Te weinig geld om zwarte punten weg te werken15/04/2002

BRUSSEL -- Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Steve Stevaert beschikt over onvoldoende middelen voor zijn plan om de zwarte verkeerspunten in Vlaanderen weg te werken. Dat zegt Eric Van Rompuy, CD&V-fractieleider in het Vlaams Parlement.


Stevaert kondigde vrijdag aan dat hij binnen de vijf jaar alle 800 zwarte punten -- plaatsen waar regelmatig ernstige ongevallen gebeuren -- wil aanpakken. Op de Vlaamse begroting worden daarvoor extra middelen uitgetrokken. Vanaf 2003 wordt er jaarlijks 20 miljoen euro uit het Fonds voor de Financiering van Eenmalige Uitgaven (FFEU) geput, aldus de minister.

Maar volgens Van Rompuy is het plan, waarvan hij de kostprijs in de periode 2003-2008 op 500 miljoen euro raamt, op budgettair drijfzand gebouwd. Het FFEU wordt immers gespekt door eenmalige en conjunctuurgebonden kasoverschotten.

Voor de begrotingsjaren 2000 en 2001 waren die er waardoor het FFEU dit jaar over 150 miljoen euro voor mobiliteitsinvesteringen beschikt. Maar de volgende jaren zal er geen sprake meer zijn van spaaroverschotten. De Vlaamse begroting zal vanaf 2002 immers grote problemen kennen om te voldoen aan de voorgeschreven begrotingsnorm van de Hoge Raad voor Financiėn.

Voorts staat het volgens de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (Serv) nu al vast dat er in 2003-2005 geen budgettaire ruimte meer is voor nieuwe initiatieven, aldus nog de fractieleider. ,,Omdat Stevaert weigert een becijferd meerjarenplan voor mobiliteit in het Vlaams Parlement in te dienen kan hij voortdurend miljarenbeloftes doen zonder enige controle op de haalbaarheid.''

©Copyright De Standaard