Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 52 - 30 december 2015

2 – 3 januari 2016: OPENBARING DES HEREN (DRIEKONINGEN)
vrijdag 8 januari: heilige Goedele, patrones van Brussel
"ER KOMT IEMAND, DIE STERKER IS"

Iets mooiers kon Lucas niet bedenken: Jezus is Gods vreugde. Zo wil hij ons laten mee-geloven, dat wij delen in Gods vreugde door Jezus, God, die mens wordt. Kan dit ons op pad zetten om andere mensen vreugde te brengen? Gaan wij voor “ruimte en vreugde aan alle mensen die Hij lief heeft”?

(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. Eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

En 2016 ??? ??? ???

Wij wensen jullie allen een zalige uiteinde 
en mogen we met Gods zegen het nieuwe jaar 
met volle hart en veel vreugde verwelkomen 
zodat we kunnen starten met een goed begin.

Wij wensen je het komende jaar
veel vreugde en zonneschijn
zodat je elke dag opnieuw
tevreden en gelukkig kan zijn

Dat het nieuwe jaar
Rijk mag zijn aan
Mooie dagen,
En veel liefde, voorspoed
En geluk mag dragen...

 

Dit is een hartelijke wens

Van de Geelse pastores

Aan de lezers van het parochieblad


geld voor de afrikaanse missies

In het weekend van 2 en 3 januari is er de jaarlijkse omhaling voor de Afrikaanse Missies.
Deze collecte, vastgesteld door de Belgische bisschoppen, is bestemd als steun en aanmoediging voor de Kerk in Centraal-Afrika.
Vele missionarissen van Vlaanderen hebben daar het woord Gods gezaaid.
De jonge kerken van Congo, Rwanda en Burundi liggen ons na aan het hart.
Zij hebben het momenteel bijzonder moeilijk. Onze steun helpt hen te overleven. Wij bevelen u deze omhaling dan ook warm aan.

Het was Kempenaar Kardinaal Van Roey, die in zijn tijd reed inzag, dat Europa wat verschuldigd is aan Afrika, want wij hebben zo veel van hen “gekregen” dat ze voor ons onbetaalbaar zijn. 


KERKENPLAN EN PASTORALE EENHEID

Wie momenteel nog durft beweren, dat er in de kerk van Geel niks verandert, niks op handen is, geen geloof meer zit … die nodigen wij uit om mee te denken en mee uit te kijken naar de kerk van de toekomst. Daar vindt hij wel zijn ongelijk! De volgende stap zal gezet worden door alle belangstellende gelovigen in het St.-Dimpnacollege op woensdag 20 januari. Daar hoor je zeker de komende tijd nog meer van.

De toekomst van onze parochies wordt besproken in het interieur van een schoolgebouw, kwestie van even afstand te kunnen nemen.

Noteer alvast de datum.


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49 Week 50 Week 51  

Externe Links