Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 20 - 18 mei 2016

21 – 22 mei: DRIE-EENHEIDSZONDAG
donderdag 26 mei: Sacramentsdag

"AL WAT DE VADER HEEFT, IS HET MIJNE"

Deze week staan de lezingen stil bij “het moeilijke mysterie” van de Heilige Drievuldigheid. Veel hersens zijn erover gebroken en veel lezingen erover gegeven, maar deze voorstelling is een Christelijk venster op de God. Alleen wanneer wij naar God kijken als Vader van de schepping, geopenbaard door zijn Zoon en gevoed door zijn Heilige Geest, dan kan ons godsbeeld weerstaan aan alle mogelijke en onmogelijke kritiek over een God, die in alle culturen en volkeren een poging biedt tot samen geloven in God en in de mensen.

(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. Jos Geukens en familie Geukens-Janssens

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

De doden begraven - Bidden voor levenden en doden

Sedert Pasen ontmoeten wij op dinsdag en zondag in onze Dimpnakerk regelmatig bedevaarders van de “7 kerken  7 werken”.
Iedere keer staan mensen klaar voor andere mensen en die “anderen” komen zeker in grote getale af op onze bedevaartkerk.
Er zijn echter 7 kerken om te bezoeken en stelselmatig gaan wij met ons parochieblad op bezoek bij onze collega’s met “andere kerken andere werken” …

Vandaag gaan wij naar Antwerpen en naar de St.-Jacobskerk. 

SINT-JAKOB ANTWERPEN

In het kader van het bijzonder heilig jaar van barmhartigheid kan je in ons bisdom tussen Pasen (27 maart) en het feest van de Kruisverheffing (14 september) een pelgrimstocht maken langs zeven oude collegiale kerken waar telkens een lichamelijk én een geestelijk werk van barmhartigheid wordt voorgesteld.

In de bedevaartsperiode is de St.-Jacobskerk geopend op donderdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 u. in de Lange Nieuwstraat 73 en je kan op voorhand eens kijken naar www.sintjacobantwerpen.be ofwel bellen naar 03 / 232 10 32

ONTHAAL PELGRIMS

In deze kerk kan men een tentoonstelling bezoeken waar aan de hand van liturgische gebruiksvoorwerpen de evolutie binnen de uitvaartliturgie wordt getoond. Een aantal kunstobjecten illustreren de verschuivingen in de manier van begraven, rouwen en afscheid nemen door de eeuwen heen. Dit gegeven wordt geplaatst binnen het rijke culturele kader van de kerk waarbij ook de andere werken van barmhartigheid niet onvermeld zullen blijven.  


WERK VAN BARMHARTIGHEID

Vanuit het begraven van de doden, als werk en uiting van barmhartigheid, wil men doorheen de activiteiten geprogrammeerd in de Sint-Jacobskerk, geld inzamelen voor een werk dat zich specifiek richt op het afscheid en de begrafenis van mensen. Mensen bij wie deze laatste fasen niet gedekt zijn door een verzekering of voorziene spaargelden. Mensen die geen naasten hebben die deze taken op zich nemen. Men heeft er hiervoor een partner gevonden in de werking van ’t Vlot van het Straatpastoraat van de grootstad. Een werking die vanuit haar opvang van mensen, waar nodig, deze laatste fase mee faciliteert. Zij organiseert zelf de uitvaart of geeft ondersteuning waar dit nodig is. Zij zorgt ook voor de financiële afhandeling. 


BIJZONDERE ACTIVITEITEN

Op Hemelvaartsdag 5 mei ging onze bisschop Mgr. Johan Bonny voor in een gebedswake met als thema het drogen van tranen. In deze gebedswake klonk doorheen ritueel en gebed aandacht voor alle mensen die geconfronteerd worden men met het afscheid van een geliefde. Voorzien of onvoorzien, plots of na ziekte, jong of oud, dit afscheid werpt ons altijd terug op onze eigen vergankelijkheid. In gebed wil men dan ook een steun voor elkaar betekenen. Men verzorgt  deze gebedswake samen met een aantal verenigingen die zich bezighouden met rouwverwerking of -ondersteuning.

Vrijdag 11 november op Wapenstilstand organiseert men in deze kerk een uitvoering van een Requiemconcert om 15.00 u. Men kiest er expliciet voor om op deze dag een Requiem uit te voeren. Hierbij gaat het niet in de eerste plaats om de katholieke uitvaartliturgie op zich, maar wel om de impliciete uitnodiging om stil te staan bij de grote maatschappelijk drama’s. Oorlogen, vluchtelingen zijn helaas van alle tijden en dat is niet anders in 2016. Deze muziek wil naast troost, ook een oproep tot vrede zijn. De tekst van het Requiem is één groot appel om in onze samenleving barmhartiger en vergevingsgezinder naar onze naaste op te treden.


KERKBEZOEK MIDDELBAAR ONDERWIJS

Op 2, 4 en 12 mei brachten alle tweedejaars leerlingen van KOGEKA een bezoek aan de kerk van St.-Amands.
Na hun moskeebezoek was dit de tweede kennismaking met een gebouw voor de eredienst, deze keer uit de katholieke cultuur.
Voor vele leerlingen was het een openbaring. Het enthousiasme en de vele vragen werkten aanstekelijk, ook voor de gidsen.
Het was voor beiden in elk geval een aangename kennismaking en zeker voor herhaling vatbaar. 


HET KAPELLEKE (17)

HET KAPELLEKE

De eerste winnaar van het nieuwe seizoen (kapelleke 15) is Lutgard uit Holven. Van harte proficiat! Kapelleke 16 was de grot van "Moeder der Kempen". Deze staat aan de Calvarieberg in Oosterlo.  Bij dit artikel vind je kapelleke nummer 17. Vanaf nu trekken we de winnaar op zondag! Graag het juiste antwoord naar het gekende mailadres: dirkvandenbroeck2@gmail.com. Je mag ook telefoneren op 014 / 58 06 66, of mondeling het juiste antwoord meedelen.

Van harte dank en veel succes!

 

 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19        

Externe Links