Negentig Vlaamse gemeenten willen snelheid beperken

26/02/2002
Van onze redacteurs
Michel Vandersmissen & Dominique Minten

BRUSSEL -- Negentig van de 308 Vlaamse gemeenten hebben aan de Vlaamse minister van Mobiliteit, Steve Stevaert (SP.A), gevraagd snelheidsborden van 70 kilometer per uur op de gewestwegen in hun gemeente te mogen plaatsen. Dat maakte Stevaert gisteren bekend, in de marge van de eerste Staten-Generaal over de verkeersveiligheid.

De Staten-Generaal verzamelt een stoet voorstellen waarmee het aantal verkeersdoden in ons land -- 1.470 in 2000 -- tegen 2010 moet worden gehalveerd. Belgi moet zo zijn grote achterstand tegenover van de buurlanden inhalen.

Hoewel de lat niet overdreven hoog wordt gelegd, moet de komende jaren een grote inspanning gebeuren. Voor elk deelthema zijn becijferde doelstellingen bekendgemaakt. Om die te bereiken moet een lange reeks ideen worden omgezet in wetteksten.

Ht signaal dat de federale regering met deze Staten-Generaal wilde geven was dat de verkeersveiligheid een beleidsprioriteit is geworden en dat alle betrokken ministers hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne, beloofde alvast dat de politie elk jaar 10 procent meer verkeerscontroles zal uitvoeren.

Een van de hete hangijzers is de snelheidsbeperking. De federale minister van Mobiliteit, Isabelle Durant (Ecolo), lanceerde onder meer het voorstel de maximumsnelheid op gewestwegen te verlagen van 90 tot 70 kilometer per uur. Zeventig kilometer per uur wordt de algemene regel, maar er kunnen uitzonderingen worden toegestaan tot 90 kilometer, bijvoorbeeld op veilige tweemaal-tweevaksgewestwegen.

Sommige liberalen hebben al laten weten dat ze de maatregel maar niets vinden en ook de bevoegde, maar op de Staten-Generaal afwezige, Waalse minister Michel Daerden liet dit weekeinde scepsis horen. Toch zou hij nu ook meestappen in de 70 km/u-regel.

Steve Stevaert is al langer een overtuigde voorstander. ,,De enige zekerheid is dat deze maatregel het aantal verkeersslachtoffers zal doen dalen. Ik merk trouwens dat in Vlaanderen grote belangstelling bestaat om de snelheidsbeperking in te voeren.''

Hij schreef vorig jaar een brief aan alle Vlaamse gemeentebesturen. Daarin werd niet alleen de mogelijkheid geboden onbemande camera's in hun gemeente te laten installeren. ,,Ik stelde ook voor borden te laten plaatsen op gewestwegen waardoor de snelheid wordt beperkt tot 70 kilometer per uur. De respons is veel groter dan verwacht. Bijna n op de drie gemeenten wil de beperking invoeren.'' En dossier hiervan, in de gemeente Oostkamp, is inmiddels goedgekeurd.

Ter verduidelijking: het Vlaams Gewest mag verkeersborden plaatsen, de federale overheid controleert of die beperking wordt nageleefd.