Maximaal zeventig km/u op gewestwegen

De Vlaamse en de Waalse regering zijn het erover eens om de maximumsnelheid op gewestwegen te beperken tot 70 km/u.
Nu is dat nog 90. Het aanpassing wordt ten vroegste in oktober doorgevoerd. 

WalloniŽ was lang tegen een lagere maximumsnelheid, maar is nu bijgedraaid omdat het uitzonderingen mag maken op wegen met lange onbebouwde stroken. 

De zones-30 worden eveneens flink uitgebreid: tegen 2006 moet die snelheidsbeperking gelden in 60 % van alle schoolomgevingen en in 2010 moet ze in 75 % van de woonkernen gelden in 90 % van de gemeenten. Verder komen er ook meer controles op overdreven snelheid en rijden onder invloed.

(Gelezen op Teletekst)