Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 2 - 13 januari 2016

16 – 17 januari: TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR
zondag 17 januari: H. Antonius abt. Gevierde heilige van Geel Bel
woensdag 20 januari: Sint-Sebastiaan patroonheilige voor schuttersgilden en de pestheilige van de Kempen

"EEN BRUILOFT IN KANA IN GALILEA" 

Er zijn zo van die momenten, dat wij de indruk hebben, dat de wijn op is, dat wij geen vreugde meer hebben aan samenzijn en samenleven. Dat zijn momenten, dat het feest “uit” is. Laten wij het dan verder verwateren of beginnen wij weer te dromen, dat er van water toch nog wijn kan voortkomen ?

Het wonder kan ook nu gebeuren! 

(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Op bezoek bij Don Michiels (1)

DON VAN LARUM

In 2015 vierden we in Larum het 65 jaar koster zijn van Don Michiels. Als ik aan Don vertel, dat wij er nu als eerste willen bij zijn in zijn 66e jaar, moet hij lachen en we moeten toegeven dat het inderdaad een beetje heeft geduurd voor we hem interviewden.

66ste JAAR BEZIG ALS KOSTER

Don vertelt eerst over zijn kinder- en jeugdjaren. Hij is afkomstig van Oosterwijk, maar sinds 1938 woont hij in Larum. Als jonge knaap ging hij in Larum naar school en later ging het met de trein tot in Lommel. Hij vertelt hoe hij in Larum al snel pastoor Sneyers en onderpastoor Van Lommel leerde kennen en hoe hij al rond zijn tiende jaar misdienaar werd.

Als ik verder wil doorvragen over hoe hij koster is geworden, neemt Don onmiddellijk het woord, en terecht. "Wacht efkes,... eerst nog even iets anders vertellen..." Dan gaat het over zijn voorganger Marcel Goris, die in de jaren 30 - 40 koster - organist in Larum was. Ik ging het toch ook maar even opzoeken in een boek over Larum. Marcel die in 1942 stierf, woonde in Rauwelkoven en zorgde voor de kost door een agentschap van de Raffaisenkas open te houden en tevens zaaigoed en andere landbouwproducten te verkopen.

"En ben jij dan koster geworden Don?" "Wacht efkes..." en Don vertelt dat er na Marcel eerst nog een andere koster was en uit zijn verhaal en het boek van Larum leren we dat dit Charel Bergmans was die woonde in de Velveken. Omdat Charel echter geen muziek kon, was Louis Verstappen in die tijd organist. Vanaf 1943 werd René Goris (zoon van …) dan koster-organist. In dat jaar begon pastoor Fortin in Larum, een man die in het verhaal van Don een belangrijke rol heeft gespeeld.

"Pastoor Fortin heeft me in de richting gestuurd van koster-organist," vertelt Don. Ik oefende al geregeld op het orgel in de kerk en door de pastoor kon ik in de abdij van Tongerlo les gaan volgen bij abdijorganist Titus Timmerman. Deze leidde Don op, zodat hij in het Lemmensinstituut in Mechelen examen kon gaan afleggen. Don werd koster-organist vanaf 16 juli 1950 (1 jaar op proef), maar officieel moest hij nog tot in 1951 wachten tot zijn benoeming.

"Don, je hebt dan toch ongelooflijk veel zien veranderen in de kerk in die lange tijd?" "Vroeger, helemaal in het begin, voor ik koster was, mocht ik de kelk, de pateen en de cibories niet aanraken. Dat moest gebeuren door de priester of de koster." Het klinkt nu haast absurd, maar in die tijd was het nog zo. En zo vertelt Don over de gebruiken van toen die stilaan verdwenen zijn, over de vroegmis, de hoogmis, de verschillende missen van pastoor en onderpastoor, de missen in het Latijn. Op de zondag waren er drie missen: zes uur, acht uur en tien uur. Dan had hij dikwijls zo weinig tijd tussen twee missen door dat hij amper thuis iets kon gaan eten. Don ging dan tussen de missen door een tas koffie drinken bij Rikske Bens, de winkelier. Bovendien beperkten de taken van de koster zich niet tot de missen. Het onderhoud van alles in de kerk, alles klaar zetten en opruimen, de kerk openen voor vanalles en nog wat. Zo vertelt Don nog over de "kerkgang" die ouders met hun pasgeboren kindje moesten doen en over de klokken die geluid moesten worden bij elke belangrijke gebeurtenis, bij een overlijden, de begrafenis, het lof en nog veel meer. Voor al deze dingen had je dan nog verschillende manieren van luiden.

"Maar Don, als ik het goed hoorde, werkte jij toch nog?" "Ja, ik deed koster zijn altijd bij mijn andere job. Ik werkte eerst op de fabriek en later op de bank.” Pastoor Fortin had wel gezorgd dat Don aangepaste werkuren kreeg en dat was nodig ook. … En dan komt Maria, de echtgenote van Don ineens aan het woord. "Ik moest ook vaak inspringen hoor. Ik heb ook vaak de deur moeten gaan open doen of iets moeten regelen als Don werken was." Ook de kinderen moesten soms de klok gaan luiden, zo vertelde de zoon mij nog, maar dat gebeurde allemaal steeds correct. Koster zijn was dus een gebeuren van het hele gezin, en voor het luiden van de klok waren er ook nog enkele vaste luiders in de parochie.

(vervolgt volgende week)


WIJZEN UIT HET OOSTEN IN ZONNEDAUW

Ze wensten iedereen van harte 366 geluk-delende dagen toe. 

Ja, een dag extra.

Magisch jaar zeggen jonge mensen tegenwoordig.

 

De bijbel heeft het niet over koningen maar over wijzen.

Mensen die op zoek gaan, durven achterlaten, in beweging komen.

Uit het Oosten, sjokten vreemdelingen op zoek naar levensvervulling. 

Het schijnt van alle tijden te zijn. 

Beetje gek dat Mattheüs hen “wijzen” noemt. 

 

Hadden ze ons iets te vertellen?

Hoogst onaangenaam wordt het als deze wijzen de notabelen en politiekers ondervragen rond hun diepste levensverwachting of hun Europese waarden.

Zo iets maakt zenuwachtig.

Want, zo knipoogt Matteüs,

het licht was wel uit in die stad van zelfgenoegzaamheid en eigen dunk.

En de Herodessen voelden nattigheid. 

Moeten we de verdragen van Genève niet opnieuw in vraag stellen?

 

Heel snel klonk een hemeltergende schreeuw doorheen Betlehem.

Is het Calais, is het de Turkse grens?

Hoeveel wijzen verdronken er vandaag?

 

En zeggen dat het allemaal gekomen is met het licht van één enkele ster

Maar zo begint het geloofsverhaal van mensen altijd. 

Met een vonk die op een bepaald moment, meestal heel onverwacht,

te midden van banale dagelijkse gebeurtenissen,

inslaat in het hart van een mens.

En dat moment, dat plotse vermoeden dat er meer is in het leven dan wij bevroeden, 
vormt de aanzet tot een persoonlijke zoektocht naar het geluk en tot maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

Wijzen zijn mensen die durven knielen en uit handen geven.

Dat ontdekken is een feest van openbaring.

God breekt door. Een Godskind wordt gebaard in ons.

 

Dank aan Greet, Dirk, Daniel en de vele anderen, die op deze wijzen toetraden

En zij keerden “langs een andere weg naar Bredene terug.


vierde avond pastorale eenheid

Op woensdag 20 januari om 19.30 u. gaat de vierde avond over de vorming van een pastorale eenheid in Geel door. Op deze vierde avond staan we stil bij het thema van de "parochies". Alle medewerkers vanuit de parochies zijn dan ook uitdrukkelijk uitgenodigd. De avond gaat door in het Sint-Dimpnacollege (Gasthuisstraat 2). We hopen op een talrijke opkomst. Van harte welkom! Je kan parkeren op de speelplaats van het Laar maar binnenkomen moet je doen via de Gasthuisstraat. 


ANTONIUS IN GEEL BEL

Volgende zondag is dé feestdag van het jaar in Geel Bel. De jaarlijkse TOONTJESVIERING begint met een "ruim omkaderd gebed" om 10.00 u. in de kerk. Die viering wordt opgeluisterd door enkele alpenhoornblazers en het Lambertuskoor. Er worden varkenskoppen en andere lekkernijen geofferd. Op het einde van de eredienst kan je de relikwie van St.-Antonius vereren. Na de liturgie trekt de voorganger naar de kerktrappen om er de defilerende baasjes en hun dieren te zegenen.

Na goudvis, geit en paardenkoets gaan we naar de parochiezaal. De folkgroep ‘Opgeweckt’ geeft haar opwachting. Dan worden de geofferde snuisterijen per opbod verkocht. Dit gebeurt in de gangbare munt van vóór 2002: de Belgische frank! 

Voor de zoveelste keer gaat er onder meer een worst van formaat onder de hamer. Die zal, na opwindende biedingen, toegewezen worden aan : de Chiro, de mannen van de Zeunt, onze pastoor of een ere- of huidig burgemeester van Geel! Of heeft iemand nog een hoger bod in petto? De spanning kan er alleen maar door toenemen. Kom en beleef de kik van je leven!

Kortom deze uitzonderlijke hoogdag kan je beslist niet missen. Jong en oud, arm en rijk, iedereen is van ganser harte uitgenodigd.    


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01    
         
         

Externe Links