Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 19 - 11 mei 2016

14 – 15 mei: HOOGFEEST VAN PINKSTEREN

Zondag 15 mei: Geels feest van de heiligen Dimpna en Gerebernus.

Maandag 16 mei: Tweede pinksterdag

"STROMEN VAN LEVEND WATER"

Ook Pinksteren is een feest van verrijzenis. Met de Heilige Geest in ons midden kunnen wij een nieuw begin maken met de schepping. God heeft de wereld in principe “goed” geschapen. Dat is een principe van geloof, van hoop en ook van liefde.

Aan die schepping meewerken op ze goed te houden, dat is een opdracht voor ieder van ons

(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Wij vieren onze Geelse Heiligen

Op 15 mei vieren wij het hoogfeest van Pinksteren in héél de wereld en toch wil Geel een uitzondering zijn.
Enkele parochies vieren met hun “nieuwelingen” de eerste communie, maar Geel viert Dimpna.

Er zijn officiële voorschriften van de kerk voor de hele wereld en enkele speciaal voor het bisdom Antwerpen.
Welnu, voor 15 mei staat daar een uitzondering voor Geel.

Wij vieren onze heiligen met een plechtige Eucharistieviering, voorgegaan door de Geelse pastores.
Verder wordt geconcelebreerd en voorgegaan door alle Geelse priesters, diakens en pastoraal werkenden, die vrij zijn en die nog goed te been zijn.
Anderen hebben ons beloofd, om in de kerk aanwezig te zijn. Lieve Helsen zal de jaarlijkse Dimpna-homilie uitspreken en het gregoriaans koor van de Dimpnakerk leidt de volkszang en zingt het proprium van de dag. Deze viering begin om 14.00 u.

Mensen, als zoiets in Brussel gebeurt, staan de kranten er van vol, dan komt er zelfs televisie aan te pas.
Voor ons is het een gelegenheid, om de naam barmhartige stede waard te zijn.

Om de zaak volledig af te ronden staat de parochie Zammel ervoor in, dat er ’s maandags een serieuze naviering is op de originele plaats, de plaats van ’t hutteken en ’t putteke, indertijd vlak naast de baan daar in Zammel.

De mensen van Zammel vieren buiten aan de kapel.

Bij slecht weer gaat de viering door in de Zammelse parochiekerk. De viering is in ieder geval om 19.00 u.

Iedereen is “genodigde” op beide vieringen.


BEDEVAART NAAR BANNEUX

Zoals iedereen wel kan vermoeden, kan je dit jaar ook weer deelnemen aan de Kempense Ziekenbedevaart naar OLV in Banneux.
Omdat het de vijftigste keer is, zal onze bisschop, Johan Bonny voorgaan in de plechtige eucharistieviering.
In de namiddag is er lof en ziekenzegening, gevolgd door een receptie.
De jubelviering gaat door op zondag 19 juni en staat open voor iedereen.
Tijdens de middag kan je een meegebrachte picknick gebruiken in de cafetaria van de zieken, of je kan op restaurant gaan.
De deelnameprijs voor de bus bedraagt 18 euro en wij vertrekken op de parking aan de kerk van Elsum om 07.30 u.

De terugreis in Banneux wordt met een uur verlaat (18.00 u. dus)
Inschrijving kan bij de zusters Mia en Mieke op het Velleke, 21. Bel gerust naar 014 / 59 37 61.
Vroeg ingeschreven ??? Zeker van een plaats in de bus!


HET KAPELLEKE (16)

Vorige week toonden wij hier ons vijftiende beeld om naar te raden.
Wij toonden het Lievrouwke van STELEN en toen deze tekst binnen moest zijn, kwamen de inzendingen nog steeds binnen.
Onze pastoor zoekt naar adem, om de rechtvaardige hand haar werk te laten doen.

Vandaag zie je kapelleke nummer 16. Wij trekken heel onschuldig de winnaar op zondag!
Graag het juiste antwoord naar het gekende mailadres: dirkvandenbroeck2@gmail.com.
Je mag ook telefoneren op 014 / 58 06 66, liefst niet op de gsm.
 

Van harte dank en veel succes!

Zeg ons, waar wij dit beeld hebben genomen!

 

 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18

Externe Links