Telefoonnummers Stadsdiensten Geel

Nieuwe nummers sinds 1 juni 2007

Archief 014 56 66 90
Axion Sporthal 014 58 29 61
Belbus 03 218 14 94
Bengelbende kinderopvang 014 56 02 66
Bevolking 014 56 61 80
Bibliotheek 014 56 67 50
Bouw & Milieu 014 57 03 05
Brandweer 014 56 66 30
Brandweer Noodoproepen 014 56 66 30
BTW 014 56 37 64
Burgerlijke Stand 014 56 61 80
CC De Werft 014 56 66 66
Communicatiedienst 014 56 60 10
Containerpark 014 58 45 06
Cel informatie Technische Dienst 014 57 03 05
Cultuurdienst 014 56 66 85
Dagcentrum gehandicapten 014 56 35 60
De Klus - Kringloophuis 014 58 15 72
Den Echo 014 59 13 46
Douane en Accijnzen 014 56 37 77
Druginfo 014 57 08 57
Drukkerij 014 56 62 20
FinanciŽle Dienst 014 56 61 50
GAS 014 56 60 85
Gasthuismuseum St.-Dimpna 014 59 14 43
Geelse Bouwmaatschappij 014 58 01 55
ICT 014 56 61 00
IOK 0800 97687
JAC 014 56 68 20
Jeugddienst 014 56 68 00
Kadaster 014 56 38 33
Kleine Landeigendom 014 54 41 83
Lokale Economie 014 56 60 90
Minder Mobielen Centrale 014 57 03 12
Noord Zuidcdienst 014 56 68 30
OCMW 014 57 01 11
Onderwijs 014 57 08 42
Onderwijsdienst 014 56 64 00
Onthaal 014 56 60 01
Ontvangerij 014 57 08 80
OPZ 014 57 91 11
Personeelsdienst 014 56 61 30

Politie Wijkkantoor Geel
Stelenseweg 92
2440 Geel
www.pzglm.be
wijkteamgeel@pzglm.be

014 57 01 01
Post 014 56 45 50
Preventiedienst 014 56 63 70
PWA 014 57 10 70
Registratie 014 56 38 27
Rode Kruis hulpdienst 014 58 76 87
Rode Kruis uitleendienst 0472 96 92 28
Ruimtelijke Planning 014 56 60 80
Rusthuis Wedbos 014 58 74 63
Secretariaat 014 56 60 60
Secretariaat Kabinet Burgemeester 014 56 60 20
Sociale Dienst 014 56 61 45
Sporthal Axion 014 58 29 61
Stadhuis 014 57 08 11
Stadsmagazijn - Stedelijke werkplaatsen 014 57 09 83
Stedelijke Sporthal Axion 014 58 29 61
Sociale Dienst 014 57 03 11
Sociaal Verhuurkantoor 014 58 09 91
Sportdienst 014 56 67 20
Station 011 29 60 00
Technische Dienst (bouw&milieu - verkeer&mobiliteit - patrimonium - openbare werken - GIS - containerpark - werkplaats 014 56 62 50
Toerisme 014 56 63 80
Vlaams woningsfonds BGJG 03 238 60 34
Vlaamse Kruis 014 30 99 62
Vlaams Kruis Ambulance 0477 66 81 11
Vreemdelingenzaken 014 56 62 10
Wijkwerking 014 58 33 73
Ziekenhuis 014 57 77 77
Zwembad Fehrenbachstraat 014 56 67 00
   

Veilig Fietsen
Signaleer iedere onveilige situatie via Tel. 014 57 03 05 of via email fiets@geel.be

Laatste update 1 juni 2007