Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 18 - 3 mei 2017

6 – 7 MEI 2017: 4DE PAASZONDAG

" Ik ben de deur van de schapen "


In het Oude Testament ontmoet Mozes een stem in een brandende braamstruik.
In het nieuwe Testament herkennen de schapen hun herder aan zijn stem.
Hoe zit dat bij ons ? Maken wij verschil in stemmen??? Kleurt de stem onze opinie ?
Is het belangrijk, wie het zegt. Verstaan wij wel wat h(z)ij zegt ???
Maar de deur wordt bewaakt door een goede stem.

Naar het rode bijbeldoosje

14.00 u Eerste Communieviering in kerk Punt
17.30 u
eucharistieviering

10.00 u Gemeenschappelijke viering in de Mariahal te Scherpenheuvel voor stappers en anderen
Nadien samenkomst in De Pelgrim om samen iets te drinken

 

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Data eerste communie en vormsel 2018

Op vraag van verschillende mensen publiceren wij in ons parochieblad ook de data van de eerste communies en de vormsels van 2018.
Deze zijn reeds enkele weken te vinden op onze website www.parochiesgeel.be.
De eerste week van september 2017 krijgen dan de leerlingen van het 2e en 6e leerjaar in de lagere scholen in Geel weer een folder mee
met alle info betreffende inschrijving en contactgegevens van de catechese per parochie.
 

Vormsel 2018

Eerste Communie 2018


van pasen naar onze geelse heiligen

Nu Pasen achter ons ligt, is het voor de ware Gelenaar, die ook nog gelovig is, uitkijken naar het feest van onze eigen heiligen: Dimpna en Gerebernus. Hun feest wordt traditioneel gevierd op 15 mei en dat is dit jaar ook het geval.

De viering zal dit jaar NIET met processie zijn, de viering zal NIET met de bisschop zijn, maar de viering zal toch “écht Geels “ zijn. Heel wat zangkoren mogen komen meedoen als “zangers van goede wil” . Wij zingen samen met de koren en met de priesters die zich kunnen vrij maken, de mooiste hulde die dán mogelijk is aan ONZE Dimpna en ONZE Gerebernus. Zo kijken wij uit naar onze toekomstige pastorale eenheid die hun naam zal dragen

Elke Gelenaar is genodigd en de vroegere pastoor van Elsum zal voorgaan en de feestrede uitspreken.

Wij danken Fons Houtmeyers nu al omdat hij op de uitnodiging is ingegaan.

Elke Gelenaar is welkom … en verwacht.

Maandag 15 mei om 10.00 u. in de St.-Dimpnakerk.

 


BEL BEROEMD II

Er staat een tweede concert op de rol in de kerk van Bel. En niet een van de minste! Als blikvanger brengt het Mechels Vocaal Ensemble ‘Melantico’ het bekendste middeleeuws-Latijns gedicht “Stabat Mater” (De moeder stond bedroefd) van Johannes Fidenza (1221-1274), (waarschijnlijk) een Franciscaner-monnik uit Frankrijk of Italië. Componist Pergolesi heeft dit prachtige gedicht getoonzet. Dank zij hem staat het werk tot op heden aangeschreven als het mooiste wat de middeleeuwen op muzikaal gebied hebben nagelaten.

Giovanni Battista Pergolesi (Jesi, 4 jan. 1710 – Pozzuoli, 16 mrt. 1736) zijn vader verhuisde van Pergola naar Jesi. Daarom kreeg Giovanni als eerste de familienaam Pergolesi. Een samenvoeging van de twee namen van de steden waar het gezin woonde. 

Tijdens het tweede deel van het concert horen we het “Gloria” van Vivaldi. Het gloria is een lofprijzing aan de Heilige Drie-eenheid. Dit loflied werd volgens evangelist Lucas gezongen door de engelen nadat een van hen de geboorte van Jezus was gaan vertellen aan de herders in de buurt van Bethlehem. Het was paus Telesforus die het “Gloria in Excelsis Deo” opnam in de mis. Vivaldi gebruikte de tekst om er een prachtig stukje muziek op te componeren.

Antonio Lucio Vivaldi (Venetië 4 mrt. 1678 – Wenen 28 juli 1741) was violist, priester en componist. Zijn bekendste werk is wel “De vier jaargetijden”.

Dit concert, onder leiding van Lode De Kimpe, kan je genieten in de kerk van Bel op zondag, 14 mei, aanvang 17:00 u. Inkom 15 euro. Nadien is er een “nipje en een hapje” en gelegenheid tot een gezellige babbel met dirigent, solisten, koorleden, vrienden en uitvoerders. (Volgende week meer daarover)


Zaterdag 6 mei: Eerste communie Punt in parochiekerk Punt

Zaterdag 13 mei om 10u: Vormselviering Punt in St. Dimpnakerk


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17  
         

Externe Links