Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 24 - 15 juni 2016

18 – 19 juni: TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
dinsdag 21 juni: St.-Aloïsius, patroonheilige van de Geelse middelbare school.
woensdag 22 juni: Heilige Thomas More, patroonheilige van die andere school.
vrijdag 24 juni: Geboortefeest van Johannes de Doper

"DE MENSENZOON MOET VEEL LIJDEN"

Van liefde komt lijden: opvattingen komen in botsing, eigen wensen gaan niet door, eigen verlangens worden opzij gezet voor iemand die je graag ziet. Je verliest … maar je wint er ook bij: de vreugde om het geluk van de ander. Of wij kiezen voor het optimisme van paus Franciscus of voor het doemdenken van onze kranten? Overleven gaat door lijden, vreugde, liefde én verdriet!

(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. Gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Als de (wie)rook om je hoofd is verdwenen …

Ze zijn weer voorbij … de communiefeesten. Twaalf parochies in Geel. Twaalf plaatsen, waar de voorbije 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren weer zeer veel mensen “tot de parochie behoorden”. Dat is dus deze week weer zo veel keer voorbij. Als er één aspect van ons kerk-zijn is, dat regelmatig van duizend en één zijden onder vuur ligt, dan is het wel het “communiefeest”. Het is een woord dat sommigen in de gordijnen jaagt, een woord, dat mensen verafschuwen en dat andere mensen vertedert. Je zal maar grootouder zijn, of onderwijzer in het tweede leerjaar, of fotograaf, of catechist, of traiteur of zaaluitbater, mode-ontwerpster, bloemschikster of … parochiepriester !!! Zelfs verkopers van ballonvluchten en reisagentschappen zien tegenwoordig brood in hun aanbod als communiecadeau.

Twintig jaar geleden waren mensen er zeker van, dat deze feesten niet lang meer zouden meegaan. Ze waren ten dode opgeschreven, door de commercie ingepalmd en ten prooi gevallen van “ongelovigen”, die alleen maar op een vertederende manier de kassa wilden laten rinkelen.

En toch !!!

Toch staan ze er ieder jaar weer: die paar honderd communicanten in de Geelse parochies. De tijd dat iedereen meedeed, is voorbij, maar ondertussen groeit daardoor het besef, dat steeds opnieuw kinderen (en hun ouders) blijven kiezen voor een kerkelijk feest. Zeggen dat het “enkel voor de cadeaukes” is, of voor de moemoe of voor de kok, dat klopt niet meer. Wie het daarvoor doet, heeft keuze genoeg en je wordt er niet meer voor nagekeken door de buren of de rest van de familie. Godnogaantoe.

En ieder jaar worden er op elke parochie weer mensen gevonden, die zich voor de kar spannen. Elke keer zijn er ouders, die mee hun schouders zetten onder een zinvolle voorbereiding en ieder jaar is het weer een feest, met een versierde kerk, met gespannen gezichten, die na de viering duchtig OEF kunnen zeggen en ondertussen blij zijn, dat het weer goed was. Sommige catechisten zeggen dan wel, dat ze “weer een moeilijk jaar” achter de rug hebben. Zij slaken een kreet van verlichting en hopen maar dat ze voor zo’n klus volgend jaar weer opgeladen raken. In andere parochies in het zelfde jaar kijken ze dan weer terug op een reuze-jaar, met reuze-bengels en met reuze-ouders. Dáár zijn ze er zeker van, dat de ploeg er volgend jaar nog een jaartje bij doet. Dit jaar moesten vormselcatechisten samenwerken over de parochies heen. Zij hielden hun hart vast, maar hun hart werd breed en wijd en zij voelden zich in Jezus’ spoor.

Na al die feesten kwamen de catecheseploegen van onze 12 parochies samen, om de toestand te bespreken. Het werden vergaderingen in het pastoraal huis van Geel in Winkelomheide, die spraken van geloof, hoop en liefde … In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En deze vergaderingen gaven mensen moed om samen zorg te dragen voor de jonge kerk van Geel. Het waren mensen met een boodschap voor alle gelovigen en de mensen van onze pastoresploeg, die gekomen waren om te luisteren, die konden alleen maar zeggen “dankuwel ! Dank zij jullie geloof kunnen jonge Geelse gelovigen blijven geloven. 


DE PASTORALE EENHEID

Op woensdag 1 juni kwam de stuurgroep van de pastorale eenheid terug samen. In de eerste plaats bepaalde zij de werkwijze voor de komende maanden. We beginnen in de komende weken de vijf werkgroepen samen te stellen. Deze mensen zullen mee nadenken over en werken aan de visietekst voor de start van de pastorale eenheid. Uit de vele suggesties van namen die we kregen op de open avond, zullen gericht mensen worden aangesproken om mee te werken.

De vijf werkgroepen omvatten volgende thema’s: liturgie, verkondiging, diaconie, financies en gemeenschapsopbouw. Deze groepen behandelen dus elk een bepaald thema van de pastoraal. Het is echter niet zo dat deze groepen eilandjes op zich worden. Voor vele dingen zal er moeten worden samengewerkt. Om maar een heel concreet voorbeeld te geven: bij het sacrament van het vormsel zit de catechesevoorbereiding bij de verkondiging. We bereiden de ouders en kinderen in de catechese voor op het ontvangen van het sacrament van het vormsel. De vormselviering zelf heeft dan weer te maken met liturgie.  

Het kan allemaal nog wat theoretisch lijken, maar in de loop van de volgende maanden zal het zeker concreter worden. We houden u op de hoogte.

De leden van de stuurgroep zijn in elk geval op pad om mensen aan te spreken!


bedevaart naar beauraing

44 personen zijn al ingeschreven voor de jaarlijkse bedevaart naar Beauraing op woensdag 6 juli .
Er zijn dus nog enkele plaatsen vrij op de bus.  Als je er ook wil bij zijn is het tijd om in te schrijven.
Voor alle info kan je terecht bij Annie en Jef. op 014 / 59 31 30. 


ons blad in de vakantie

Stilaan zie je het evolueren, maar het wordt ook stilaan tijd !!!

In de zomer moeten wij erg snel zijn, om de actualiteit te volgen, want de drukkerij Halewijn (uitgever van ons blad) heeft ook haar jaarlijks verlof.

Onze correspondenten zijn gewaarschuwd, maar ook de lezers moeten er rekening mee houden, want misintenties en berichten over activiteiten moeten natuurlijk NOG vroeger toekomen op de parochies.

Wij geven ons bijgewerkt overzicht:                                                                                    

Eigenlijk sluit de drukkerij zowat het hele bouwverlof en wordt er een nummer gedrukt, dat een paar weken postklaar blijft liggen. Uiteraard moeten wij dan onze natte vinger opsteken, om het nieuws te voorspellen.

* Vandaag hou je het nummer 24 in de hand. Tekst en muziek moest normaal op de parochies binnen komen, twee weekends vooraf. Zo gaat het nog één keer voor nummer 25 van 22 juni. Die teksten zijn nu dus al binnen.

* Het nummer, dat verschijnt op 29 juni heeft ineens de teksten en de misintenties nodig tot 22 juli. Zorg dus dat alles volgend weekend op de parochies is. Onze tekstverantwoordelijken moeten natuurlijk spaarzaam zijn met de nieuwsruimte. Hou ook daar rekening mee.

* Dan is er geen parochieblad tot 20 juli en let nu op !!! De teksten van dat nummer (met informatie en misintenties tot 12 augustus) moeten in de parochie zijn voor 25 juni (en dat wordt met een “N”geschreven en niet met een “L” !!!) Veel parochieactiviteiten zijn er dan wel niet, maar wij moeten de teksten voor 23 juli tot 12 augustus dus reeds in ons bezit hebben op 25 juni. Straf ??? Moeilijk ??? Maar zo is het nu éénmaal.

* Wij beginnen terug teksten in te zamelen voor het nummer dat op 10 augustus verschijnt. Dat zal het nummer 32 dragen. Het weekend van 31 juli verwachten wij weer iedereen monter en fris terug om te werken aan nummer 32.


BELASTINGBRIEVEN INVULLEN

Vele jaren bestaat het dienstbetoon: invullen en berekenen van belastingbrieven via de organisatie die vroeger ACW heette en tegenwoordig BEWEGING.NET genoemd wil worden. Deze mensen van goede wil richten zich echter tot alle loon-, weddetrekkenden, gepensioneerden, zieken en belastingsbetalers, die er niet aan uit kunnen.

De laatste jaren is "tax on web" zeker een stap vooruit gegaan, ook tal van mensen krijgen een "voorstel", 'moeten' niets meer invullen. Maar toch: een ”fout in Brussel” zorgde ervoor, dat heel wat van die voorstellen in de prullenmand belandden en zo moten heel wat mensen weer terug alles gaan invullen en dan nog !!!

Veel rubrieken zijn niet ingevuld, meestal aftrekmogelijkheden (giften, pensioensparen, hypothecaire leningen, kinderopvang, ...) Let op dat je die zeker invult.
Jonge mensen willen op voorhand het effect kennen van een mogelijke lening (aankoop of bouw van een woning).
Op al deze vragen kan een persoonlijk antwoord komen en elk jaar komen tal van mensen, die denken dat zij het maximum uit hun aangifte halen, niet altijd is dit het geval. 
Deze groep staat al jaren voor een eerlijke fiscaliteit en correcte informatie aan iedereen. Iedereen is dus welkom op dit gratis dienstbetoon.

Waar ga je naartoe ?

De volgende dagen zullen enkele mensen persoonlijk advies geven vanaf 19.00 u.


HET KAPELLEKE (21)

De winnaar van het kapelleke 19 is Gerarda van op de Rijn.
Zij was de gelukkige uit de vele inzendingen, die wij vorige week mochten ontvangen.
Van harte proficiat! Het kapellekesboek van Van Gestel is ondertussen al thuis bezorgd.

Kapelleke 20 was te vinden buiten op het domein van woonzorgcentrum Zusterhof.
Het kapelleke is onlangs door de storm stuk geraakt, maar men verzekerde ons dat men het spoedig zal herstellen.

Bij dit artikel vind je kapelleke nummer 21. Snel zoeken maar!

Volgende zondag trekken wij de winnaar en wij hopen, dat onze “bussel” inzendingen nog gaat groeien!

Graag het juiste antwoord naar het gekende mailadres: dirkvandenbroeck2@gmail.com.
Je mag ook telefoneren op 014 / 58 06 66, of je mag de pastoor ook gewoon aanspreken. Van harte dank en veel succes!

 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23

Externe Links