Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 22 - 1 juni 2016

4 – 5 JUNI: TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
maandag 6 juni: H. Norbertus, stichter van de “witheren” in Postel, Tongerlo, Averbode …
woensdag 8 juni: Sinte Médard (en als ‘t regent, zal ’t nog regenen nietwaar !!!)
vrijdag 10 juni: Zalige priester Poppe van Temse

"DE OPWEKKING VAN DE JONGELING IN NAÏM"

In plaats van stil te blijven staan en het verdriet en de pijn aan te raken, lopen wij er vaak voor weg. Als Jezus zegt: ”Huil maar niet”, betekent dit: ”
Je moet er wel doorheen zien te komen, maar je staat er niet alleen voor
” Dit vraagt geen enkele deskundigheid, dan een gevoel van betrokkenheid.
Zo kunnen mensen elkaar “tot leven wekken”.
(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. Jgt Jozef en Ludo Geukens, Philomena Vanreusel, Melanie Knaepen

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

uw parochieblad denkt al aan de vakantie

Droog of nat, ….’t is juni en dan moeten wij al gaan denken aan de vakantiemaanden. Omdat de drukkerij in juli verlof neemt, verschijnt uw parochieblad slechts beperkt gedurende die maand en moeten de teksten voor enkele nummers wel heel vroeg binnen zijn. Onze correspondenten zijn gewaarschuwd, maar ook de lezers moeten er rekening mee houden, want misintenties en berichten over activiteiten moeten natuurlijk NOG vroeger toekomen op de parochies.

Wij geven een overzicht:

Eigenlijk sluit de drukkerij een groot stuk van de maand juli (zeg maar ’t bouwverlof) en wordt er een nummer gedrukt, dat een paar weken postklaar blijft liggen. Uiteraard moeten wij dan onze natte vinger opsteken, om het nieuws te voorspellen.

* Vandaag hou je het nummer 22 in de hand. Tekst en muziek moest normaal op de parochies binnen komen, twee weekends vooraf. Zo gaat het ook voor de nummers 23, 24 en 25 van 8, 15 en 22 juni.

* Het nummer, dat verschijnt op 29 juni heeft ineens de teksten en de misintenties nodig tot 22 juli. Zorg dus dat alles op de parochies is op 22 juni. Onze tekstverantwoordelijken moeten natuurlijk spaarzaam zijn met de nieuwsruimte. Hou ook daar rekening mee.

* Dan is er geen parochieblad tot 20 juli en let nu op !!! De teksten van dat nummer (met informatie en misintenties tot 12 augustus) moeten in de parochie zijn voor 25 juni (en dat wordt met een “N”geschreven en niet met een “L” !!!) Veel parochieactiviteiten zijn er dan wel niet, maar wij moeten de teksten voor 23 juli tot 12 augustus dus reeds in ons bezit hebben op 25 juni. Straf ??? Moeilijk ??? Maar zo is het nu éénmaal.

* Wij beginnen terug teksten in te zamelen voor het nummer dat op 10 augustus verschijnt. Dat zal het nummer 32 dragen. Het weekend van 31 juli verwachten wij weer iedereen monter en fris terug om te werken aan nummer 32.


HALLO 2016

Op dinsdag 7 juni trekken we met onze federatie naar Malle. Het bisdom organiseert voor de tweede keer een ontmoeting voor al zijn vrijwillegers en medewerkers onder de titel "Hallo 2016" Er is voor en na de pauze een gevarieerd programma:

"Er zijn intussen al verschillende pastorale eenheden van start gegaan en dat komt dan ook heel concreet aan bod. Aan de tafel van ‘Sledsens & gasten’ gaat Ronald Sledsens in gesprek met vier ervaringsgetuigen. Allen vertellen ze hoe diverse vormen van dialoog een sleutelrol spelen in hun werk. En na de pauze gaan er kleine groepsgesprekken door: ‘smaakmakers’ van waar het eigenlijk om gaat: de geloofsdialoog. Iedereen kan kiezen voor een workshop naar keuze met beeldende kunst, film, muziek, communicatieve werkvormen, … allemaal voorbeelden die ons ‘goesting’ kunnen geven naar méér. Je kan natuurlijk niet voor alles tegelijk kiezen maar we krijgen deelnemersmap mee met de uitgewerkte modellen. Tijdens de animatie vooraf en een tussentijds koffiemoment kunnen wij handige contactstands bezoeken van diverse bisdomdiensten." 

Ga jij nog mee? Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus.

Deelname en busreis zijn gratis.

We vertrekken om 18.30 stipt op de parking van Elsum en zijn terug rond 23.00 of iets later. Schrijf je snel nog in via pastoor Dirk op dirkvandenbroeck2@gmail.com of 014 / 58 06 66.


ONTBIJT IN WINKELOMHEIDE

Het PT van de parochie Winkelomheide heeft zopas een nieuw elan gevonden en zij zijn op zoek naar werkingsmiddelen én naar waardering, zowel in als buiten de parochie. Daarom dit bericht, want zij nodigen alle lezers van ons blad uit op een parochie-ontbijt in het ontmoetingscentrum op de Kemeldijk op Zondag 12 juni dat is op V a d e r d a g Vanaf 09.00 tot 11.00 u.

Dit wordt een enige gelegenheid, om de vaders eens te verrassen en voor de prijs hoef je het écht niet te laten want volwassenen betalen slechts 13 euro en kinderen tussen 6 en 12 mogen smullen aan 6 euro. Onder de 6 jaar is alles zelfs gratis.

Inschrijven kan bij Bea Vangeel, Kemeldijk 13 op  of 0494 / 7189 93

of bij Ann Lauvrys, Winkelomseheide 55 op 014 / 58 76 51 of 0476 / 64 84 95.

Hartelijk aanbevolen en … smakelijk


kerkopbouw bisdom Antwerpen

In het weekend van 11 en 12 juni is er omhaling voor kerkopbouw bisdom Antwerpen. Dit fonds draagt zorg voor de spirituele en pastorale verdieping van het parochieleven in ons bisdom. Het verzamelt fondsen voor de begeleiding en de pastorale toerusting langs federatie- en parochieteams. Er zijn steeds middelen nodig om de kerk een eigen actueel gezicht te geven in onze samenleving. Daarvoor zijn middelen nodig in parochies, federaties en dekenaten tot zelfs in de toekomende pastorale eenheid.

Wij danken u nu al voor uw gift.


BELASTINGBRIEVEN INVULLEN

Vele jaren bestaat het dienstbetoon: invullen en berekenen van belastingbrieven via de organisatie die vroeger ACW heette en tegenwoordig BEWEGING.NET genoemd wil worden. Deze mensen van goede wil richten zich echter tot alle loon-, weddetrekkenden, gepensioneerden, zieken en belastingsbetalers, die er niet aan uit kunnen.

De laatste jaren is "tax on web" zeker een stap vooruit gegaan, ook tal van mensen krijgen een "voorstel", 'moeten' niets meer invullen. Maar toch: een ”fout in Brussel” zorgde ervoor, dat heel wat van die voorstellen in de prullenmand belandden en zo moten heel wat mensen weer terug alles gaan invullen en dan nog !!!

Veel rubrieken zijn niet ingevuld, meestal aftrekmogelijkheden (giften, pensioensparen, hypothecaire leningen, kinderopvang, ...) Let op dat je die zeker invult.
Jonge mensen willen op voorhand het effect kennen van een mogelijke lening (aankoop of bouw van een woning).
Op al deze vragen kan een persoonlijk antwoord komen en elk jaar komen tal van mensen, die denken dat zij het maximum uit hun aangifte halen, niet altijd is dit het geval. 
Deze groep staat al jaren voor een eerlijke fiscaliteit en correcte informatie aan iedereen. Iedereen is dus welkom op dit gratis dienstbetoon.

Waar ga je naartoe ?

De volgende dagen zullen enkele mensen persoonlijk advies geven vanaf 19.00 u.

Een dienst als geen ander, beste mensen! Profiteer ervan.


HET KAPELLEKE (19)

De winnaar van het kapelleke 17 is Karel uit de Winkelomseheide geworden. Van harte proficiat! Kapelleke 18 was te vinden op het kerkplein en de parking in Elsum. Bij dit artikel vind je kapelleke nummer 19. Vanaf nu trekken we de winnaar op zondag! Graag het juiste antwoord naar het gekende mailadres: dirkvandenbroeck2@gmail.com. Je mag ook telefoneren op 014 / 58 06 66, of mondeling het juiste antwoord meedelen, als je de betrokkene ergens tegen komt.

Veel geluk met nummer 19 ! In welke straat stond onze fotograaf ???

 

 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21    

Externe Links