Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 8 - 25 februari 2016

27 – 28 februari: DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

"DE PARABEL VAN DE VIJGENBOOM"

Mensen worden zo vlug afgeschreven geklasseerd omdat ze niet renderen.
Jij Heer neemt het altijd op voor de meest kwetsbare de zwakste.
Leer mij kijken, niet naar wat mensen niet kunnen maar wel naar wat ze aan goede eigenschappen hebben.
Leer mij mensen optillen ze doen groeien opdat ze geloven in eigen mogelijkheden.

(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. Van Roey Simonne

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Een nieuwe vorm in de gebedsvieringen in het weekend

In het bisdom Antwerpen en zeker in Geel is er al een lange traditie, dat in de parochies waar in het weekend geen priester beschikbaar is, er mensen gevonden worden, om – met toelating van onze bisschop – voor te gaan in een gebedsviering. Deze mensen doen al jaren hun best en wij kunnen getuigen, dat hun inspanningen gewaardeerd worden, zowel door de eigen parochianen als door de mensen die sporadische of wekelijks vanuit andere gemeenten naar onze vieringen komen.

Sedert enige tijd hebben specialisten zich gebogen over deze gebedsvieringen en zo kwam er een officieel ritueel tot stand, om “weekendvieringen zonder beschikbare priester” in een aparte vaste vorm te gieten. Zo ontstaat er een duidelijk onderscheid tussen de normale eucharistievieringen en deze gebedsvieringen.

Vanaf 1 september starten wij in Geel met deze nieuwe vorm gebedsviering in het weekend. Deze vorm geldt niet in het minst voor vieringen op weekdagen of voor uitvaartvieringen. Ook daarvoor kunnen wij putten uit een schat aan ervaringen. Wij willen u heel graag iedereen laten kennismaken met de nieuwe vorm van liturgie op woensdag 2 maart om 19.00 u. in de kerk van Elsum. Wij willen graag alle medewerkers aan de liturgie uitnodigen om aanwezig te zijn: gebedsleiders, koren, misdienaars, bloemschiksters, lectoren, ... maar ook alle mensen die gewoon willen kennismaken met deze nieuwe vorm van vieren. Na de viering praten we met onze medewerkers (die ervoor moeten inschrijven via het PT van hun parochie) gezellig na bij een hapje in de kleine zaal.

 


broederlijk delen 2016

Vormelingen in actie en Kerkelijk ontbijt, Broederlijk profijt

Op Aswoensdag luisterden we in de parochiezaal van St.-Amands naar Benny Verheyden.
Hij bracht een boeiende uiteenzetting over de landproblematiek in Colombia. Een groot deel van het land is er in handen van een klein deel van de bevolking.
Toch verzetten de lokale boeren zich hiertegen en samen met Broederlijk Delen en zijn partnerorganisaties, boeken zij resultaat.
De landproblematiek staat ook in Colombia op de kaart! De avond eindigde ondermeer met de vraag:
"En wij, wat kunnen wij nu doen?"
Op het eerste gezicht niet veel misschien, maar toch zijn het de kleine dingen die een groot verschil maken. Bewustmaking is er zo eentje van.

In Geel staan er de volgende weken weer drie heel mooie initiatieven op stapel.

* Op vrijdagnamiddag 4 maart kan je medewerkers van onze parochies vinden aan de ingang van de Colruyt.
Met de steun van de directie houden wij daar onze jaarlijkse koffiestop.
Drink een tasje of een bekertje, fruitsap of koffie, aan een vrije bijdrage en je krijgt er zo maar een gezellig babbeltje bij.
Het profijt gaat naar Broederlijk Delen en zijn jaarprojecten over heel het Zuiden. Wij staan erachter en jij ???

* Op zaterdag 5 maart kan je in de namiddag onze vormelingen ontmoeten op de Markt en de Werft.
Zij hebben er hun jaarlijkse namiddag rond Broederlijk Delen. Spelenderwijs staan zij stil bij de problematiek van de boeren in Colombia.
Wij wensen hen veel plezier.

* Op zondag 6 maart nodigt de parochie Zammel u uit voor haar jaarlijks ontbijt in de kerk.
We starten om 09.00 u. met de weekendviering en nadien schuiven we aan aan de ontbijttafel voor een gezellig samenzijn.
'Kerkelijk ontbijt - Broederlijk profijt'
is al jaren de slogan van deze actie. We steunen hiermee de boeren in Colombia.

Iedereen van harte welkom!  


VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN

Morgen, 25 februari: de ezelin van Bileam

Op donderdag 25 februari van 19.30 tot 21.30 u. heeft onze volgende bijbelavond plaats.
Deze keer staan we stil bij het verhaal van de ezelin van Bileam. De avond gaat door in het kleine zaaltje van Elsum.

Deelname is gratis. Van harte welkom.

"Nu liet de Heer de ezelin spreken. Zij zei tegen Bileam: Waaraan heb ik het verdiend dat je mij nu al driemaal geslagen hebt?"


naar lourdes of fatima

Zoals de traditie het wil gaat ook dit jaar de Landelijke Beweging naar Lourdes. Lourdes is een plaats waar de Geest tastbaar is.
Je kan er gemakkelijker en met meer vertrouwen bidden. God laat er ons Zijn goedheid zien door Maria, die ‘dicht bij God en dicht bij ons staat’. 

We reizen naar Lourdes per vliegtuig of autocar. In Lourdes wordt het dagritme bepaald door vieringen en bijeenkomsten voor de bedevaarders.
Ons programma omvat een goede afwisseling van ontspanning, bezinning, gezamenlijk gebed, vrije tijd en een uitstap naar de Pyreneeën.
Al onze bedevaarten worden begeleid door bekwame en toegewijde priesters en leken die vertrouwd zijn met de Landelijke Beweging.
Zij staan er borg voor dat alle deelnemers een aangename en deugddoende bedevaart kunnen meemaken. 
Ikzelf begeleid de vliegtuigbedevaart van maandag 11 tot vrijdag 15 juli.
Info kan je verkrijgen op www.omniatravel.be als je doorklikt naar bedevaarten, of via 016 / 24 38 10. Boeking kan ook op dit nummer.

Van 11 tot 15 oktober is er een pelgrimstocht naar Fatima. In dit stadje in Portugal verscheen in 1917 Maria zes keer aan drie herderskinderen. We vliegen naar Lissabon en maken dan een busreis doorheen Portugal naar Fatima. In Fatima zelf volgen we het bedevaartprogramma met eucharistie, kaarsjesprocessie, ... We hebben ook een dag tijd voor een bezoek aan Nazaré en Alcobaca,  een prachtig vissersdorpje en een stad met een prachtig klooster. Ikzelf mag deze pelgrimstocht mee begeleiden. Meer info vindt u bij het zelfde Omniatravel van de Lourdesreis.

Van harte

Dirk Van den Broeck (regioproost Zuiderkempen)


gezocht: hartelijke mensen met tijd

Een oproep!

Elk jaar komen er buiten de vieringen heel wat mensen naar de kerk. Soms komen ze zelfs van heel ver.
Ze komen om te bidden tot Sint-Dimpna, om tot rust te komen of gewoon om onze mooie kerk te bezichtigen.

Jammer genoeg kunnen we onze kerken tegenwoordig niet meer zomaar open laten zonder toezicht.
In Geel willen we toch mensen de kans geven om de twee centrumkerken te bezoeken in het toeristisch seizoen.
Hiervoor zijn kerkwachters nodig, mensen die om de zoveel tijd een namiddag in de kerk zitten.
Hoe meer kerkwachters, hoe minder namiddagen per persoon.

Daarom deze oproep. Misschien wil jij wel kerkwachter in de Sint-Dimpnakerk zijn?
Voor meer info kan je terecht bij Victor ’s Jegers op 014 / 58 59 67 (zelf kerkwachter en maakt praktische regelingen) of bij Maria Gerits (014 / 58 40 92).
De kerk is geopend van 1 april tot 30 september van 14.00u tot 17.00u op dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
De stedelijke dienst Toerisme zorgt voor een vergoeding voor kerkwachters.  


TEN AARD VERLICHT

Op Ten Aard zijn tientallen vrijwilligers bezig met de voorbereiding van ‘Ten Aard Verlicht’ dat georganiseerd wordt op 27 februari  vanaf 19.00 u.  Ze zullen ervoor zorgen dat de wandelpaden feeëriek verlicht zijn .Er valt van alles te beleven: muziek, theater, beeldende kunst, acrobatie, slagwerk, vuurkunst…

Het wordt alvast de moeite om erbij te zijn. Deelnemen is gratis en iedereen is welkom. Alle informatie op www.tenaardverlicht.be.


 


GOEDE WEEK EN PASEN


Zondag 28 februari

Doopzondag in Punt


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07  
         

Externe Links