Privacy Policy

Bescherming van persoonsgegevens (AVG/GPDR)

De website GeelPunt.be hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de webstek beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVR/GDPR) die op 25 mei 2018 in werking treedt.

De website GeelPunt.be geeft u daarbij de volgende waarborgen :

De website GeelPunt.be treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van uw persoonsgegevens misbruik maken.