Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 3 - 20 januari 2016

23 – 24 januari: DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
maandag 25 januari: bekering van Paulus.
donderdag 28 januari: H. Tomas (binnen blijven !!!)
 

"HET SCHRIFTWOORD GAAT IN VERVULLING" 

Jezus had er wat voor over, om de profeten in vervulling te laten gaan. Het was zijn droom, de droom van de Vader, die in vervulling zou gaan. Wij zouden ook eens kunnen nagaan, hoe wij ONZE dromen waar kunnen maken. En past die droom in de droom van de Vader ???

(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. jgt Stans Lievens

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Op bezoek bij Don Michiels (2)

DON VAN LARUM

Vorige week hoorden wij Don vertellen over de kleine geschiedenisjes, die een grote weg werden, van schooljongen over misdienaar tot koster-orgelist. Maar er was meer …

WAT EEN KOSTER NOG TE DOEN HAD

"Als koster regelde Don ook de begrafenissen. Hij ging bij de mensen op bezoek en moest dan alles regelen. “Vroeger werden de mensen nog thuis opgebaard en moest je met de pastoor nog de mensen gaan afhalen. Er waren nog rouwkapellen en de opstelling voor een viering was heel anders dan nu."

Don voelde al die tijd ook het verschil tussen de pastoors. Toch kwam hij er goed mee overeen ?

"Ik heb me altijd aangepast aan de pastoor die er was, dat was de taak van de koster. Ik kwam eigenlijk met iedereen goed overeen, maar sommigen waren natuurlijk strenger of moeilijker dan anderen. Soms gebeurde het dat pastoor en onderpastoor niet goed overeenkwamen. Zo herinner ik me dat een pastoor hier de ene dag op bezoek kwam en de onderpastoor ‘s anderendaaags. Ook zagen we eens een onderpastoor midden in de nacht met de auto rijden. Als koster kreeg je heel vaak verhalen en dingen te horen die je dan moest zwijgen."

Uit het hoofd noemt Don de lijst van Larumse pastoors: Sneyers, Fortin, onderpastoor Taverniers, Duytschaever, Claes, Jan Dekoninck,... En nu moet hij samenwerken met twee pastoors..." "Maar dat gaat ook hoor," lacht Don hard. "Gelukkig maar, ..." denk ik stilletjes.

Het zangkoor verzorgt regelmatig de vieringen en zingt bij uitvaarten als men het vraagt. Don is altijd al de vaste muzikale begeleider. Elke dinsdagavond oefenen ze in de kerk onder leiding van Ria De Busser. Naast de parochiale gebeurtenissen gaan ze ook regelmatig elders zingen: in een rustoord, in Banneux tijdens het Kempens Triduüm, Scherpenheuvel... en niet alleen het koor, maar ook Don zelf is elders een veel gevraagd als organist. De naam Blauwberg horen we regelmatig vallen in ons gesprek, en ook in Geel zelf kan je altijd op hem rekenen. Ook ging Don vroeger nog spelen in Aarschot, bij zijn zoon Luc die daar toen pastoor was.

We hebben nog niet geschreven over de kerststal die Don al jaren verzorgt samen met Jef Boeckx, over de administratie zoals het bestellen van missen, het bijhouden van de boekhouding, ...

Don is steeds meegegaan met zijn tijd en denkt nog niet aan stoppen. De foto bij dit artikel is nog een mooie herinneringen aan de viering van zijn 65 jarig jubileum. Wij wensen Don nog veel werkplezier... Op naar de 70?

Pastoor Dirk


KIJK OP KANKER

bij het Davidsfonds

In ons land wordt één man op drie en één vrouw op vier voor haar 75ste geconfronteerd met kanker. Per dag krijgen gemiddeld 170 mensen deze vreselijke diagnose te horen en één gezin op twee krijgt vroeg of laat rechtstreeks met kanker te maken. Toch hebben heel wat mensen vragen over het wat, hoe en waarom van deze ziekte.

In februari en maart komen drie topspecialisten naar Geel om er de verschillende aspecten van kanker op een verstaanbare manier uit te leggen.

Filip Lardon is hoogleraar aan de Antwerpse Universiteit en diensthoofd van het Laboratorium van Kankeronderzoek en Klinische Oncologie. Hij vertelt over het ontstaan, de groei en de behandeling van tumoren, waarbij ook toekomstperspectieven aan bod komen.

Danny de Looze is hoofddocent aan de Faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen van de Gentse Universiteit en tevens hoofd maag-darm-leververziekten in UZ Gent. Hij gaat in op de geschiedenis van ‘het kijken’ en de verschillende onderzoeken. Hij staat ook even stil bij slokdarmkanker.

Luc Colemont sluit de reeks af: hij vertelt hoe we darmkanker geen kans mogen en kunnen geven. Colemont is maag- en darmspecialist in het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen. Hij s medeoprichter van de vzw Stop Darmkanker, die iedereen wil sensibiliseren omtrent de vroegtijdige opsporing van darmkanker.

De lessenreeks is een onderdeel van Davidsfonds Academie en loopt telkens op donderdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 u. vanaf 25 februari tot 17 maart. In het Wijnhuis in de Stationsstraat 56. Inschrijven kan op 016 / 31 06 70 (Davidsfonds Academie) of via www.davidsfonds.be/academie). Deelnemen kost 58 euro (52 euro voor Davidsfondsleden), koffie en de digitale syllabus inbegrepen. Meer info bij Jeannine Geukens op 014 / 72 02 85.

VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN

Op donderdag 28 januari van 19.30 tot 21.30 u. heeft onze volgende bijbelavond plaats. Deze keer staan we stil bij het doopsel van Jezus. De avond gaat door in het kleine zaaltje van Elsum. Deelname is gratis.

"Het gehele volk liet zich dopen, en zo ook Jezus. Tijdens zijn gebed opende zich de hemel en daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer. Er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’". (Joh. 3, 21 - 22)

Van harte welkom.


GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID ONDER DE CHRISTENEN

‘Het woord is aan jou’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid onder de christenen. Deze gebedsweek wordt in 2016 van 18 tot en met 25 januari over de hele wereld gehouden. Vele kerken en groepen van christenen engageren zich ook voor dit initiatief. Dit jaar is het centrale thema gelinkt aan de tekst uit de eerste brief van Petrus: "Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken."

Aan ons de oproep om deze week even stil te staan bij het feit dat we niet de enige christenen zijn in de wereld, maar dat over heel de wereld miljoenen mensen Jezus als inspiratiebron hebben. Aan ons een warme oproep, om deze week te bidden voor meer eenheid binnen onze eigen christelijke gemeenschap en tussen de christenen wereldwijd.


Zondag 28 februari

Doopzondag in Punt


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02  
         
         

Externe Links