Verslag Verkeersvergadering van 19  december 2001

-         de streefbeeldstudie die de Antwerpseweg, het gedeelte van de ring naar de Molse weg en de Molse weg omvat werd besteld en zal in 2002 uitgevoerd worden.

-         begin 2002 zal een informatievergadering gehouden worden waarin deze streefbeeldstudie zal uitgelegd worden aan de bevolking; de directeur van AWV (Administratie Wegen en Verkeer) De Baere beloofde persoonlijk mee te werken aan deze vergadering.  De kredieten voor de aanpassingswerken werden vastgelegd (450M BEF voor Antwerpseweg, 150M BEF voor Molse weg).  Nadien zal er om de 3 maanden een evaluatievergadering doorgaan waarbij de voorstellen van het studiebureau zullen bekeken worden.

-         er zijn tot nu toe reeds 4 voorstellen geweest waarbij de basisgedachte steeds de scheiding van het doorgaand verkeer en de zwakke weggebruiker was.

-         de burgemeester drong er op aan dat de bevolking mee moet werken om de problematiek kenbaar te maken naar de gouverneur en de minister toe en dit bij voorkeur met aangetekende brieven; acties zijn eveneens noodzakelijk om de zaak levendig te houden in de media; de burgemeester vroeg echter wel om hem op de hoogte te houden als er acties gepland zijn.

-         vanuit het stadsbestuur zal d actie HOOP opgestart worden.  Als symbolische actie zullen alle Geelse middelbare scholen gevraagd worden om eind januari met de fiets mee naar Winkelomheide te rijden over het nieuw fietspad.

-         het blijkt dat 70% van de ongevallen in Geel s nachts gebeuren in omstandigheden die niet verantwoord zijn (drank, snelheid,) op respectievelijk Molse weg, Dr Van De Perrestraat en Antwerpse weg;  daarom zal er vanaf nu  gedurende 1 jaar repressief opgetreden worden door de politie.

Omhoog