ZOEKZONES ECONOMISCH NETWERK ALBERTKANAAL

In Geel werden 3 zoekzones voor uitbreiding bedrijventerreinen weerhouden door het consortium. Het betreft de Heze in Punt, Liesel in Stelen en Winkelomheide.

De Vlaamse Regering voorziet dat het Ruimtelijk Structuurplan op drie niveaus wordt opgesteld, met daarin ieder zijn specifieke bevoegdheid.

-         Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op gemeentelijk niveau.

-         Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op provinciaal niveau.

-         Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op Vlaams niveau.

Het ENA (Economisch Netwerk Albertkanaal) is de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest.

De Vlaamse Gemeenschap heeft hiervoor rekening gehouden met economie en tewerkstelling en kwamen tot de vaststelling dat er in de regio behoefte is naar uitbreiding bedrijventerreinen.

Tot op heden hebben de Gemeenten geen inspraak hierover gehad.

De zoekzone de Heze is echter wel bizar afgebakend.

Deze zoekzone wordt vanaf de Heze doorgetrokken tot de N19. Op deze manier valt een belangrijke woonkern van onze parochie volledig in deze zoekzone. We praten hier over 46 woningen, waaronder een tiental nieuwbouwwoningen en over verschillende onbebouwde percelen voor ca. 25 woningen of ca. 14 % van de woningen op onze parochie.

We praten hier ook over 9 woningen op de Heze. De woningen van de Herentalseweg werden weerhouden maar de buffer wordt niet gerespecteerd.

Maandag 10 februari gaat de gemeenteraad in een gemeenteraadscommissie hier een gezamenlijk standpunt over in nemen.

Donderdag 13 februari hebben de betreffende gemeenten die geselecteerd werden voor het ENA een onderhoud met het consortium.

EN MAANDAG 17 FEBRUARI VINDT ER IN DE PAROCHIEZAAL VAN ELSUM EEN HOORZITTING PLAATS VOOR DE GANSE BEVOLKING VAN GEEL OVER HET ENA.

Ondertussen hebben de inwoners van de Puntstraat zich verenigd en hebben zij een petitie opgestart om hun bezwaar te uiten over de uitbreiding van deze zones.