Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 16 - 20 april 2016

23 – 24 april: VIJFDE ZONDAG VAN PASEN
maandag 25 april: H. Marcus, evangelist (eerste kruisdag).
donderdag 29 april: H. Grignon de Montfort, stichter van de Montfortanen.
vrijdag 30 april: H. Catharina van Sienna, kerklerares

"EEN NIEUW GEBOD GEEF IK U"

Zonder complimenten komt Jezus aan zijn afscheidswoorden toe met zijn nieuw gebod: HEB ELKANDER LIEF.
En al de rest dan, meester ???
Dat komt daar allemaal uit voort, want daaraan zullen ze mijn volgelingen herkennen.
Héla, Christenen van 2016, zou Jezus jullie herkennen ???
(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. Dirk Dresselaerts, Louis Vissers, Lieve Gielen

Doopzondag in Punt

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Dorstigen laven – Bedroefden troosten in Lier

Sedert Pasen ontmoeten wij op dinsdag en zondag in onze Dimpnakerk regelmatig bedevaarders van de “7 kerken  7 werken”. Er zijn echter 7 kerken om te bezoeken en stelselmatig gaan wij met ons parochieblad op bezoek bij onze collega’s met “andere kerken andere werken” …

Vandaag gaan wij naar Lier .

In het kader van het bijzonder heilig jaar van barmhartigheid is de St.-Gummaruskerk geopend op woensdag van 10.00 tot 12.00 u. en van 14.00 tot 17.00 u. en zaterdag van 14.00 tot 17.00 u. op het Kardinaal Mercierplein. Info: www.sintgummaruskerktelier.be en 03 / 480 06 31

Op beide pelgrimsdagen is er om 15.30 u. een rondleiding voorzien. Je stapt er in de voetsporen van pelgrims die er al eeuwen komen bidden op de plaats waar Sint-Gummarus leefde als een man van God. Je leert Gummarus kennen terwijl hij barmhartig de dorstigen laaft en de bedroefden troost. Het Mirakelboek van Laurentius Perre – notaris en secretaris van het kapittel hield genezingen en gunsten bij van 1475 tot 1494 - wordt bewaard in het kerkarchief maar wordt nu uitzonderlijk tentoongesteld achter glas. Naast de originelen liggen de teksten vertaald in hedendaags Nederlands, zodat je ook zonder parate kennis van het Middelnederlands mee kan. Pelgrims worden uitgenodigd om een kaartje te schrijven voor mensen die hun vertrouwen verdienen, die dorsten naar hun waardering. Zaterdag is er om 17.00 u. een gebedsmoment voor de pelgrims en aansluitend de eucharistieviering.

In de kerk worden wij opgeroepen tot solidariteit met De Brug. Het voormalig klooster van de Coletienen aan de Kapucijnenvest wordt sinds een vijftiental jaren bewoond door een gemeenschap van de Gasthuiszusters van Lier en leken. Gaandeweg vonden vele bewoners en passanten in dit huis een brug naar elkaar, naar een nieuw perspectief voor mensen met kleine en grote bezorgdheden, naar nieuwe vormen van liturgie vanuit de traditie, naar een nieuwe invulling van een religieus leven vanuit een eeuwenoude inspiratie. In de kerk kan je een Gummaruskaars kopen en de opbrengst komt ten goede aan het werk van De Brug dat in Lier een nieuw perspectief biedt aan mensen in verdriet, aan mensen die dorstig snakken naar water dat levend maakt.

Speciaal op vrijdag 9 september start om 19.00 u. op het Kardinaal Mercierplein de processie van het eerste licht. Daags voor het patroonsfeest van Sint-Gummarus trok deze processie vroeger van de kerk naar het Sint-Gummaruskapelletje bij de bron in Emblem. Om middernacht werd daar de kaars, het eerste licht, aangestoken, vandaar ook de naam van deze processie. Voor de vijfde maal op rij trekken dit jaar de bedevaarders naar de Sint-Gummaruskapel in Emblem (vijf kilometer), begeleid door een muziekkapel.

Inspirelli Lier organiseert activiteiten op woensdagnamiddagen 30 maart, 27 april, 25 mei en 29 juni telkens van 14.00 tot 17.00 u. Jongerenpastor Kaatje De Meester biedt dan een spel aan bij de dorstigen laven of bedroefden troosten.


gelenaar met zijn bisschop naar Rome

Als trotse Kempenaar en Gelenaar mocht ik deelnemen aan een diocesane Romebedevaart. Er waren zelfs vier reisgenoten van Geel mee, om de populaire paus Franciscus  te gaan begroeten op het grote Sint-Pietersplein. Het was een unieke ervaring om zo veel mensen te zien, maar vooral verwonderlijk dat onze paus herderlijk de tijd nam om velen hartelijk te begroeten. Drie mensen van de 250 deelnemers van het bisdom Antwerpen kregen de kans om een dikke knuffel van de Paus te krijgen. De prachtige oude Romeinse gebouwen en de vele indrukwekkende (met goud en mozaïek bekleede) kerken deden onze ogen duizelen van verbazing. Veel dankbaarheid en respect voor de goede gidsen die ons veilig door de kleine steegjes van Rome hebben geleid en ons informeerden over die pracht en praal. Voor mij persoonlijk waren de nieuwe ontmoetingen en gesprekken het bijzonderst aan de bedevaart. Vele persoonlijke gesprekken van pelgrims over het thema barmhartigheid hebben mij gemotiveerd om nog sterker in mijn priesterroeping te gaan staan. Speciaal was toch ook mijn dienst als misdienaar. Zoals onze bisschop vertelde in zijn homilie: “we beginnen met een ‘Small’ kerk en eindigen in de Sint Pietersbasiliek die een ‘extra extra large’ kerk is.” Wat een eer voor mij om in deze “ extra extra large” kerk te mogen dienen met als voorganger Mgr. Johan Bonny. De bedevaart was snel voorbij maar met veel vreugde en voldoening kwam ik toch terug thuis in onze Geelse cultuur. 

(Nick)


DAVIDSFONDS in DEMERBROEKEN

Op zaterdag 30 april om 11.00 u. heeft de Geelse afdeling van het Davidsfonds ons andermaal iets te bieden. Lennaert Maes en Andries Boone vertrekken aan het station van Zichem en nemen de deelnemers gedurende drie uur mee op een vijf kilometertocht langs muzikaal-literaire wegen door Zichem en de Demerbroeken.

In 2011 gingen Lennaert Maes en Andries Boone op zoek naar de roots van Zichem en omstreken. Dat resulteerde in de cd ‘Soundtrack van de Demerbroeken’. De 12 songs op de plaat gaan over volksfiguren als Wannes Raps en Pastoor Munteover de stroming van de Demer, over de liefde van oever tot oever, en over hoe vroeger en nu in elkaar verweven zijn.

Tijdens de wandeling zijn er een achttal stops waar Lennaert en Andries de songs uit hun album vertolken en stukjes voorlezen uit de novellen van Ernest Claes. Er is ook een pauze in het geboortehuis van Claes met een passend streekbier.

Alles gaat door in samenwerking met VormingPlus Kempen en deelname kost 5,- euro. Davidsfondsleden krijgen een bonus van 1,- euro

Inschrijven bij Jan Drijkoningen op 014 /72 35 87 of jan.drijkoningen3@gmail.com


OPENING BEZOEKERSCENTRUM IN AVERBODE

 

Het Moment, zo heet het nieuwe belevingscentrum van de Abdij van Averbode dat op 1 mei de deuren opent. Iedereen is van harte welkom om binnen de muren van de abdij te genieten van de vier Averbode-producten: bier, kaas, brood en peperkoek. 
Er is een abdijcafé met een eigen huisbrouwerij, een kaasrijperij, een bakkerij en de nieuwe abdijwinkel. Meerdere interactieve infodragers laten kinderen en volwassenen kennismaken met het abdijleven, de uitgeverij en de levende traditie in landbouw en voeding. Dit is een unieke plek op het kruispunt van de drie provincies, waar het aangenaam toeven is op een mooi terras in de rustgevende omgeving van de abdij.

Er is een ruime parking aan de Herselstebaan en de openingsuren zijn dagelijks van 10.00 tot 20.00 u. (sluitingsdag maandag). 

 


LAATSTE BIJBELAVOND VAN HET SEIZOEN

Op donderdag 28 april gaat onze laatste bijbelavond van het werkjaar door in de kleine zaal naast de kerk in Elsum. Voor onze laatste avond kleuren we even buiten de lijntjes. We laten ons inspireren door het bekende Thomas-evangelie, een apocriefe tekst, waar toch wat inzichten in zitten die voor ons iets kunnen betekenen. We starten om half acht en eindigen ten laatste om half tien. Iedereen welkom!

"Jezus heeft gezegd: Gelukkig is de leeuw die door de mens gegeten zal worden, en de leeuw zal mens zijn; en ongelukkig is de mens die door de leeuw gegeten zal worden en de mens zal leeuw zijn."


GESLAAGDE VORMINGSDAG VOOR PASTORES IN TONGERLO

Ook pastores moeten zich af en toe bijscholen. Maandag 11 april trokken zij naar de abdij van Tongerlo voor de jaarlijkse vormingsdag van het dekenaat Zuiderkempen. Alle parochiepriesters, diakens en pastoraal werkenden zowel uit de ziekenhuizen als de parochies tekenden present voor een boeiende dag. Onder de titel: "De kracht van vergeving" nam Katie Velghe, vormingswerkster binnen de interdiocesane gezinspastoraal, de deelnemers mee doorheen het proces van vergeving. Na de bezinning in het teken van het jaar van de barmhartigheid ging het over de twaalf stappen van vergeving van Jean Monbourquette. Deze Canadese priester - psycholoog, beschreef in een studie 12 trajecten, 12 stappen in het proces dat mensen met elkaar gaan als ze willen komen tot vergeving. Het zijn eigenlijk 12 stapstenen die elkaar niet zozeer chronologisch opvolgen, maar wel aanwezig zijn in de weg naar vergeving. We delen ze graag met U.

1. Besluiten je niet te wreken en een einde stellen aan het kwaad.

2. Je gekwetstheid en je innerlijke armoede erkennen.

3. Je gekwetstheid met iemand delen.

4. De aard van je verlies definiëren zodat je erom kunt rouwen.

5. Je woede en je vergeldingsdrang aanvaarden.

6. Jezelf vergeven.

7. Trachten begrip op te brengen voor de dader.

8. De kwetsuur een zin geven in je leven.

9. Weten dat je vergeving waard bent en dat je al vergiffenis gekregen hebt.

10. Ophouden met absoluut te willen vergeven.

11. Je openstellen voor de genade van vergeving.

12. Besluiten een eind te maken aan de relatie of haar een nieuwe kans geven.

In de namiddag maakten de pastores kennis met de parabel van de Barmhartige Vader met de methode van "Godly Play". Godly Play is een speelse methode van geloofsinitiatie en –communicatie en vertrouwt op de kracht van verhalen. Het spelen en vertellen van verhalen is een fundamenteel onderdeel van Godly Play. De verhalen worden sober en authentiek verbeeld met behulp van spelmateriaal. 
Godly Play is gebaseerd op het geloof en vertrouwen dat iedereen, en in het bijzonder een kind, God kan ervaren in zijn of haar leven en reikt een taal en een manier aan om aan deze ‘spirituele’ ervaring uitdrukking te geven. Na het "toneel" kon iedereen op een creatieve manier het verhaal verwerken door te knutselen of te mediteren. Het was voor iedereen een nieuwe ervaring.

Na een slotbeschouwing trokken de pastores van Geel via een “andere weg” naar huis terug, maar dat is een ander verhaal. Bij publicatie van dit artikel hebben de priesters al een tweede studiedag achter de rug, met de bisschop, maar daar misschien later meer over.

(pastoor Dirk) 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15      

Externe Links