Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 11 - 16 maart 2016

19 – 20 maart: PALMZONDAG
24 maart: Witte Donderdag
25 maart: Goede Vrijdag
26 maart: Stille Zaterdag

"PALMWIJDING, PALMEVANGELIE en LIJDENSVERHAAL"


De belijdens van de heidense honderdman aan de voet van het kruis komt er pas als Jezus dood is. Alles is achter de rug. Hij belijdt:”Deze was rechtvaardig.” Wie noemen wij “rechtvaardig” en wanneer krijgen wij die woorden over onze lippen? Zijn wij nog op tijd ?
(Deze passage uit het lijdensverhaal is passend weergegeven in het passieretabel in de Zuiderbeuk van de St.-Dimpnakerk.)

17.30 u. gebedsviering Heylen Hilda, Heylen Staf, Dierckx Anna

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Wij vieren de Goede Week

Wij staan voor de Goede Week en in onze Barmhartige Stede is die bijzonder Goed. Palmenmarkt open in volle glans en glorie en dan komen de bijbelse beschouwingen hier wel heel goed van pas: Vandaag roept men HOSANNA en morgen (vrijdag) KRUISIG HEM !

In onze federatie willen wij deze week intens vieren en beleven. We doen dit door samen te komen in onze kerken om als 1 gemeenschap de laatste weg van Jezus mee te gaan. Wij wensen u een deugddoende en intense voorbereiding naar Pasen toe. 

‘Ik ben onder u als degene die dient.' Jezus is de koning op een ezeltje - het lastdier van het gewone volk - die een totaal nieuwe wereldorde in praktijk brengt.' Je bent van harte welkom op Palmzondag...

Zaterdag 19 en zondag 20 maart: Palmzondagvieringen in alle parochies 

Paaszaterdag 26 maart: Paaswakes

Paaszondag 27 maart: Paasvieringen

Op paasmaandag 28 maart 

Wij wensen iedereen nu al een zalig Pasen!


BIJBELS SAMENZIJN MET ONZE JEUGD

Al vier keer kwamen wij samen met ons kleine groepje!
Met vijf of zes grasduinen we in de bijbel en komen we uit bij een leuk verhaal. "De Goede Herder", "De storm op het meer", "Driekoningen", ...
We lezen het verhaal, we bespreken het verhaal, we knutselen of doen een spel... kortom, we bijbelen met onze groep kinderen en jonge mensen.
Dit jaar proberen we uit en we hopen, dat we volgend jaar een super grote groep bij elkaar kunnen sprokkelen, maar nog belangrijker... waar 2 of 3 in mijn naam samen zijn... daar ben ik in hun midden.

We houden je Up - to -D8!  


NAAR EEN PASTORALE EENHEID IN GEEL

"Hoe zou ik kunnen begrijpen als niemand me wegwijs maakt?"
Deze zin uit de handelingen van de apostelen gebruikte Geel, om vier inleidingavonden van de pastorale eenheid aan te kondigen de afgelopen vier maanden.

Samen gaan we op weg naar een pastorale eenheid: kort samengevat wil dit zeggen dat we tegen 2017 willen starten met een nieuw samenwerkingsverband tussen parochies, pastorale diensten van de Woon- en Zorgcentra, de pastorale dienst van het ziekenhuis… we willen ook graag samenwerken met de vrije scholen, de godsdienstleerkrachten, de jeugdbeweging en wie weet, wie nog ???

Hoe kunnen wij er voor zorgen dat wij als gelovige gemeenschap in Geel ook in de toekomst bezield kunnen blijven werken aan het uitbouwen van dat Rijk van God. Hoe kunnen wij er, als gelovige mensen in Geel, voor zorgen dat we elkaar in Gods Geest kunnen blijven ondersteunen, kunnen blijven ontmoeten, kunnen blijven bezielen, ...

Dit is een proces dat we te gaan hebben en waar we allen aan zullen meewerken. Vier info- avonden hebben we al gehad. We verkenden de pastoraal in Geel en stelden ons vele vragen. We luisterden naar boeiende geloofsgetuigenissen en ontdekten dat er in Geel op veel manieren samengekomen wordt op gelovig vlak. We gaan nu echt van start met een concrete vorm voor de situatie in Geel. Op deze avond 16 maart houden we onze grote open avond in de parochiezaal van Holven. We starten om 19.30. Op deze avond krijgen de deelnemers te horen hoe we na onze verkenningsronde concreet de volgende stappen zetten naar de nieuwe pastorale eenheid. Wij hopen met deze avond zo veel mogelijk mensen te bereiken.

Bij de profeet Jesaja lezen we in hoofdstuk 43: "Zie, Ik ga iets nieuws maken, het is al aan het kiemen, weet u dat niet?" 

We willen iedereen uitdrukkelijk oproepen om met zoveel mogelijk mensen te komen. Dit is iets wat ons allen aanbelangt. We kunnen niet aan de kant blijven staan! Het gaat over onze toekomst... En we zijn er eerlijk in... er zijn nog heel veel vragen die op antwoorden wachten, ... we zullen nog moeten zoeken en bouwen, maar dat kunnen we niet alleen... Bouw mee aan de kerk van morgen, ... Vaar mee naar het diepe en mis de boot zeker niet...


PALMENMARKT BIJ ZIEKENZORG SR.-AMANDS EN ELSUM

Het is weer zover!

Naar jaarlijkse gewoonte met de Palmenmarktdagen op 19 en 20 maart hebben de jaarlijkse opendeurdagen van onze ziekenzorgkern plaats in de refter van het St. Aloysiusinstituut, het vroegere Kollege. Je kan ons bereiken via de ingang aan de Diestseweg en ook langs het Schuttershof.

We nodigen allen – familie, vrienden en kennissen, belangstellenden – uit om een bezoekje te brengen aan ons cafetaria met expo. Er is kans voor een hapje en/of een drankje aan democratische prijzen. Zo komt er weer wat geld in het laatje, voor wat we best het “ goede doel” mogen noemen. Dan kunnen wij onze zieken in de loop van het jaar extra aandacht schenken met Kerstmis, Pasen, onze bedevaart naar Scherpenheuvel, de Olmense Zoo, ontmoetingsnamiddagen, en hetgeen er dan nog overschiet.

We weten dat de Gelenaars en allen die Ziekenzorg kennen, de zieken een warm hart toedragen.
Daarom, van harte welkom op een van deze dagen.
En in naam van onze zieken DANK U WEL bij voorbaat.

Lieve Helsen


OP BEZOEK IN HET EUROPEES PARLEMENT

Enkele weken terug kondigden wij aan, dat enkele leerlingen van Geel mee een rol gingen spelen in het Europees parlement.
Even een korte indruk: Wanneer het Europees parlement in zicht komt, wordt iedereen even stil van verwondering, waarna de enthousiaste gesprekken dubbel zo luid hervat worden. Eens door de 'security', krijgen we de kans de andere 700 deelnemers - van 22 verschillende landen - te leren kennen, waarna we voor het eerst naar de plenaire vergadering gaan.

Veel vragen en antwoorden later is het tijd voor de lunch, om ons nadien op te splitsen naar de werkgroepen, waarin we zullen discussiëren over de problemen die de Europese Unie bezighoudt op dit moment: vluchtelingen en veiligheid, werkloosheid, het milieu...

Deze werkgroepen komen later weer samen in de plenaire vergadering waar onze wetten gestemd worden.

Dan wordt de dag afgesloten met de Europese hymne en het is alweer voorbij.

Wat ons zonder twijfel bijblijft is hoe frustrerend het is om Europarlementariër te zijn, maar ook dat we trots zijn op wat we bereikt hebben.

Met vriendelijke groeten

Elien Heylen


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10      

Externe Links