Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 9 - 2 maart 2016

5 – 6 maart: VIERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
"DE PARABEL VAN DE VERLOREN ZOON"

Twee broers kunnen elkaar niet luchten. Ze zijn als te dicht op elkaar geplante boompjes. Ze verdringen elkaar om zonlicht op te vangen. De vader heeft geen lievelingskind. De jongste zoon misloopt, maar bekeert zich.

De moeilijkste bekering, ook voor ons, is die van de oudste zoon … altijd je best gedaan, altijd opgepast en nu moeten gunnen, dat de genieter, de verbrasser even veel krijgt en de vader zegt: “Kom jongen, wees blij!”

(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. Van Roey Simonne

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Broederlijk Delen op volle snelheid

Wij zijn halfweg in de veertigdagentijd! Bij de boerenorganisaties in Colombia duur de vastentijd wel een beetje langer!
Toch zijn wij wel ferm op weg, om het goed te doen, want in Geel is er volgend weekend wel wat aan de hand.


KOFFIESTOP AAN DE COLRUYT

Met medewerking van de plaatselijke directie kunnen wij met enkele federale vrijwilligers weer instaan voor een standje aan de ingang van de Colruyt aan de Antwerpseweg, waarbij wij de klanten een koffietje of een sapje aanbieden.
Wij mogen de volledige opbrengst van de vrije giften storten op de rekening van Broederlijk Delen, zodat deze actie er weer beter van wordt.
De laatste jaren konden wij steeds rekenen op enkele honderden euro’s opbrengst en wij zijn ervan overtuigd, dat het dit jaar niet minder zal zijn.

Afspraak, nu vrijdag 4 maart van 13.00 tot 19.00 u.


GROTE VORMELINGENDAG ROND DE MARKT

Met de vormelingen van Zammel, Oosterlo, Holven, Elsum, Bel, Larum  en St.- Amands hebben wij volgende zaterdag een afspraak op en rond de markt voor een fijne happening in het kader van Broederlijk Delen.
Mensen gaan spelen, puzzelen, praten, rondtrekken, leren en plezier maken rond hun vormsel en rond de problematiek van vreemdelingen, ver van ons en dichterbij. Wij zijn ervan overtuigd, dat mensen raar zullen opkijken, als ze zoveel jong geweld zien rondlopen een “tenueke” van Broederlijk Delen om het lijf.


EERSTE OMHALING

De kerkgangers zullen volgend weekend ook voor de eerste keer de collecteschaal aangeboden krijgen. Met een stuk informatie over de baston en de Colombiaanse boeren wordt ons eerste engagement gevraagd, om ons hart te tonen.


EN … KERKELIJK ONTBIJT

Die van Zammel houden al enkele jaren een nieuwe en originele collectevorm aan.
Daar worden volgend weekend de kerkstoelen uiteen geschroefd om de kerk om te bouwen tot een fijne ontbijtruimte.
De wekelijkse viering gaat door bij de geur van koffie en verse broodjes, en na de viering met naamopgave van eerste communicanten en vormelingen kan iedereen blijven ontbijten in ruuil voor een vrije bijdrage. … Kerkelijk ontbijt, Broederlijk profijt !!!


SOBERE MAALTIJD IN LARUM

Op zaterdagavond 12 maart organiseert de parochie Larum een solidariteitsmaaltijd ten bate van haar vastenwerking.
Het buffet staat gedekt van 19.00 u. tot 21.00 u.  


Op naar de pastorale eenheid

Samen zijn we in Geel op weg naar een pastorale eenheid.
Dat wil zeggen dat we tegen 2017 willen starten met een nieuw samenwerkingsverband tussen parochies, pastorale diensten van de Woon- en Zorgcentra, de pastorale dienst van het ziekenhuis… we willen ook graag samenwerken met de vrije scholen, de godsdienstleerkrachten, de jeugdbeweging en alle organisaties van goede wil. Wees maar zeker, dat it heel wat vragen oproept.

Het is een proces dat we te gaan hebben en waar we allen aan zullen meewerken.

Vier info- avonden hebben we al gehad. We verkenden de pastoraal in Geel en stelden ons vele vragen. We luisterden naar boeiende geloofsgetuigenissen en ontdekten dat er in Geel op veel verschillende manieren samengekomen wordt op gelovig vlak. We gaan nu echt van start de vorming van een Geels model.

Op woensdagavond 16 maart houden we onze grote open avond in de parochiezaal van Holven. We starten om 19.30.
Dán krijgen de deelnemers te horen hoe we na onze verkenningsronde concreet de volgende stappen zetten naar de nieuwe pastorale eenheid in Geel.
Wij hopen zoveel mogelijk mensen te bereiken met deze avond om van gedachten te wisselen.

We willen u allen uitdrukkelijk oproepen om met zoveel mogelijk te komen. Dit belangt ons allen aan.We kunnen niet aan de kant blijven staan!

Het gaat over onze toekomst... En we zijn er eerlijk in... er zijn nog heel veel vragen die op antwoorden wachten, ... Vaar mee naar het diepe en mis de boot zeker niet...


EEN NIEUWE VORM IN DE GEBEDSVIERINGEN IN HET WEEKEND

In de lange traditie, dat in de parochies waar in het weekend geen priester beschikbaar is, vinden wij in Geeler mensen om voor te gaan in een gebedsviering. Deze mensen doen al jaren hun best en wij kunnen getuigen, dat hun inspanningen gewaardeerd worden, zowel door de eigen parochianen als door de mensen die sporadisch of wekelijks vanuit andere gemeenten naar onze vieringen komen.

Deze avond (woensdag 2 maart) gaan wij voor één keer oefenen met een nieuwe vorm, die in september algemeen zal worden voor de weekendvieringen zonder priester. Voor de beurtrol aan eucharistievieringen verandert er helemaal niets.

Wij willen heel graag iedereen laten kennismaken met de nieuwe vorm van liturgie op in de kerk van Elsum.
Wij willen graag alle medewerkers aan de liturgie uitnodigen om aanwezig te zijn: gebedsleiders, koren, misdienaars, bloemschiksters, lectoren, ... maar ook alle mensen die gewoon willen kennismaken met deze nieuwe vorm van vieren.
Na de viering praten we met onze medewerkers (die ervoor moeten inschrijven via het PT van hun parochie) gezellig na bij een hapje in de kleine zaal.


eurochildren zoekt gastgezinnen

Jaar na jaar is “Eurochildren” op zoek gaan naar nieuwe gastgezinnen voor nieuwe kinderen.
Naast de 15 kinderen uit Wit-Rusland die haast jaarlijks tot ons komen, verwachten wij er ook nog 20 nieuwe uit Kroatië die voor de eerste keer naar Vlaanderen komen.
35 Kinderen zouden graag hun (gezondheid)vakantie in Vlaanderen doorbrengen onder de zorgen van Euro-Children.
Het zijn allemaal kinderen uit probleemgebieden in Europa, het zuidoosten van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl, en uit Kroatië..
Alhoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van 26 april 1986, zijn de gevolgen nog steeds actueel.
Van de miljoenen mensen die destijds werden blootgesteld aan een te hoge stralingsdosis, zijn er inmiddels duizenden overleden.
De opgelopen radioactiviteit heeft voor velen pas jaren later geleid tot kanker.
Niet alleen de radioactieve besmetting vormt een gezondheidsprobleem.
Ook de eenzijdige, nutriënten-arme voeding en de permanent vervuilde omgeving zijn de oorzaak van een algemene zwakke gezondheid.
Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele weken, betekent een enorme boost voor hun gezondheid.
De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten.
Dit jaar verwachten we 35 jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar, die voor de eerste maal naar Vlaanderen zullen komen.
Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders.
Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen op info@eurochildren.be  Bijkomende informatie vindt u op www.eurochildren.be
 


POETSERS GEZOCHT

Feestzaal Elsum zoekt : poetsers(v/m) , die in los dienstverband geïnteresseerd zijn om maximaal drie uur per dag te helpen bij het opkuisen van de zaal. Dit is meestal in het weekend (zaterdag, zondag of maandagmorgen).

De wettelijke verloning gebeurt volgens het vrijwilligersstatuut .

Contact opnemen met : Monick  Provoost 0496 / 20 94 14 of KOM GEWOON EENS LANGS op een  dinsdagavond tussen 18.00 en 20.00 u. in de zaal, Dr. Peetersstraat 90.


 


GOEDE WEEK EN PASEN


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
         

Externe Links