Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 17 - 27 april 2016

30 april – 1 mei: ZESDE ZONDAG VAN PASEN

Zondag 1 mei/ St.-Jozef-arbeider

Donderdag 5 mei: Ons-Heer-Hemelvaart

"DE HEILIGE GEEST ZAL U ALLES LEREN"

De eerste twee lezingen van dit weekend tonen ons, hoe de eerste meningsverschillen ontstonden binnen de kleine kring rond Jezus, na zijn hemelvaart. In het evangelie horen wij de oproep van Jezus, die wij in elke eucharistieviering proberen te herhalen: “Vrede laat ik U, Mijn vrede geef Ik U” Hij doelt niet alleen op wapens en kanongebulder, maar vrede tussen kleine mensen en tevens vrede in hun hart. Wiens vrede dragen wij uit ???
(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. Simonne Van Roey

17.30 u. Gebedsviering

11.00 u. Eerste communie

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

SINT-KATHARINA HOOGSTRATEN

GEVANGENEN NABIJ ZIJN

WIE ONS ERGEREN VERDRAGEN

Sedert Pasen ontmoeten wij op dinsdag en zondag in onze Dimpnakerk regelmatig bedevaarders van de “7 kerken  7 werken”. Er zijn echter 7 kerken om te bezoeken en stelselmatig gaan wij met ons parochieblad op bezoek bij onze collega’s met “andere kerken andere werken” …

Vandaag gaan wij naar Hoogstraten en ontmoeten er Bart Rombouts. Die kennen wij nog, want die was ooit een echte Gelenaar. 

In de bedevaartsperiode is de kerk geopend op vrijdag en zondag van 13.00 tot 16.00 u. op de Vrijheid 153. Je kan ze vinden: www.sintkatharinahoogstraten.be en 03 / 314 51 54

We weten het allemaal. Met iemand praten werkt bevrijdend. Toch blijven we vaak met iets zitten dat weegt. We zijn dan figuurlijk gevangen in onszelf. Gevoelens van bijvoorbeeld verdriet, haat of schuldbesef nemen de bovenhand. In het licht van het fysieke werk van barmhartigheid gevangenen nabij zijn is er in deze kerk iemand die naar de pelgrim wil luisteren op vrijdag. Het gesprek wordt afgesloten met een kort gebed of het sacrament van de verzoening.

In de kerk wordt de bezoeker ook een route aangeboden voor een barmhartigheidswandeling langs de gevangenissen van Hoogstraten en Wortel.

In deze kerk maken wij ook kennis met Tralies uit de weg. Een aantal vrijwilligers nemen onder begeleiding van de aalmoezenier deel aan gespreksgroepen met gedetineerden. Zo probeert men de dikke gevangenismuren te overbruggen en samen op zoek te gaan naar de zin en kwaliteit van het leven.
Je kan er een concrete bijdrage leveren aan de werking van de gevangenispastoraal die het zonder officiële werkingsmiddelen moet doen.

Tijdens de week van de viering van het Heilig Bloed, tussen 21 en 29 mei, staat alles in het teken van het Heilig jaar.

Zaterdag 10 september brengt Mixtuur het concert ‘Stabat Mater’. Zowel het Stabat Mater van Pergolesi als dat van Vivaldi worden uitgevoerd. Voor het concert is er een lezing over de ander geduldig verdragen.

Van 17 tot en met 19 september zie je Hoogstraten in groenten en bloemen.
Tijdens dit weekeinde wordt de Vrijheid gedecoreerd met kunstwerken van bloemen en groenten.
De ontwerpers werken in de kerk ook het thema barmhartigheid uit. Op zondag staat de eucharistieviering om 10.00 u. in het teken van het Heilig jaar.


KEMPENSE BEAURAINGBEDEVAART

Ook tijdens het jaar van de Barmhartigheid gaan wij op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Beauraing.
Deze bedevaart gaat door op woensdag 6 juli. Op het programma staat na het trekken door 'de deur van Barmhartigheid', een eucharistieviering in de voormiddag, voorgegaan door onze bisschop Johan Bonny. In de namiddag kan iedereen deelnemen aan een verzoeningsviering.
De bedevaart wordt afgesloten met een lof en ziekenzegening. 's Middags kan je een warme maaltijd bestellen.
Zoals elk jaar eten we videe met frietjes. Bij het vertrek vragen we wie 's middags met ons mee gaat eten.
De deelnameprijs van de bedevaart is 20 euro voor volwassenen. Jongeren onder de 18 jaar betalen 15 euro. 
Inschrijven kan je bij Jef en Annie Boonen-Verachtert, Stationsstraat 14  C op 014 / 59 31 30.

Steek gepast geld in een omslag, noteer hierop je naam aantal personen en je adres en telefoonnummer dan zal je ook verwittigd worden, hoe laat de bus vertrekt aan de kerk van Elsum. Hopelijk gaan wij tijdens het jaar van de barmhartigheid ook weer met een volle bus uit Geel op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw.


LAATSTE BIJBELAVOND VAN HET SEIZOEN

Op donderdag 28 april gaat onze laatste bijbelavond van het seizoen door in de kleine zaal naast de kerk in Elsum.
Voor onze laatste avond kleuren we even buiten de lijntjes. We laten ons inspireren door het bekende Thomas-evangelie, een apocriefe tekst, waar toch wat inzichten in zitten die voor ons iets kunnen betekenen. We starten om half acht en eindigen ten laatste om half tien. Iedereen welkom!

"Jezus heeft gezegd: Gelukkig is de leeuw die door de mens gegeten zal worden, en de leeuw zal mens zijn; en ongelukkig is de mens die door de leeuw gegeten zal worden en de mens zal leeuw zijn."


EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL

Dank en gelukwensen aan iedereen, die zich dit jaar inzet voor de bijzondere vieringen die er de komende dagen aankomen. Elke parochie heeft haar eigen berichtgeving rond vormsel en eerste communie en ook de laatste rubriek van het federatienieuws loodst je door de hele kalender.

Families, feesten kan deugd doen !!!

Houden van … de communicanten, de ouders, nonkels en tantes, vrienden en vrienden … ook “houden van” kan heerlijk zijn!


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16    

Externe Links