Op 7 juli 1963 heeft hij dan ook volmondig geantwoord op de vraag van Bisschop Mgr. Daem of hij bereid was priester te worden: Adsum, hier ben ik. De vraag was toen wel : op welke parochie zal ik mijn eremis kunnen doen? Geprangd tussen  Stelen en Punt.. Hij ging dan maar in de twee parochies vieren, twee zondagen na elkaar.

En dat jawoord van die 7 juli  heeft heel zijn leven getekend. Die herdersstiel heeft hij geleerd in de parochies van Broechem en Meerhout, om van daaruit naar zijn heimat Geel terug te keren als pastoor van Zammel, bijna 40 jaar geleden. Hij was één van de eerste pastoors van het bisdom die er een tweede parochie bij kreeg, nl Oosterlo. Met vallen en opstaan heeft hij getracht die twee parochies te doen samen werken, en hij is daar wonderwel in geslaagd.

Zijn grote passie was zeker in het begin de jeugd; hij stichtte hier de chiro, bouwde vlotten met hen, en ging op kamp. Op kampen wilde hij er altijd bij zijn van bij de opbouw en met zijn gereedschapskist laveerde hij over het terrein, om tenten op te stellen, licht aan te brengen enz… Maar hij was ook een goede herder voor de anderen. De sociale bewegingen, de bejaarden en vooral de zieken lagen hem nauw aan het hart. Ondertussen moest de statige pastorie gerestaureerd worden. Maar de schoonste restauratie was zeker deze mooie kerk waarin wij ons bevinden. Op het hoogfeest van OLVrouw hemelvaart 1999 mocht ik samen met hem de vernieuwde kerk in gebruik nemen. Hij was, naar het beeld van Jezus de goede herder, een echte herder voor deze parochies.
Maar het werk en de jaren lieten zich voelen en in begin van dit decennium moest hij enkele keren worden opgenomen in het ziekenhuis. Het deed hem pijn, maar hij voelde dat hij stilaan zijn vertrouwde schapen moest loslaten. Samen met zijn gouden jubileum vierde hij ook zijn afscheid en ging nog enkele jaren genieten in de zorgende nabijheid van zijn oudste zus.  Maar langzaam kwam ook het uur van het stervend zaad. Ook dat was hem bekend vanuit zijn afkomst. Zaaien doen boeren  wel – zij geloven in de kracht van het zaad, dat zo maar in de grond geworpen wordt, en nieuwe kiemkracht krijgt. En hij voelde dat zijn uur stilaan nabij kwam, om als een goede graankorrel vruchten te kunnen dragen."

Marcel, rust nu zacht en waak over ons daar in de hemel. Wij zullen je nooit vergeten. 


HET KAPELLEKE (36)

De winnaar van kapelleke 34 is Nicole. Van harte proficiat! Het kapelleke 35 stond buiten waar de vogeltjes fluiten... op de Vogelzang in Punt. De winnaar vinden jullie volgende week in ons parochieblad. Voor Kapelleke 36 moeten we geen extra tips geven, dachten wij zo. Dit kan toch niet duidelijker ! De juiste straat graag voor zondag naar dirkvandenbroeck2@gmail.com! Veel succes!

2DE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

Traditie en Toekomst, dat zijn de kernwoorden voor deze zondag, dat is de keuze die de lezing ons deze zondag aanreiken.
Kiezen we voor de traditie? Of voor de toekomst? Hoeven traditie en toekomst tegenover elkaar te staan om een betere samenleving te creëren?
Op de website van een middelbare school lezen we: “Traditie moet steeds vernieuwd worden om een levenskrachtige toekomst uit te bouwen”.
We nemen het graag over: je eigen traditie kennen, levenloze gewoontes loslaten, leven gevende vernieuwingen kansen geven en zo een hoopvolle toekomst tegemoet gaan. 
In Burkina Faso zien we het gebeuren: staande in de traditie van hun eigen landbouwkennis zoeken mannen en vrouwen naar nieuwe methodes die hen een betere toekomst geven. De traditie een toekomst geven: een keuze.
Ook de kinderen van ons bijbelgroepje "Up to D'8!" dachten er over na de afgelopen week.
In wat voor stad of in wat voor dorp willen wij leven?
We keken naar het filmpje van Broederlijk Delen en maakten een eigen collage over onze stad. En welke keuzes maken wij? 


davidsfonds en de geschiedenis

Op dinsdag 21 maart worden in Vlaanderen allerlei activiteiten georganiseerd in het kader van ‘De Nacht van de Geschiedenis’. Het thema dit jaar is ‘muziek’. Davidsfonds Geel is deze keer present met ‘De cello van Pablo’, een voorstelling met muziek, woord en beeld. Carla Van Geel (celliste), An Van Reeth (pianiste/celliste) en Rik Van Braband (verteller) vergasten hun publiek op een aangename mix van gevarieerde cellomuziek en treffende teksten in een poëtisch en biografisch kader. 

De cello (voluit 'violoncello': 'kleine grote viool') is een strijkinstrument met een warme klank. Rik Van Braband heeft gegrasduind in de biografie van de Catalaan Pablo Casals in zijn eigen indrukwekkende huisbibliotheek op zoek naar poëtische teksten over dat intrigerende instrument. 

De cello van Pablo’ wordt een poëtische mix van muziek, woord en beeld.

Carla Van Geel is leerkracht cello en ensemble aan de Geelse muziekacademie. An Van Reeth is pianobegeleidster aan diezelfde academie. Rik Van Braband ten slotte is tekstschrijver (voor o.a. Het Groote Oor, Muzeman, MaMuze…) en woordkunstenaar. 

Wij zijn welkom op dinsdag 21 maart vanaf 19.30 u. in de concertzaal van de Geelse Muziekacademie (Stationsstraat 29). De toegangsprijs bedraagt 13 euro (10 euro voor Davidsfondsleden). Een gezinskaart kost 25 euro.

Inschrijven kan bij Paul Heylen via heylenpaul@skynet.be of via 014/58 29 64.


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09        

Externe Links