Verslag van het bezoek van minister Steve Stevaert en de laatste evoluties

Vrijdag 22/2 laatstleden, hebben wij, als kruispunters en bewoners van het Punt, het genoegen gehad onze petitie te overhandigen aan Minister van Mobiliteit Steve Stevaert.

Dit bezoek aan Geel kwam vrij onverwachts tot stand omdat de Minister hier ter plaatse aanwezig was op de opening van de Ro-Ro haven en verder een werkbezoek aan de Stad Geel bracht.

We hebben hem er op gewezen dat hij ons eigenlijk op snelheid heeft genomen door dit onverwachte bezoek omdat wij een maand de tijd vooropgesteld hadden om onze petitie te laten circuleren en dit nu slechts 17 dagen heeft kunnen duren, maar dat we hem toch 11.967 handtekeningen konden overhandigen. Dat dit er toch van getuigde dat er veel mensen de Antwerpseweg als zeer problematisch ervaren.

De minister was hier zeker van onder de indruk en vond dat dat uitermate gepresteerd was.

Bij deze willen wij , kruispunters, dan ook al diegenen die meegeholpen hebben aan deze petitie bedanken, zonder hen zouden wij dit alles niet verwezenlijkt kunnen hebben.

Verder hebben we hem onze verzuchtingen en eisen duidelijk gemaakt conform onze brief die wij hem eerder verstuurd hebben. (ongelijkgrondse kruisingen zwakke en lokale weggebruikers, vlottere doorstroming doorgaand verkeer door scheiding van doorstromend en plaatselijk verkeer,.......)

Ook daar reageerde hij positief op in die zin dat :Hij vermelde dat de streefbeeldstudie voor het gehele traject Antwerpseweg tot in Lommel zal starten nu op  1 maart.

Dat de budgetten voor herstructurering op de Antwerpseweg reeds beschikbaar waren, maar dat de studie en de plannen nog niet klaar waren en dat hij eigenlijk bezorgd was over het feit dat als de plannen klaar zouden zijn het de bevolking zou zijn die hierover eventueel voor problemen zouden zorgen.

Wij hebben daarop geantwoord dat de problemen op het Punt zo chaotisch zijn, dat de mensen pro herstructurering en verbetering zouden zijn.

De bal wordt in feite terug in ons kamp geplaatst en het is in ons aller belang dat we in de toekomst samen aan dezelfde koord trekken om tot een veilige oplossing van onze problemen te komen.

Verder heeft hij deze week nog officieel bevestigd dat er per uitzondering op de primaire gewestweg categorie I, met name dus de Antwerpseweg, goedkeuring gegeven is om als TIJDELIJKE MAATREGEL TOT HERSTRUCTURERING EEN FEIT WORDT, 70 Km/uur uit te vaardigen op de Antwerpseweg, met een tracé-bewaking van onbemande camera's. Hij heeft hiervoor deze week aan AWV opdracht gegeven.

Doordat deze maatregel voorlopig wordt uitgevaardigd hopen wij, en de overheid dat het hoge ongevallencijfer drastisch naar beneden zal kunnen gehaald worden.

Verder heeft onze school een participatieverklaring met de Stad Geel ondertekend, dat kadert in het Tapestry-project.

De opmaak van een schoolvervoerplan werd als één van de acties van het Tapestry-project in de participatieverklaring opgenomen.

Hierdoor wordt door het Vlaamse Gewest, de mogelijkheid geboden om herinrichting van scholen, waarvan de ingang gelegen is op een afstand van max. 200 meter van een gewestweg, te subsidiëren d.m.v. het afsluiten van de module 10.

Door mee te participeren met de module 10 kunnen wij op het Punt op termijn herstructureringswerken verkregen op :

Hiervoor vragen wij wel de medewerking van de ouders van de schoolgaande kinderen door het invullen van een enquëteformulier.

Enkel door het afsluiten van de module 10, kunnen wij een veilige oversteek voor onze zwakke weggebruikers bekomen op de Herentalseweg, en moest het hele project van herstructurering van de ganse Antwerpseweg in het water vallen, kunnen wij altijd herstructureringen bekomen in ons "dorpgedeelte" op de Antwerpseweg.

Bij deze zou ik ook nog een misverstand uit de wereld willen helpen :

Ik heb de vraag gekregen waarom geen ZONE 30 op het Punt aan de school en over elders wel.
Wel, het antwoord is eenvoudig.

De wet zegt dat als er zich aan de school een weg met een gescheiden voet- en fietspad bevindt mag er geen zone 30 uitgevaardigd worden.

Eerst zou er een nationale wetswijziging moeten gebeuren alvorens dit dus in de Vogelzang van toepassing zou zijn.

Bedankt, wij houden U verder op de hoogte,

Nadine Laeremans