Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 1 - 6 januari 2016

9 – 10 januari: DOOPSEL VAN CHRISTUS
donderdag 14 januari: H. Valentinus Paquay, ’t Heilig paterke van Hasselt.

"GERED DOOR HET BAD VAN DE WEDERGEBOORTE"

De Kersttijd wordt vandaag afgesloten. Enkel met Lichtmis denken wij nog eens aan de “kleine Jezus”.
In grote stappen vierden wij de openbaring van de langverwachte verlosser.
Geboren in een stal … geopenbaard aan kleinen (de herders) … aan de wereld (wijzen uit het Oosten) … en aan de Joden
(boven Zijn hoofd klinkt een stem:”Dit is Mijn Zoon”) en daarna ???

Come and see, every weekend !!!

17.30 u. Jgt Philomena Vanreusel, Jozef en Ludo Geukens, Melanie Knaepen

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Denkend aan Kerstmis 2015

Kerstmis in de lente ??? Wij hoorden het veel fluisteren en zeggen en wij waren ook met velen om die Kerstmis “lentevol” te beleven.
Een nieuw verschijnsel in Geel is wel, dat er aan de ene kant nog een grote vraag is naar een middernachtmis (en in het centrum mijnheer !!!), maar dat aan de andere kant de kerstvieringen in de vooravond steeds meer bezocht worden. Heel wat mensen trokken in de “late namiddag” of “de vooravond” naar Winkelomheide en het Punt om daarna thuis aan tafel te gaan. De andere avondkerken werden ook druk bezocht, maar verder waren de Geelse straten leeg. Als Jozef en Maria toen door Geel hadden getrokken met hun ezel, ze hadden amper de weg kunnen vragen. Daarvoor had de bisschop van Antwerpen eigenlijk wel de grote voorzet gegeven, want in zijn Kerstbrief maakte hij letterlijk de vergelijking tussen Bethlehem in Jezus’ tijd en GEEL in onze tijd . Danku, bisschop.

De middernachtmis op Ten Aard trok zowat het zelfde publiek als vorig jaar en verwelkomde het vredeslicht uit Bethlehem in haar eigen stal … met glühwein en chocomelk in overvloed. De kerstvieringen in de Kerstvoormiddag toonden dan weer de klassieke taferelen: zoekende mensen, die allemaal op hun manier naar de kerk kwamen, sommigen “like every week” en anderen op zoek naar kleine herinneringen uit een (lang) verleden tijd. Het waren allemaal mensen op zoek naar de verlosser in hun eigen hart. Zij kregen engelenzang en vitamines voor hun hart

Wij kunnen eigenlijk na al deze feesten alleen maar dankbaar zijn. Dankbaar omdat héél veel mensen Onze-Lieve-Heer niet vergeten zijn rond Kerstmis en ook, omdat zo veel mensen inspanningen hebben geleverd om er een mooi feest van te maken: zangers, drukkers, stalopbouwers en –afbrekers lectoren, voorgangers, onthalers, stoelensleurders, drankbereiders en –opkuisers … mensen-van-goede-wil. Daarmee zijn wij niemand overgeslagen of vergeten.


VAN GEEL NAAR eUROPA

Op 28 januari trekken 18 leerlingen en twee leerkrachten van het Sint-Dimpnacollege Geel richting Straatsburg om deel te nemen aan het Euroscolaproject.

In dit project nemen scholen van de 28 landen van de EU voor een dag de taak van een Europarlementariër over. Het doel?
Een beetje bijleren over de werking van het Europese Parlement.

Zij worden opgedeeld in commissies om te discussiëren over diverse actuele aangelegenheden, om daarna hun bevindingen voor de plenaire vergadering te brengen.

We kijken er samen met hen in ieder geval heel erg naar uit.

Hopelijk krijgen wij een verslag na afloop !


 

 

Archief

Deze Week

Week 52      
         
         

Externe Links