Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 21 - 25 mei 2016

28 – 29 mei: NEGENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
maandag 31 mei: O.L.V.-Bezoek, patrones van de parochie Larum
vrijdag 3 juni: H. Hart van Jezus, patroonheilige van de parochie Winkelomheide

"HET GELOOF VAN DE HONDERDMAN"

Een weinig gebruikt zondagsevangelie: de honderdman. Mensen van een andere godsdienst kunnen er niet bij, hoe Jezus over Zijn VADER spreekt. Jezus wil met de honderdman meegaan om zijn knecht te genezen … ongelooflijk … “mijn soldaten moeten mij gehoorzamen, ook als ik er niet bij ben !!!” De honderdman is niet mee. Jezus wil met de vraagsteller op stap gaan. Die brave knecht genezen, is geen probleem. Jezus wil met ons op stap omdat hij ons graag ziet. Ongelooflijk toch! En zien wij Hem meestappen ???

(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. Jgt Wim Verherstraeten, Germaine Verachtert, Gust, Ludo, Sooi Nevelsteen, Linda Taels; jgt Van Roey Simonne

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Geel vierde zijn heiligen

Als Pinksteren en 15 mei samen vallen, dan is er in Geel wat aan de hand, want dan kan het feesten niet op! Er was niet alleen eerste communie in Zammel, St.-Dimpna en St.-Amands, maar het feest van de Heiligen Dimpna en Gerebernus kreeg in Geel toch ook wel de nodige aandacht zeker! Tegen 14.00 u. raakte de indrukwekkende St.-Dimpnakerk rijkelijk gevuld met gelovigen van allerlei slag. Mensen kwamen binnen met grote vragende ogen en andere met die vertrouwde blik van “wij kennen dat hier”. De vaste klanten en de vragers van heinde en verre.

Ook de Geelse pastores waren er, om hún heiligen te eren: Lieve Helsen, Jef Van Nueten, Herman Dupré, Rik Aegten, Guy Van Dijck, Dirk Van den Broeck Jan Verheyden, Marcel Daems, Jef Verlooy, Clem Bellinckx, Jos Opdebecck, Ann De Ceulaerde en Mon Dilliën. Zij gaven weer kleur aan de viering, zoals de bekende foto’s van deze viering tegenwoordig circuleren in ons bisdom. De dienst zelf werd dit jaar uitgemaakt door de huidige pastores en Lieve Helsen kweet zich van haar taak als feestredenaar. Zij zond de aanwezigen heen met een boodschap van barmhartigheid in de geest van paus Franciscus.

Ook aan de teksten van de viering was degelijk gewerkt en zowel de volkszang onder leiding van Luc Plomteux als de Latijnse melodieën van het Gregoriaans koor sierden de parels aan onze Geelse kroon.

Een fijne receptie, diploma-uitreiking en huldiging in de feestzaal van het OPZ sloot de viering af met een eerbetoon aan de gastgezinnen die iets te vieren hadden. Dit wordt stilaan een vaste gewoonte, waarmee het stadsbestuur en de directie van de gezinsverpleging ook hun bijdrage leveren aan de kerkelijke viering.

Volgens de goede traditie werd het geheel van de Dimpnavieringen afgesloten met een openluchtviering rond het kapelleke van ’t hutteke en ‘t putteke in Zammel. Meer dan honderd belangstellenden waren dit jaar afgekomen om te vieren rond de plaats waar alles begon. Ondanks een verplicht optreden van de Zammelse muziekmaatschappij op verplaatsing, werden genoeg degelijke zangers gevonden om de viering op te luisteren. Echte Vlaamse en Zammelse Liederen klonken tussen vogelzang ruisende wind … Op een koude zomeravond in Zammel kwam er slechts één enkel vliegtuig de viering verstoren. Groen Geel bestaat écht nog, beste mensen.  …

Er werd nog gevierd tot de duisternis viel en alle restjes een verantwoorde bestemming hadden gevonden, want wie Zammel kent, weet, dat die voor een receptie niet moeten onderdoen voor de groten.

Dank en tot volgend jaar! Zowel in de Dimpnakerk als in hrt OPZ en aan ’t hutteke en ‘t putteke.

(mdv) 


BELASTINGBRIEVEN INVULLEN

Vele jaren bestaat het dienstbetoon: invullen en berekenen van belastingbrieven via de organisatie die vroeger ACW heette en tegenwoordig BEWEGING.NET genoemd wil worden. Deze mensen van goede wil richten zich echter tot alle loon-, weddetrekkenden, gepensioneerden, zieken en belastingsbetalers, die er niet aan uit kunnen.

De laatste jaren is "tax on web" zeker een stap vooruit gegaan, ook tal van mensen krijgen een "voorstel", 'moeten' niets meer invullen. Maar toch: een ”fout in Brussel” zorgde ervoor, dat heel wat van die voorstellen in de prullenmand belandden en zo moten heel wat mensen weer terug alles gaan invullen en dan nog !!!

Veel rubrieken zijn niet ingevuld, meestal aftrekmogelijkheden (giften, pensioensparen, hypothecaire leningen, kinderopvang, ...) Let op dat je die zeker invult.
Jonge mensen willen op voorhand het effect kennen van een mogelijke lening (aankoop of bouw van een woning).
Op al deze vragen kan een persoonlijk antwoord komen en elk jaar komen tal van mensen, die denken dat zij het maximum uit hun aangifte halen, niet altijd is dit het geval. 
Deze groep staat al jaren voor een eerlijke fiscaliteit en correcte informatie aan iedereen. Iedereen is dus welkom op dit gratis dienstbetoon.

Waar ga je naartoe ?

De volgende dagen zullen enkele mensen persoonlijk advies geven vanaf 19.00 u.

Een dienst als geen ander, beste mensen! Profiteer ervan.


HET KAPELLEKE (18)

De winnaar van kapelleke 16 was Jo!

Proficiat!

Het indrukwekkende Dimpnabeeld van vorige week siert natuurlijk de pronkgevel van het OPZ op de Pas, boven de hoofdingang.

Voor kapelleke 18 zoeken we de plaats waar dit Mariabeeldje staat. Veel succes!
Alle oplossingen mogen binnenkomen bij pastoor Dirk!

Vanaf nu trekken we de winnaar op zondag! Graag het juiste antwoord naar het gekende mailadres: dirkvandenbroeck2@gmail.com.
Je mag ook telefoneren op 014 / 58 06 66, of mondeling het juiste antwoord meedelen.

Van harte dank en veel succes!

 

 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19        

Externe Links