Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 14 - 6 april 2016

9 – 10 april: DERDE PAASZONDAG

"ZO MOET CHRISTUS LIJDEN EN VERRIJZEN"

Durven wij écht te geloven, dat Jezus niet kijkt naar alle fouten die wij dagelijks begaan, maar veel meer naar het goede, dat wij (niet) doen?
Mogen de anderen ons vragen:”Heb jij mij lief?” Als wij op die vraag een positief antwoord kunnen geven, dan kunnen wij “herder” zijn.
En … als er in onze omgeving geen herders meer zouden zijn, zou het dan kunnen, dat er ook geen LIEFDE meer over blijft ?
(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. Jul Dams, Remi Dams, Josephina Bens, Karel Bens, Mathilde Molenbergs

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

7 kerken 7 werken

Reeds voor de tweede week staat er voor de St.-Dimpnakerk op dinsdag- en zondagnamiddag een mooi vaandel buiten, om aan te duiden, dat bedevaarders welkom zijn. Samen met de zes andere collegiale kerken van ons bisdom ontvangen wij bedevaarders in het kader van het wereldjubeljaar van Barmhartigheid, dat paus Franciscus heeft afgekondigd. In ieder van de kerken wordt op 6 panelen aandacht gevraagd voor een actief en een passief werk van barmhartigheid. In Geel gaat het om “zieken bezoeken” en ook om “wie ons beledigen, vergeven”. De échte doorduwers kunnen zo terecht in de kerken van Antwerpen (St.-Jacob en de kathedraal), Hoogstraten, Turnhout, Lier en Herentals om de twee volledige reeksen goede werken te volgen. Tot zo lang de voorraad strekt, zijn gidsjes en stempelkaarten te vinden in alle Geelse kerken en in de toeristische dienst van de stad. Overal is er een beperkte voorraad. Je krijgt er gratis nog een stempelkaart bovenop om een waardige herinnering aan te leggen aan dit Heilig Jaar.
Waar het dan wérkelijk op aankomt: ZIEKEN BEZOEKEN. Op de bedevaartdagen verkopen wij (voor het goede doel) een bedevaartkaars met twee gebeden, om op ziekenbezoek te trekken bij mensen die ons lief zijn.
De volgende weken belichten wij de andere bedevaartkerken.


ZAAIEN IN DE LENTE !

Op Tweede Paasdag vroegen heel wat parochiale medewerkers: “Zeg, nu is de drukste tijd van ’t jaar toch wel voorbij ?”
Inderdaad, de Goede Week was heel druk, maar “de riem” kan er zeker nog niet af.
Tot na Sinksen zullen wij ons met zijn allen nog moeten slingeren tussen veertien eerste communievieringen, vier vormselvieringen voor twaalf groepen, de zorgen rond de pastorale eenheid en het opstarten van de werkgroep rond het Kerkenplan. Dat komt allemaal bovenop “de orde van de dag” zoals dat heet. De pastoresagenda’s puilen uit, maar wij hebben dit jaar in Geel één grote troost. Het lijkt, dat wij op veel meer medewerkers kunnen rekenen dan de voorgaande jaren. Ja, mensen, dit doet deugd, want hoe meer zaaiers er zijn hoe beter wij kunnen rekenen op een rijke oogst!
Dank en goede moed, aan ieder die zich engageerde!
(Marcel)


EERSTE COMMUNIES IN AANTOCHT...

Ik wil geloven in een wereld waar het fijn is om te wonen. Zonder ruzie, zonder verdriet. ik wil geloven in een wereld waarin iedereen vriend is met elkaar.
Een wereld zoals God de Vader hem gemaakt heeft. Ik wil geloven dat wij samen de wereld kunnen bouwen; een groene wereld met bomen en bloemen en vlinders, met de zon en met lieve mensen die doen zoals Jezus het deed. Ik wil geloven dat Gods Geest ons zal helpen om zo een goed mens te worden, zodat het echt niet moeilijk is om vriendelijk te zijn, om te helpen en geluk te brengen aan de anderen. Ik geloof dat God een goede Vader is voor alle mensen, zoals onze papa en ons mama goed zijn voor ons. Ik geloof dat God onze papa en mama zal belonen voor alles wat zij voor ons doen. Ik geloof dat Jezus, de Zoon van God, op het kruis voor ons is gestorven en dan verrezen is en dat wij allen geroepen zijn om eens eeuwig te leven.
Bij het lezen van dit artikeltje, is de eerste viering van de eerste communie in de federatie al achter de rug. In de loop van de volgende weken zullen er nog vele volgen. Het is elk jaar weer deugddoend om zoveel blije en stralende gezichten te zien van de kinderen, maar ook van de fiere ouders en familieleden die er al heel lang naar uitkijken. Via deze weg wensen wij alle eerstecommunicanten van onze federatie van harte proficiat. Dank ook aan allen die hielpen en helpen in de voorbereiding! We wensen jullie een prachtige dag toe!
(Dirk)


EEN "GOEDE - VRIJDAG" IN DE ST.-ALOYSIUSSCHOOL

Op Goede Vrijdag werd in het Sint-Aloysiusinstituut de traditionele sponsortocht georganiseerd. De leerlingen zetten zich zo ieder jaar in voor het goede doel. Ze konden in de voormiddag kiezen uit drie activiteiten. Een zwemmarathon, een looptocht of een wandeltocht. Aangezien het in de voormiddag regende, werd er echter ook een film voorzien. De lopers liepen bijna allemaal, maar vooral de wandelaars genoten dan maar van een film. Na de middagspeeltijd kwam dan iedereen samen in de sporthal van de school. Daar vond de overhandiging van de cheques plaats. Dit jaar kwam er niet minder dan 9.030 euro binnen. Dat bedrag werd verdeeld tussen de organisaties Broederlijk Delen, Cunina en Mali Juice.
Cunina is de Vlaamse onafhankelijke ontwikkelingsorganisatie met échte Geelse roots. Ze ijveren in zes partnerlanden (Brazilië, de Filipijnen, Haïti, Nepal, Oeganda en Zuid-Afrika) voor een betere toegang en kwaliteit van basis- en secundair onderwijs, onafhankelijk van politieke, religieuze of maatschappelijke overtuiging.
De vzw Mali Muleba heeft als algemeen doel de lokale ontwikkeling in Noord-West Tanzania te stimuleren en te bevorderen. Concreet steunt de vzw een landbouwproject in Muleba, Tanzania; ‘Mali juice’. Mali juice is in handen van een Tanzaniaanse boerenorganisatie. Mali Muleba vzw biedt Mali juice praktische en financiële ondersteuning. Verder is er een sociaal fonds dat occasioneel werkneemsters of werknemers van het bedrijf ondersteunt om humanitaire redenen.
Broederlijk Delen werkt samen met zo’n 130 lokale organisaties. Samen met deze partnerorganisaties bestrijden we succesvol armoede en ongelijkheid. We focussen op drie thema’s: recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen, en inspraak en vrede.
Dirk Van Den Broeck voor Broederlijk Delen, Sophie Vangheel van Cunina en oud-algemeen directeur KOGEKA Frans Emmerechts namen elk een cheque van 3.010 Euro mee voor hun "goede doel".
Van harte proficiat aan iedereen.
 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13

Externe Links