Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 38 - 21 september 2016

24 – 25 september: 26 STE ZONDAG DOOR HET JAAR
dinsdag 27 september: H. Vincentius a Paulo (voorbeeld voor veel kloosterzusters).
donderdag 29 september: Heilige aartsengelen


"Lazarus en de rijke vrek"

De rijke vrek wordt veroordeeld … niet omdat hij rijk is, maar omdat hij zo hardvochtig is geweest … hij had niemand nodig !
Wie mag en kan profeet zijn om aan zo iemand de ogen te openen ???
(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. Dirk Dresselaerts, Louis Vangheel, Constantia Vermeulen en overleden familieleden; Frans Dresselaerts, Tinne Bastiaens en overleden familieleden; jgt Van Roey Simonne

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Mediazondag – 24 & 25 september

Communiceren in het Jaar van de Barmhartigheid “Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid nodigt ons allen uit om na te denken over de relatie tussen communicatie en barmhartigheid”, schrijft paus Franciscus in zijn boodschap ter gelegenheid van Mediazondag 2016. “Wat we zeggen en hoe we het zeggen, elk van onze woorden en gebaren, moet uitdrukking zijn van Gods medeleven, tederheid en vergeving voor allen. Liefde is in wezen communicatie; ze leidt tot openheid en delen. Als ons hart en daden geïnspireerd worden door naastenliefde, door goddelijke liefde, zal onze communicatie door Gods eigen kracht geraakt worden.” De kerk in Vlaanderen heeft verschillende manieren van communiceren. Sinds begin 2016 is het compleet vernieuwde Kerknet als portaalwebsite van de katholieke Kerk in Vlaanderen online. Je las er enkele parochiebladen geleden alle over in onze nieuwe internetreeks.

Op Mediazondag, elk jaar op de laatste zondag van september, is de collecte in de eucharistie- en gebedsvieringen in alle Vlaamse parochies bestemd voor de media-initiatieven van de Vlaamse bisschoppen en voor de aanwezigheid van de Vlaamse kerkgemeenschap in de media. De opbrengst van de collecte is bestemd voor: - middelen en mankracht voor de mediaprojecten van de Vlaamse Kerk, vooral voor Kerknet en Radio Spes - personeels- en werkingskosten van het Bisschoppelijk Comité voor de Media (BCM), dat het mediabeleid van de Vlaamse bisschoppen adviseert en interdiocesane initiatieven op mediavlak coördineert. We zijn dankbaar voor uw bijdrage. Giften worden in dank aanvaard en kunnen worden overgeschreven op het rekeningnummer BE14 4350 2962 4183 met vermelding van ‘Mediazondag 2016’.

Communicatie en nabijheid Paus Franciscus eindigt zijn boodschap voor Mediazondag 2016 zo: “Waar en hoe ze ook gebeurt, communicatie heeft voor veel mensen de horizont verruimd. Dat is een godsgeschenk, maar met een grote verantwoordelijkheid. Ik noem die kracht van communicatie graag ‘nabijheid’. De ontmoeting tussen communicatie en barmhartigheid zal vruchtbaar zijn in de mate ze een nabijheid voortbrengt die zorg draagt, troost, geneest, vergezelt en viert. In een gebroken, versplinterde en gepolariseerde wereld betekent communiceren met barmhartigheid een gezonde, vrije en broederlijke nabijheid helpen scheppen tussen de kinderen van God en al onze broers en zussen in de ene menselijke familie.”


Wegwijzer op het internet! (2)

In deze week waar de kerkelijke communicatiemedia alle aandacht krijgen met dit weekend mediazondag, nemen we nog eens een kerkelijke nieuwssite onder de loep.

Op de site www.kuleuven.be/thomas vindt iedereen een schat aan informatie over geloof. Een andere link naar deze site die misschien iets eenvoudiger is: www.godsdienstonderwijs.be.

In de bovenste balk op de voorpagina kan je al direct verder specifiek op zoek naar de juiste informatie door aan te klikken of men voor het basis, secundair, buitengewoon of hoger onderwijs naar info zoekt. Voor elk van deze onderwijsniveaus vindt men achter deze link een schat van lessen en info, thematisch en los. Als men een klikje geeft op het vakje "Algemeen" komt er een onderdeeltje 'Dossier'. Hieronder vindt men over de meest uiteenlopende onderwerpen heel wat info. Boeiend om eens een avond of namiddag door te grasduinen als men niets te doen heeft. De meest interessante link voor mensen die pastoraal bezig zijn in de parochies is deze van "Pastoraal". Door gewoon in de bovenbalk op de voorpagina op het woordje pastoraal te gaan staan, komt er al een hele onderverdeling naar voor.Onder "Gebedenboek" vindt men een gebed voor elke dag van het jaar.Onder "Gezin, school en samenleving" vindt men alles rond gezinspastoraal, echtscheidingspastoraal, ...

Onder "Medidatie" vindt men schema's en tips om zelf mediterend aan de slag te gaan.

Misschien de meest gekende link is nog wel "4ingen" waar men via een redelijk uitgebreide zoekmachine, zelf teksten voor vieringen kan zoeken."

 www.godsdienstonderwijs.be of www.kuleuven.be/thomas.

De moeite waard! 


Gregoriaanse koor breidt uit

* Het gregoriaans koor van St.-Dimpna heeft goed nieuws voor mannelijke muziekliefhebbers. Vanaf september eerstkomend worden de deuren opengezet voor nieuwe zangers. Belangstellenden kunnen contact nemen met een van de koorleden, de dirigent of de leden van de parochiale raad.

* Dit koor is al vijftig jaar actief in kerkelijke diensten, maar sinds enkele jaren ook in concerten. Kunstliefhebbers weten dat het gregoriaans een specifieke en hoogstaande vorm is van kunstbeoefening. Het werd op de sporen gezet door paus Gregorius de Grote (paus van 590 tot 604). In principe wordt gregoriaans a capella uitgevoerd, dit wil zeggen zonder instrumentale begeleiding, en eenstemmig. Het is zeer geschikt voor de opluistering van liturgische plechtigheden.

* De huidige dirigent, Aloïs Meeus, genoot een specialistenopleiding in het gregoriaans aan het Lemmensinstituut te Leuven en is gewaardeerd organist van het indrukwekkende  orgel van de St.-Dimpnakerk.

* Nieuwe leden zullen ongetwijfeld ertoe bijdragen dat de rijke traditie van het gregoriaanse koor verder kan uitgebouwd worden. Als de vocale muziek U aantrekt, aarzel niet.


HET KAPELLEKE (27)

We hebben weer een winnaar! De winnaar van kapelleke 25 is René uit Winkelomheide! Van harte proficiat, hij wint een mooi fotoboek. Voor kapelleke 26 moest je zijn aan het tunneltje van de Zandstraat. De winnaar vind je volgende week in ons parochieblad. Voor ons kapelletje 27 moet je al zeker 1 en soms zelfs 2 bruggen over om er vanuit het centrum van Geel te geraken. De vraag is alleen: welke bruggen. Waar staat dit kapelleke? Vanaf nu trekken we de winnaar op zondag! Graag het juiste antwoord naar het gekende mailadres: dirkvandenbroeck2@gmail.com. Je mag ook telefoneren op 014/580666, of mondeling het juiste antwoord meedelen, van harte dank en veel succes!

 


Zondag 23 oktober

Doopzondag in Punt
 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37

Externe Links