Buurtwerking

Na de nieuwjaarsdrink, waar we met iedereen konden klinken op het nieuwe jaar, is het tijd om een nieuwe “Zo is en leeft ’t Punt” te verdelen zodat we onze geburen blijven kennen.
We verwachten de buurtwerkers op woensdag 18 januari om 20uur in ons PC.

We hopen dat alle buurtwerkers op post zijn.

De Puntse buurtwerking is een veelzijdig gebeuren van onthaal van nieuwe parochianen tot gemeende betrokkenheid bij tegenslag of overlijden, bij geboorte of burenacties. Het is een belangrijk gebeuren om mensen samen of thuis te brengen in onze gemeenschap. De buurtwerkers komen elk jaar na Nieuwjaar samen om de werking te bekijken en de nieuwe bundel ‘Zo is en zo leeft ’t Punt’ mee te nemen.

Aan buurtwerkers en medeparochianen vragen we of ze de veranderingen in hun buurt, of die van hen zelf, willen doormailen naar lilian@telenet.be. Alvast bedankt.

Nieuws

De stad Geel heeft onze buurtwerking en het daarbij horende boekje “zo is en zo leeft ’t Punt” voorgedragen voor de titel van Cultuurprijs 2014.
Zij appreciëren wat wij doen voor onze gemeenschap.

Algemene info

Zo is en leeft ´t Punt is een brochure met de namen en adressen van de bewoners van onze parochie.
Om privacy redenen kunnen wij deze gegevens echter niet online plaatsen.
Ieder gezin ontvangt bij het begin van het jaar van zijn buurtwerker een nieuwe aangepaste uitgave.

Wijzigingen
Gelieve al de nieuwe wijzingen door te geven aan uw buurtwerker of aan een van de onderstaande contactpersonen. 

Contactpersonen