Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 15 - 13 april 2016

16 – 17 april: VIERDE ZONDAG IN DE PAASTIJD
zaterdag 23 april: Sint-Joris met de draak: patroonheilige van ridders, soldaten, ruiters, paardenfokkers, scouts, blikmakers, smeden en zadelmakers .

"DE PARABEL VAN DE GOEDE HERDER"

In hoeverre zijn wij allemaal herders, hoeders van mensen?
Vragen wij God om mensen, die de zorg opnemen voor mensen, die hun gevoel voor eigenwaarde kwijt speelden.
Laten wij steeds waardering opbrengen voor medemensen en laten wij nooit vergeten, die ene, die verloren liep, te gaan zoeken!
(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Wanneer is de eerste communie volgend jaar ???

De reeks vieringen van eerste communie en vormsel komt eraan.
Ieder jaar zijn er mensen, die heel erg ver voorop willen kijken en datums vragen voor deze data, die toch sterk ingrijpen in het familieleven van onze communicanten. Het is ieder jaar ook weer een moeilijke zaak, om er tijdig uit te geraken, maar voor de eerste communies hopen wij voor enkele jaren een grote stap gezet te hebben. Steeds was er de vraag, of dit niet op een zaterdag kon, maar dan overdag. Steeds waren er problemen, om priesters tegelijk en lang genoeg vrij te krijgen, om de eucharistie feestelijk te kunnen verzorgen, want de eerste communie is toch de opname van de kinderen in de gemeenschap van eucharistie vierende gelovigen.

Stel daar bovendien nog het probleem van de jaarlijks wisselende paasdatum bovenop en we zijn vertrokken voor een lange discussie.
Daarom hebben wij – na uitvoerige discussie – het volgende besloten:

Voor de volgende jaren stelden wij dan volgende systematiek op:

Wij vertalen dit schema even naar 2017 en daarna telt ieder (groot)ouder zelf maar uit, waar hij/zij voor staat.


EERSTE COMMUNIE... EN DAARNA?

Je kind of kleinkind doet misschien dit jaar zijn eerste communie. Na een prachtige viering en dag, krijgen we soms wel eens de vraag... "En wat nu?"
Het hoeft niet gedaan te zijn na de eerste communie...

Wisten jullie dat er in onze federatie elke week een gezinsviering is op zondag om 10.30 u. in de kerk van Elsum?
Op een eigentijdse en kindvriendelijke manier komen we elke week samen rond Jezus.
We luisteren naar zijn woord en delen brood en wijn. Je bent van harte welkom... Ook in Bel, Stelen en Punt zijn er maandelijks gezinsvieringen.

Wisten jullie dat we elke maand samenkomen met de kinderen die willen in een bijbelgroepje voor kinderen in de parochielokalen van Holven?
"Up - to - d8!" noemen we dit nieuwe initiatief. We lezen een bijbelverhaal, we spreken er over en doen een spel, we knutselen, kortom we maken op een leuke manier kennis met de bijbel en zijn op een speelse manier bezig met ons geloof.
De volgende bijeenkomsten zijn op zaterdagvoormiddag 16 april en 21 mei van 10.00 tot 11.30 u.! Kom je graag meedoen? Laat het weten aan dirkvandenbroeck2@gmail.com.

Alle kinderen die reeds hun eerste communie deden en ouder zijn welkom.


GELENAARS MEE NAAR ROME

Ongetwijfeld weet iedereen al dat we in de kerk een jubeljaar vieren: het jaar van de Barmhartigheid!

Paus Franciscus roept heel de kerkgemeenschap op om zijn jubileumjaar van de barmhartigheid te vieren. Dat begon op 8 december 2015 en eindigt op 20 november 2016. De paus gaf aan het jubileumjaar een bijbels motto : ‘Barmhartig zoals de Vader’. Het is een uitdagend woord van Jezus tot zijn leerlingen: ‘Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is’ (Lc. 6,36). Wie heeft geen nood aan barmhartigheid? Wie is sterker in barmhartigheid dan God die Liefde is? Het is een rode draad in de taal en de gebaren van paus Franciscus zelf.
Tijdens het jubileumjaar roept de paus ook op om op bedevaart te gaan. Je kan pelgrimeren in ons bisdom rond de 7 werken van barmhartigheid waar ook onze St.-Dimpnakerk een speciale plaats in krijgt. Kom langs op zondag- of dinsdagnamiddag en je wordt hartelijk begroet. Ga gerust ook naar Herentals, Turnhout, Lier, Hoogstraten en Antwerpen.

Tijdens het jubileumjaar wordt er ook met velen naar Rome getrokken. Dit gebeurde voor ons bisdom Antwerpen van 4 tot 8 april. De bisschop nodigde velen uit om met hem mee te gaan en zowat 300 mensen gingen op de uitnodiging in, zo ook enkele Gelenaren. Ze gingen niet als een toerist, maar als tochtgenoot en bedevaarder. 
In Rome bezochten zij plaatsen en ontmoetten zij mensen die vertelden over Gods barmhartigheid. Zij vierden liturgie in kerken en basilieken, waarheen mensen al eeuwenlang trekken om van God vergeving en levenskracht te ontvangen. Ze ontmoetten paus Franciscus en luisterden hoe hij Gods woord vertaalt voor mensen van vandaag. Er werd tijd gemaakt voor gesprek, vriendschap en verbondenheid, onder een aangename Italiaanse lentezon.
Het was een enorm deugddoende ervaring! Je leest er binnenkort misschien wel meer van hier in ons parochieblad!


roepingenzondag

De vierde Paaszondag is ‘Roepingenzondag’: wereldwijd bidt de Kerk voor nieuwe roepingen tot het priesterschap en het diaconaat, tot het religieuze en monastieke leven, tot het dienstwerk van pastoraal werker of werkster. Voor deze gelegenheid geven we een fragment weer uit de brief van paus Franciscus over Roepingenzondag:

“Hoe sterk verlang ik dat iedere gedoopte de vreugde zou ervaren om zich echt lid te voelen van de Kerk in dit Buitengewoon Jaar van de Barmhartigheid.
Hopelijk mogen wij herontdekken dat de christelijke roeping, net zoals elke specifieke roeping, ontluikt in het godsvolk.
Roepingen zijn gaven van de goddelijke barmhartigheid.
De Kerk is het huis van de barmhartigheid én de ‘bodem’ waar de roeping ontkiemt, groeit en vrucht draagt.
Bij de gelegenheid van de 53ste Wereldgebedsdag voor Roepingen nodig ik daarom iedere gelovige uit om zich te bezinnen over de kerkgemeenschap en om dankbaar te zijn dat de gemeenschap elk van ons helpt om zijn/haar roeping te vinden
.”

Voor bevordering van roepingen en steun aan hen die hun roeping willen volgen, houden wij volgend weekend een voorgeschreven omhaling. 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14        

Externe Links