Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 4 - 27 januari 2016

30 – 31 januari : VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zondag 30 januari: H. Don Bosco (patroonheilige van Scholieren en uitgevers).
Dinsdag 2 februari: Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Zaterdag 6 februari: H. Amandus (patroonheilige van onze centrumparochie)

"GEEN PROFEET IS AANVAARD IN EIGEN STAD"

De inwoners van Nazareth konden moeilijk zien, dat Jezus een hele evolutie had doorgemaakt. Hij was hen te bekend van vroeger. Zo is godsdienst dikwijls ook voor ons iets van onze kinderjaren. Oude voorstellingen spelen ons parten, maar mag christelijk geloven ons NU ook iets vertellen ?

(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Jaar van barmhartigheid

Zeven kerken in ons bisdom zijn dit jaar als jubelkerk hartelijk met elkaar verbonden in barmhartigheid.
Een uitnodiging om op pelgrimstocht te gaan met de zeven werken van Barmhartigheid als individu, groep, vereniging,....
Naast de pelgrimage waarbij je aan de hand van een impulsboekje kennis kunt maken de zeven lichamelijke en spirituele werken van barmhartigheid en de kerk zelf, worden er ook activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten zullen we zo veel mogelijk aankondigen in het parochieblad, zodat je altijd goed op de hoogte bent en niets hoeft te missen.

Ook de Geelse kerk van St.-Dimpna behoort tot de bedevaartkerken en wordt beschreven in de brochure.
Vanaf Pasen tot september zal de kerk op dinsdag en zondag speciale opvang voor bedevaarders organiseren en staat het werk van barmhartigheid “zieken bezoeken” centraal.

Affiches voor dit project kan je vinden aan de ingang van onze kerken.


WANDELEN VOOR OPEN KAMPEN

De SAIO-school in de de Billemontstraat wandelt voor anderen op zondag 31 januari.
Deze wandeling wordt georganiseerd ten voordele van Open Kampen.

Open Kamp heeft als doel scouting open te stellen naar maatschappelijk kwetsbare jongeren en jongeren van allochtone afkomst of jongeren uit een problematische opvoedingssituatie tussen 6 en 18 jaar. In de Kempen zijn ze al toe aan de zevende jaargang.

De eerste doelstelling is natuurlijk de kinderen en jongeren het kamp var hun leven te bezorgen.
Daarnaast hopen de organisatoren zeker, dat zij zich aansluiten bij een lokale scouts- of gidsengroep.

Maar kamperen, hoe basis ook, kost veel: het ontlenen van de 50 tenten, de kampfoerage, de activiteiten...

Op zondag 31 januari kan iedereen dan ook meewandelen voor dit goede doel.

Vertrek- en eindpunt is de SAIO, de Billemontstraat 77. Je kan inschrijven tussen 12.30 u en 14.30 u.

Je kan kiezen tussen een natuurwandeling van ongeveer 13 km of 10 km met drankstop en een kortere wandeling van 5 km.
Ook niet-wandelaars zijn welkom in het cafetaria voor zelfgemaakt gebak met koffie. Leerlingen houden ook een gezellig marktje met eigen knutselwerkjes en na de wandeling kan je napraten bij iets fris of een kop warme soep.

Wandelen voor anderen … nuttig, aangenaam en op zijn best !


VERMANDERE ZINGT VOOR VZW ISPAHAN

Vijf grote fans van Willem Vermandere halen de West-Vlaamse troubadour naar de stemmige kerk van De Molekens (Olmenlaan) in Herentals.
Hij komt samen met zijn Trawanten optreden op zaterdag 9 april om 20.00 uur.

De initiatiefnemer van dit evenement is de Herentalse verpleger Guido Gebruers met een groot hart voor de palliatieve zorg! 
Vandaar was het goede doel snel gevonden: De vzw Ispahan is een Kempense organisatie die zich bekommert om de palliatieve thuiszorg van patiënten over het hele arrondissement Turnhout. Zij zet zich in voor meer dan 600 ongeneeslijk zieken en hun jaarbudget is dikwijls al opgebruikt in juli! Deze vzw werkt zowel met professionele verpleegkundigen en dokters, als met vele vrijwilligers.

De organisatie van het optreden van Vermandere is in handen van "De Fans en zowel tijdens de pauze als na het optreden in de kerk is er gelegenheid voor een drankje in de Leertuin, de school rechtover de kerk. Natuurlijk gaat de volledige opbrengst van ons initiatief naar de VZW Ispahan en bent u meer dan welkom!

Kaarten voor het optreden kosten 20 euro (24 aan de kassa) en zijn te koop via 't Schaliken, cultureel centrum in Herentals (014/28 51 30 of  www.schaliken.be) of bij de leden van "De Fans".


MET DE BISSCHOP NAAR LOURDES

Elk jaar zijn er vanuit ons bisdomtwee diocesane Lourdes bedevaarten. Omdat er ieder jaar ook deelnemers uit onze federatie zijn, vermelden we alvast de data:

* Meibedevaart van 25 tot30 mei met HST. Een vliegtuigbedevaart loopt ermee samen van 27 tot 30 mei

* Julibedevaart (ook voor andersvaliden en jongeren) en begeleid door bisschop Mgr. Bonny van 12 tot 18 juli met HST .
(ook hier vliegtuig van 15 tot 18 juli)

Bij de beide bedevaarten kan je zowel individueel als in groep aansluiten. De voornaamste eigen liturgische vieringen staan in het teken van het jubileumjaar van de barmhartigheid. Barmhartig zoals de vader.

Inlichtingen: Hof ter Lo 8 bus 2, 2140 Borgerhout of  03 / 218 92 01 Open op dinsdag en donderdag. Ook via e-mail: info@dba-lourdes.org


GEZINSWEEKEND IN POSTEL

Van vrijdag 4 maart tot zaterdag 6 maart organiseert de abdij van Postel een gezinsweekend.

Op zaterdag 5 maart  rond het thema "Barmhartig zoals de Vader”. Over het Heilig Jaar van de Barmhartigheid". Abt Frederic Testaert zal deze dag (gevuld met gebed en ontmoeting, geloofsverdieping en gesprek) begeleiden.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de abdij zelf.


Zondag 28 februari

Doopzondag in Punt


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
         
         

Externe Links