Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 13 - 30 maart 2016

2 – 3 april: TWEEDE PAASZONDAG (BELOKEN PASEN)
maandag 4 april: Maria Boodschap (uitgesteld gevierd vanuit Goede Vrijdag).

"JEZUS VERSCHIJNT … ACHT DAGEN LATER"


Onze cultuur is gekenmerkt door een wedloop naar productiviteit. Daarom vragen veel mensen zich af: Waarom moeten wij nog geloven? Onze cultuur trekt geloof in twijfel. Maar geloven kan “zalig” zijn. Geloof en vertrouwen hebben in Jezus’ levensproject is echter niet eenvoudig. Was dat ook niet wat leefde bij de apostelen na Pasen? Leeft Hij ??? Hij leeft !!! En hij heeft geen handen en voeten, tenzij die van Zijn mensen … Van ons dus ???
(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. Paasviering Van Roey Simonne

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

7 kerken 7 werken

In het kader van het bijzonder heilig jaar van barmhartigheid kan je in ons bisdom tussen Pasen (27 maart) en het feest van de Kruisverheffing (14 september) een pelgrimstocht maken langs zeven oude collegiale kerken waar telkens een lichamelijk én een geestelijk werk van barmhartigheid wordt voorgesteld. Misschien kan je wel eens langs lopen in onze St.-Dimpnakerk om je bedevaart te beginnen. In de bedevaartsperiode is de kerk geopend op dinsdag en zondag van 14.00 tot 17.00 u.

In de Sint-Dimpnakerk is het werk van barmhartigheid de zieken bezoeken prominent aanwezig. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de relieken van Sint-Dimpna die hier bewaard worden. Al vele eeuwen is het een bedevaartskerk voor mensen met psychische problemen of een mentale aandoening. Achteraan in de kerk is er de ziekenkamer waar tijdens de Middeleeuwen de zieken verbleven. Tijdens het bezoek worden wij uitgenodigd om zelf ook op ziekenbezoek te gaan. Hiervoor wordt een kaars te koop aangeboden. Het kan een geschenkje zijn bij het bezoek dat men plant. Twee mooie gebeden zitten bij de kaars en kunnen het contact verinnerlijken. Het bezoek op de bedevaartdagen kan afgerond worden om 16.00 u. met een viering van troost en nabijheid waarin de ziekenzalving wordt aangeboden.

De opbrengst van de kaarsenverkoop wordt geschonken aan Memisa. Dit is een ngo die via haar projecten mensen in het Zuiden toegang geeft tot kwaliteitsvolle basisgezondheidszorg.

Zondag 15 mei heeft de jaarlijkse Sint-Dimpnaviering plaats. Om 14.00 u. is er een hoogmis met alle pastores van Geel.
Deze viering staat dit jaar speciaal in het teken van verzoening, heling en barmhartigheid. Aansluitend zijn er rondleidingen met een gids in de kerk.


jezus leeft

De Goede Week is over, Palmenmarkt is ingepakt, het palmtakje steekt weer voor een jaartje achter het kruisbeeld.
Wat kan er dan nog gebeuren? De realiteit is soms sneller en reikt soms verder dan de grootste fantasieën.
Wie durfde denken, dat het in de “Goede Week” niet meer speciaal zou zijn, werd meegesleurd in de maalstroom van de aanslagen in Brussel en dan kunnen wij eigenlijk maar één ding doen: GELOVEN en een HOOP LIEFDDE bijeen scharrelen.
Geloven in mensen, die het goede willen en hopen, dat geloof het haalt, wat dát was de boodschap van Jezus, ook op Pasen 2016 


naar een pastorale eenheid in geel

De kogel is door de kerk, de start is gegeven. Na vier open avonden waren meer dan 60 bekommerde mensen verzameld in de parochiezaal van Holven, om te zoeken naar een stuurgroep, die de pastorale eenheid in Geel moet kunnen verwezenlijken.
Wij gingen kijken aan de hand van vijf grote bollen, hoe er eigenlijk nogal wat geloof werkt binnen de grenzen van Geel.
Wij zochten daarna weer bindingen en verbanden en eindigden met de bekommernis om van die bollen een netwerk te maken.
Na 15 april zullen mensen worden aangesproken om mee voor de kar te stappen en het netwerk vorm te geven, dit netwerk krijgt hopelijk mazen, die groot genoeg zijn, om luchtig ons geloof te beleven en anderzijds mazen, die eng genoeg zijn, om niemand te laten vallen buiten de Goede Wil van velen. 


OKRA-GEEL

Op donderdag 7 april om 20.00 u. spreekt Chistiaan Thoen in het PC van Larum over “Verschrikkingen van het klimaat”. De mens blijft fossiele brandstoffen in sneltreinvaart verbruiken en verspillen. De CO2-concentratie in de biosfeer heeft een niveau bereikt zoals in ten minste 800.000 jaar niet is vertoond. Het klimaat op aarde is daardoor zeer snel gaan veranderen. Doordat de aarde opwarmt, verplaatsen de klimaatzones, wat leidt tot droogte, watergebrek, verwoestijning en hongersnood. De zeespiegel stijgt met meer overstromingen en doden tot gevolg. Meer en meer ecosystemen raken de pedalen kwijt. Deze lezing wil weerwerk bieden aan de grootste flaters die over global change verteld worden. Anderzijds geeft ze ook een educatieve en wetenschappelijke steun in de rug voor al diegenen die een eerlijke poging willen doen om het klimaatverhaal in het juiste perspectief te zien. Leden van Okra betalen 4 euro, niet-leden 6 euro.

 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12  

Externe Links