Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 12 - 22 maart 2017

25 – 26 maart: 4DE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
" Jezus geneest de blindgeborene "

In Jezus is een grote kracht aanwezig, waarin ogen geopend worden.
Maar toch … wie strandt in eigengelijk, die vindt geen licht.
Jezus wil licht scheppen in onze duistere wereld. Hij wenst bevrijding uit gebondenheid.
Laten wij Jezus toe in ons leven ???

17.30 u. jgt Anna Geukens, Maria Daems, Daems-Gielis en overleden familieleden, Geukens-Bakelants en overleden familieleden; jgt Heylen Hilda, Heylen Staf, Dierickx Anna; Van Roey Simonne

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

 "De vraag" (1)

"De stoel" uit 1000 zonnen is al een gekend begrip en ook "Het kapelleke" in ons parochieblad kent zijn trouwe zoekers en lezers! Vandaag introduceren wij een nieuwe rubriek: "de vraag". Met een vraag gaan wij naar een parochiaan uit Geel en zoeken wij naar een antwoord, soms lang, soms kort, soms verhalend, soms met cijfers, ...maar altijd boeiend om weten! Deze persoon stelt een vraag aan de volgende persoon en zo ... trekken we rond voor hopelijk een nieuwe boeiende rubriek.

De Vraag: "Wat heb jij in de loop van de jaren zien veranderen in het kerkgebouw?"

Het antwoord door: Don Michiels, 87, koster - organist in Larum

"Wat het meest opvalt als ik zo spontaan moet antwoorden is natuurlijk in de eerste plaats het aantal missen. Dit is tegenover vroeger zeer sterk gedaald. Waar is de tijd dat er op een zondag 3 missen waren en dan nog het lof. Ik moest als koster zelfs al om half zes 's morgens gaan luiden of kleppen met de kleine klok. Soms moest ons Maria ook gaan luiden, als ik niet kon. Nu zijn de klokken automatisch. Dan herinner ik mij nog de stoof in de kerk. Er was natuurlijk geen verwarming zoals nu. Ik moest zaterdag kolen gaan scheppen voor de kachels in de kerk en de sacristie. En dan warm stoken. Ook de pastoors zijn veranderd hoor! Vroeger waren ze veel strenger dan nu. Zo weet ik nog dat ik in het begin niet aan de kelken mocht komen met mijn blote handen. Ik moest een doek gebruiken om deze aan te raken. En weet je wat ik nu wil vragen? Hoe zie jij het verloop van de misgang, van het aantal kerkgangers evolueren in de komende tijd? Ga maar eens vragen aan ..."

Maar dat is voor volgende keer in een nieuwe: "De vraag"


BIJBEL IN MAART!

Op donderdag 23 maart is er de volgende "5 broden en 2 vissen" bijbelavond in het pastoraal huis in Holven (Kapelstraat 20). We starten stipt om 19.30 en eindigen om 21.30. Deze avond gaat rond het thema van Kafarnaüm. Na een boeiende getuigenis met als gastspreker Vic uit Meerhout gaan we met elkaar in gesprek. Van harte welkom!

Op zaterdagnamiddag 1 april is er bijbelactiviteit voor kinderen, van 14.00 tot 15.30, tevens in het pastoraal huis.  


BROEDERLIJK DELEN AGENDA!

* 25 - 26 maart 2017: Eerste collecteweekend voor Broederlijk Delen

In de weekendviering vragen wij uw milde steun voor de werking van Broederlijk Delen. Deze middelen blijven nodig om Broederlijk Delen zijn activiteiten te laten doen. U kan uw bijdrage deponeren in het mandje van de kerk of overschrijven op de rekening van Broederlijk Delen: BE 12 0000 0000 9292

Tot 31 maart kan u ook nog het woord 'regen' sms'n naar het nummer 4666. Zo stort u per sms 1 euro naar Broederlijk Delen. Je krijgt een gratis berichtje terug dat uw sms is aangekomen! Zeker doen!

*  26 maart 2017:  Kerkelijk ontbijt in Zammel na de viering van 9.00. De parochie nodigt u uit op haar jaarlijkse ontbijt. Deelname is gratis, maar u kan natuurlijk een vrije gift delen voor Broederlijk Delen!

* 9 april 2017: tweede collectezondag Broederlijk Delen


WINNAAR KAPELLEKE (35)

Het kapelleke van de Vogelzang werd door vier mensen geraden! De winnaar is Lilian uit Punt! Van harte proficiat!
Onze reporter laat de kapellekes nu voor even aan de kant, maar hij richt zijn pijlen op een nieuwe reeks!
Vanaf één van de volgende weken trekt hij met "De Vraag" naar één of andere gelovige Gelenaar in de hoop op een antwoord! 


LENTEBIJEENKOMST VAN DE KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING

JEZUS GENEEST, OOK VANDAAG

op zaterdag 1 april komt in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle, Smekenstraat 61 een grote groep charismatische vernieuwers samen.. Deze dag staat in het teken van Jezus, die ons wil aanraken en genezen in onze pijn en verdriet. Priester Albert Franck zal komen vertellen over Gods genezende liefde.

De dag begint om 09.30 uur en eindigt met een eucharistieviering om 17.00 uur.

Info en inschrijven bij Godelieve Vergaelen - 03 239 73 36 - 0476 91 85 48 - vergaelen.g@skynet.be.

Meer informatie: www.kcvvlaanderen.be  


KERKWACHT

We hollen van Pontius naar Pilatus, we hebben geen tijd meer voor mekaar, we werken ons in een depressie…

En toch moeten we soms tijd maken voor ons zelf. Dat klinkt misschien egoistisch, maar toch zou het onze maatschappij goed doen als we af en toe eens een adempauze inlassen. Dat kunnen we doen door ons eens af te zonderen in de kerk bijvoorbeeld. Je hoeft daarvoor niet de heiligen uit hun nis of de beelden uit het retabel te bidden, maar in alle rust eens “dank” komen zeggen of “hulp” vragen. gewoon ons leven op een rijtje zetten…

Een toegewijde ploeg van kerkwachters geeft  u de kans om de 2 centrumkerken te bezoeken vanaf 1 april.

De St.-Dimpnakerk is toegankelijk op zaterdag, zondag, dins-, donder- en vrijdag

De St.-Amandskerk heeft haar openiningsuren op zondag, dinsdag, woens-, donder- en vrijdag

Telkens van 14.00 tot 17.00 u.

Op dinsdagvoormiddag zijn de kerkwachters ter plekke op St.-Amands.

De kerkwachters verwachten u !!

 


LEZING KERK IN NOOD

Op maandag 20 maart organiseert Kerk in Nood om 20.00 U. een lezing in de grote zaal van het Kontaktcentrum van de abdij van Postel.
Thema van de lezing is “Christenen in het Midden-Oosten”. Iedereen is welkom. Voor meer info: pater Benny Berrens, Abdij van Postel.


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11    

Externe Links