Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 12 - 23 maart 2016

26 – 27 maart: HOOGFEEST VAN PASEN

JEZUS LEEFT !!!

Geloven, dat Jezus leeft, groeit maar met mondjesmaat. Maria Magdalena ziet enkel een leeg graf.
Petrus, die snel naar binnen loopt, ziet al zwachtels.
Maar de “andere leerling” aarzelt, wacht en gaat dán pas het graf in.
Wat doen wij met Pasen? Kunnen wij wachten ? Kijken wij met Pasen ook eens naar ons leven ? Beseffen wij, dat Jezus leeft ???
(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. Paasviering Van Roey Simonne

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Zalig Pasen en dank voor de bloemen !

Palmenmarkt is ingepakt. Wij staan voor drukke dagen in alle kerken en zondag is het Pasen.
Jezus leeft !!!
En alle medewerkers van het parochieblad wensen aan alle lezers (en waarom niet aan álle Gelenaren) een stukje van Jezus’ leven toe. Mogen wij allen dat leven krijgen, geven en delen met onze medemensen. Volgende zondag klinkt deze wens op ons TV-scherm … wereld-wijd … urbi en orbi !!! In de stad en in de wereld !!!!!
Moge de paasvreugde ieder van ons een klein beetje verwarmen!


DEZE WEEK IS GOEDE WEEK

Op weg naar Pasen vieren wij met onze federatie:


de zondag vieren

Onlangs waren heel wat parochiemedewerkers samen om te werken aan de nieuwe manier om zondag te vieren in onze kerken.
Iedereen was positief om vanaf september de overstap te wagen. Velen waren een beetje onzeker maar vol goede wil.
Daarom vragen wij enig begrip en willen toch enkele dingen duidelijk stellen.

Zolang wij dit mogelijk achten, zal er in elke parochie wekelijks een viering zijn op een vast uur en wij proberen om daar drie keer per maand een eucharistieviering te kunnen meevieren.
Indien dit niet mogelijk is – omwille van priesters die waarom dan ook verhinderd zijn – willen wij iemand mandateren, om ter plaatse een weekendviering te verzorgen rond het woord en de communie.
Daarvoor werd door onze bisschop een nieuw rituale voorgeschreven, dat vanaf september bij ons ingang zal vinden.
De centrumparochie blijft onze zondagkerk, waar steeds om 11.00 u. een eucharistieviering doorgaat.
Ook in Elsum proberen wij zo veel mogelijk dit ritme aan te houden en voor de andere kerken doen wij ons beste best.
Als de omstandigheden blijven wat ze zijn, kunnen wij dit realiseren, zeker tot Pasen volgend jaar.

Ondertussen vragen wij Gods zegen, om deze wensen waar te maken.


bijbelavond VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN

Volgende week donderdag, 31 maart gaan wij weer op weg met een dier uit de bijbel.
Wij hadden het al over ezels en ander viervoetig vee, dat door het evangelie wandelt en wij wandelen mee.

Samen op weg naar de kleine zaal van Elsum?  Het recept is bekend: van 19.30 tot 21.30 u.
 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11    

Externe Links