Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 10 - 9 maart 2016

12 – 13 maart: VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
Zaterdag 19 maart: St.-Jozef, patroonheilige van houtbewerkers, België en de parochie Holven

"HET VOORVAL MET DE OVERSPELIGE VROUW"

In ons dagelijks omgaan met elkaar weten wij het maar al te goed: niemand is perfect. Maar toch hebben wij allemaal ons eigen idee over mensen, die het “anders” doen. Hoe komt dat toch? Zijn de anderen dan toch een bedreiging voor ons ???

(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. gezinsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Vieringen van de Goede Week

Volgende week zullen wij het weer kunnen meemaken, hoe het leven in het centrum van de stad helemaal veranderd.  Hele dagen “westeren” foorkramers rond het marktplein. De koeimèt zal nog maar een uurtje opgebroken zijn en onder politiebegeleiding en massale belangstelling komen de foorkramers in hun jaarlijkse palmprocessie het plein opgereden. Het doet ons meteen denken aan die song uit GheelaMania ’15 met die onvergetelijke titel: Geel is Geel.

Het kerkelijk leven draait draait vanaf volgende zondag ook enkele tanden bij, want PALMZONDAG is meteen de eerste dag van de GOEDE WEEK. Wij vieren de laatste dagen voor Jezus’ verrijzenis. In die betekenis kunnen wij de Goede Week dan ook echt goed noemen ondanks de viering van lijden en dood. 

PALMZONDAG …

vieren wij in al onze kerken op heet klassieke weekend-uur en met de klassieke voorgangers. Overal zullen palmtakken gezegend worden, die mensen kunnen meenemen om thuis achter het kruisbeeld te steken, een mooie gewoonte die nog steeds veel livings en huiskamers siert. 

DE CHRISMAMIS …

Is zeker op het vlak van het dagelijks leven in onze parochies een belangrijke gebeurtenis. Hier nodigt de bisschop al zijn priesters ieder jaar weer uit om hun engagement naar hun bisschop en hun bisdom te vernieuwen. In de zelfde viering worden dan ook de  heilige oliën gewijd, waarmee in het komende jaar de sacramenten (doopsel, vormsel, ziekenzalving) zullen worden toegediend. Deze mis gaat door in de kathedraal van Antwerpen op dinsdag 22 maart om 19.00 u. Schrik dus niet als je zou vaststellen, dat onze Geelse priesters die avond niet beschikbaar zijn. 

DE BOETEVIERING …

van de Goede Week vieren wij op 23 maart in de kerk van Winkelomheide. Het is een fijne gewoonte, dat mensen zich even in zichzelf keren met de grote feesten in aantocht. Iedereen welkom 19.00 u. in Winkelomheide. 

WITTE DONDERDAG 24 MAART  …

vieren wij om 19.00 u. samen met alle Geelse parochies in de kerk van Larum. Na de viering wordt er stille aanbidding gehouden tot 23.00 u. in de zelfde kerk. 

GOEDE VRIJDAG 25 MAART …

gaan wij dan samen naar Oosterlo  om 19.00 u.

In de namiddagvieren wij de kruisweg om 15.00 u. in de kerken van St.-Amands, Elsum, Bel, Stelen, en St.-Dimpna .

DE PAASWAKES …

gaan – zoals in Geel al stilaan een traditie wordt – door in de kerken, die ieder weekend op zaterdag vieren. De paaskaarsen van de andere parochies worden geïntegreerd in deze vieringen en de mensen van de deze parochies zijn natuurlijk daar en overal elders welkom.  

Alles begint al vroeg om 17.30 u. aan het Punt, waar de parochie ook Stelen ontvangt in een gezinsvriendelijke Paaswake.

Om 18.00 u. vieren wij in Oosterlo en de mensen van Zammel komen er mee doen. Eveneens om 18.00 u. viert Larum en de gastparochies zijn Elsum en Holven).

Om 19.00 u. is het de beurt aan Winkelomheide, waar St.-Amands te gast is en in Bel, waar St.-Dimpna en Ten Aard de gasten zijn.

Mogen wij dit artikel besluiten met de wens tot een “Goede Goede Week” ???


dankbaar om broederlijk Delen

Vorig weekend was er wel eentje! Eigenlijk stond iedereen er een beetje perplex bij, omdat zo veel mensen bereid werden gevonden om zo veel inzet op te brengen. Aan de Colruyt waren meer mensen dan ooit in de weer om klanten en voorbijgangers uit te nodigen op een klapke en een koffietje (fruitsap voor de dienstweigeraars) aan te smeren met de vraag naar een vrijwillige bijdrage voor Broederlijk delen. Het resultaat was dan ook navenant. Dank zowel aan de vrijwilligers als aan de gewillige drinkers!

Zaterdag konden tientallen vormelingen genieten van de themadag Broederlijk Delen. Deze dag geeft toch een zwaar impuls om onze vormelingen te doen aanvoelen, dat hun vormsel niet zo maar tussendoor wordt meegenomen. Ook hier stonden weer tientallen vrijwilligers klaar voor vrije begeleiding en actieve inzet.

En dan die inzet van de mensen van Zammel en Oosterlo … nooit gezien (omdat we er nog nooit bij waren) ! Hoe bouw je een mooi intiem kerkje om tot een broederlijk restaurant ??? Daar moet je bij geweest zijn om te weten waar het op staat. Niks houdt die gasten tegen, om er het beste van te maken!

Beste mensen, kom je volgende zaterdag naar Larum, ook daar kan je “pekesstoemp” komen eten ten voordele van Broederlijk Delen na de mis van 18.00 u.

Iedereen welkom !


NIEUWE WEEKENDLITURGIE

Vorige week ging de eerste gebedsviering volgens de nieuwe liturgie door in de kerk van Elsum. Kandidaat–voorgangers bespreken dit deze avond om 20.00 u. in het pastoraal huis in Winkelomheide.
Ondanks de werken, kunnen wij er toch nog een veilige plaats vinden, zowel voor parking als voor vergadering!


 


GOEDE WEEK EN PASEN


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09        

Externe Links