Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 23 - 8 juni 2016

11 – 12 juni: ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Maandag 13 mei: St.-Antonius van Padua, kerkleraar en helper bij verloren voorwerpen
Donderdag 16 mei: H. Lutgardis, patrones van Vlaanderen
 

"Jezus vergeeft de boetvaardige zondares"

Wij hebben het er erg moeilijk mee, om aan mensen hun fouten te vergeven en ze daarna terug graag te zien … eerlijk!
Wij hebben rondom ons voorbeelden nodig van mensen die dit kunnen.
Maar misschien kunnen wij zelf de aanstoot zijn, om aan anderen in onze omgeving dit voorbeeld te leveren … dit voorbeeld te zijn!
(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. Eucharistieviering met eerste communicanten

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Onze-Lieve-Vrouwkathedraal Antwerpen: Naakten kleden - Zondaars terechtwijzen

Sedert Pasen ontmoeten wij op dinsdag en zondag in onze Dimpnakerk regelmatig bedevaarders van de “7 kerken  7 werken”. Er zijn echter 7 kerken om te bezoeken en stelselmatig gaan wij met ons parochieblad op bezoek bij onze collega’s met “andere kerken andere werken” …
Vandaag gaan wij naar de hoofdkerk van ons bisdom: de
Onze-Lieve-Vrouwkathedraal van Antwerpen

DE HEILIGE DEUR

Tot 12 november 2016 is de noordpoort van de kathedraal een Heilige Deur van Barmhartigheid. Ze wil een beeld zijn van Jezus zelf die zegt: ‘Ik ben de deur, wie door Mij binnenkomt, zal gered worden.’ (Johannes 10,9). Elke dag is deze deur geopend voor pelgrims van 14.00 tot 16.00 u. Binnen heb je de mogelijkheid om in stilte te bidden in de Sint-Antoniuskapel of een kaarsje aan te steken bij de heilige Franciscus. Dagelijks is er ook biechtgelegenheid. In de bul waarmee hij het heilig jaar afkondigt, roept de paus op om het sacrament van de verzoening te ontvangen. Dit sacrament is in onze contreien in de vergetelheid geraakt. Nochtans is de bevrijdende kracht ervan immens. Waar vindt men in onze samenleving op een gelijkaardige manier vergeving en de kans op verzoening? Kijk maar naar het evangelie van komende zondag, waar Jezus toch wel zware vergeving schenkt.

De hele kathedraal is te bezoeken op weekdagen van 10.00 tot 17.00 u., op zaterdag van 10.00 tot 15.00 u. en op zon- en feestdagen van 13.00 tot 17.0 u.

De belangrijkste informatie kan je ook vinden op www.dekathedraal.be en 03 / 213 99 51. Met je GPS n            avigeer je voor de kathedraal naar Groenplaats 21 Antwerpen

ONTHAAL PELGRIMS

In de kathedraal verwijzen tal van kunstwerken naar de werken van barmhartigheid. Twee filmpjes proberen de naakten kleden en de zondaars terecht wijzen duidelijk te maken aan de bezoekers. Je kijkt naar een filmpje, gemaakt door de Noorse tak van de internationale hulporganisatie SOS Kinderdorpen. ‘Wat doe jij als je een kind ziet dat het ijskoud heeft?’, vraagt het eerste tekstbeeld in het Noors. Wat je vervolgens ziet, is een opname met verborgen camera ergens in een Noorse stad. De conversaties zijn in het Noors en er zijn geen ondertitels. De organisatoren gaan ervan uit dat je perfect verstaat wat er gebeurt. Het derde tekstbeeld maakt de bezoekers van toeschouwers tot betrokkenen. ‘Ben jij iemand die handelt als je iemand ziet die hulp nodig heeft?’ ‘Zou jij je jas aan Johannes geven?’, luidt de titel van het filmpje.

Tijdens de dagelijkse mis in Santa Marta preekt paus Franciscus uit het hart en spreekt de gelovigen rechtstreeks aan. Soms heeft hij dan iets van Johannes de Doper. Hij durft te benoemen wat hedendaagse mensen verwijdert van het evangelie en legt de vinger op de wonde van onze samenleving. Met zijn zachte stem zegt hij soms scherpe dingen die we liever niet horen. Een profeet die zondigende broeders terechtwijst. In het filmpje dat getoond wordt is de gelijkenis tussen de opgestoken hand van de paus en de hand van Johannes op het schilderij van Hendrik van Balen treffend.

WERK VAN BARMHARTIGHEID

In de stad Antwerpen zijn er verbijsterend veel mensen die een acute nood hebben aan nieuwe kledij, maar niet de middelen hebben om die te kopen. Er is grote vraag naar nieuwe sokken, ondergoed en T-shirts. In het portaal van de kathedraal kan je kledij kopen voor mensen in nood. Met een financiële bijdrage maak je het mogelijk voor de kathedraal om deze kledingstukken aan te schaffen. De kathedraal bezorgt ze dan aan bevriende organisaties die de zorg voor arme mensen in ons bisdom opnemen. 

BIJZONDERE ACTIVITEITEN

Elke tweede zondag van de maand is er een speciale gegidste wandeling door de kathedraal. De focus van de wandeling ligt op de manier waarop barmhartigheid zichtbaar wordt in het kunstpatrimonium. Je ontdekt onder andere hoe biechtstoelen een verhaal kunnen vertellen en wat de tenhemelopneming van Maria met barmhartigheid te maken heeft. De wandeling start om 14.30 u. en eindigt met de vespers om 17.00 u.

Inschrijven voor deze gratis wandeling is nodig: info@dekathedraal.be.


ons blad in de vakantie

Vorige week schreven wij het al, maar voor onze berichtgeving is het wel héél belangrijk: tijdens de vakantie moeten wij erg snel zijn, om de actualiteit te volgen, want de drukkerij Halewijn (uitgever van ons blad) heeft ook haar jaarlijks verlof.

Onze correspondenten zijn gewaarschuwd, maar ook de lezers moeten er rekening mee houden, want misintenties en berichten over activiteiten moeten natuurlijk NOG vroeger toekomen op de parochies.

Wij geven een overzicht:

Eigenlijk sluit de drukkerij zowat het hele bouwverlof en wordt er een nummer gedrukt, dat een paar weken postklaar blijft liggen. Uiteraard moeten wij dan onze natte vinger opsteken, om het nieuws te voorspellen.

* Vandaag hou je het nummer 23 in de hand. Tekst en muziek moest normaal op de parochies binnen komen, twee weekends vooraf. Zo gaat het ook voor de nummers 24 en 25 van 15 en 22 juni.

* Het nummer, dat verschijnt op 29 juni heeft ineens de teksten en de misintenties nodig tot 22 juli. Zorg dus dat alles op de parochies is op 22 juni. Onze tekstverantwoordelijken moeten natuurlijk spaarzaam zijn met de nieuwsruimte. Hou ook daar rekening mee.

* Dan is er geen parochieblad tot 20 juli en let nu op !!! De teksten van dat nummer (met informatie en misintenties tot 12 augustus) moeten in de parochie zijn voor 25 juni (en dat wordt met een “N”geschreven en niet met een “L” !!!) Veel parochieactiviteiten zijn er dan wel niet, maar wij moeten de teksten voor 23 juli tot 12 augustus dus reeds in ons bezit hebben op 25 juni. Straf ??? Moeilijk ??? Maar zo is het nu éénmaal.

* Wij beginnen terug teksten in te zamelen voor het nummer dat op 10 augustus verschijnt. Dat zal het nummer 32 dragen. Het weekend van 31 juli verwachten wij weer iedereen monter en fris terug om te werken aan nummer 32. 


FEMMA LARUM NODIGT UIT

Op zondag 19 juni van 14.00 u. tot 19.00 u. serveert Femma Larum weer haar jaarlijks ijssalon.
Fijnproevers kunnen hun hartje ophalen aan onze uitgebreide keuze van ijscoupes in wel tien verschillende variaties.
Ook pannenkoeken en lekkere drankjes zullen hen bekoren.
Welkom! Wij zullen er ook zijn !


BELASTINGBRIEVEN INVULLEN

Vele jaren bestaat het dienstbetoon: invullen en berekenen van belastingbrieven via de organisatie die vroeger ACW heette en tegenwoordig BEWEGING.NET genoemd wil worden. Deze mensen van goede wil richten zich echter tot alle loon-, weddetrekkenden, gepensioneerden, zieken en belastingsbetalers, die er niet aan uit kunnen.

De laatste jaren is "tax on web" zeker een stap vooruit gegaan, ook tal van mensen krijgen een "voorstel", 'moeten' niets meer invullen. Maar toch: een ”fout in Brussel” zorgde ervoor, dat heel wat van die voorstellen in de prullenmand belandden en zo moten heel wat mensen weer terug alles gaan invullen en dan nog !!!

Veel rubrieken zijn niet ingevuld, meestal aftrekmogelijkheden (giften, pensioensparen, hypothecaire leningen, kinderopvang, ...) Let op dat je die zeker invult.
Jonge mensen willen op voorhand het effect kennen van een mogelijke lening (aankoop of bouw van een woning).
Op al deze vragen kan een persoonlijk antwoord komen en elk jaar komen tal van mensen, die denken dat zij het maximum uit hun aangifte halen, niet altijd is dit het geval. 
Deze groep staat al jaren voor een eerlijke fiscaliteit en correcte informatie aan iedereen. Iedereen is dus welkom op dit gratis dienstbetoon.

Waar ga je naartoe ?

De volgende dagen zullen enkele mensen persoonlijk advies geven vanaf 19.00 u.


HET KAPELLEKE (20)

De winnaar van het kapelleke 18 is Lief! Van harte proficiat! Kapelleke 19 was te vinden buiten aan het gasthuismuseum.
Bij dit artikel vind je kapelleke nummer 20.
Op welk "privé-terrein" is dit kapelleke te vinden?
Zoals altijd wachten wij tot zondag om uit de inzendingen, de telefoons en de mededelingen, een winnaar te kiezen!
Graag het juiste antwoord naar het gekende mailadres: dirkvandenbroeck2@gmail.com.
Je mag ook telefoneren op 014 / 58 06 66, of mondeling het juiste antwoord meedelen, van harte dank en veel succes!

 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22  

Externe Links