Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 39 - 28 september 2016

1 – 2 oktober: 27STE ZONDAG DOOR HET JAAR
dinsdag 4 oktober: H. Franciscus van Assisi, patroonheilige van Elsum. Werelddierendag
woensdag 5 oktober: H. Theresia van Lisieux (“Trezeke” voor de vrienden)
vrijdag 7 oktober: O.-L.-Vrouw van de rozenkrans

"Indien gij een geloof had …"


Stel, je krijgt enkele kleine zaden om geloof te planten.
In welke grond zou je die willen planten?
Vertellen over Jezus aan kinderen?
Vertellen over Jezus aan volwassenen?
Waar zou ons zaadje ’t best op zijn plaats zijn???

(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Bijbelgroepje voor kinderen: "Up to (d)8!"

Net zoals vorig jaar organiseren we in Geel dit werkjaar weer een bijbelgroepje voor kinderen. Gedurende een uurtje en een half maken we op een speelse manier kennis met verhalen uit de bijbel. We lezen dit verhaal en werken er rond op een heel fijne manier. Dit bijbelgroepje staat open voor leerlingen vanaf het derde leerjaar.

Wij komen samen in de parochielokalen van Holven (Kapelstraat 20) en dit op zaterdag voor- of namiddag. Je vindt de data hier onderaan. Wij hopen ook dit werkjaar weer enkele enthousiaste kinderen te mogen verwelkomen! We kijken er naar uit! Want waar 2 of 3 samenzijn, daar ben ik in hun midden!

Zaterdagvoormiddag van 10.00 u tot 11.30 u:

22 oktober 2016, 6 mei 2017

Zaterdagnamiddag van 14.00 u tot 15.30 u:

26 november 2016, 17 december 2016, 28 januari 2017, 25 februari 2017, 1 april 2017

Wie wil deelnemen kan mailen naar dirkvandenbroeck2@gmail.com of bellen naar 014/580666


Bijbelavonden : '6 Bijbelse plaatsten met een verhaal'

Ook in het nieuwe werkjaar 2016 - 2017 gaan we verder met onze bijbelavonden "5 broden en 2 vissen". Thema dit jaar is "6 Bijbelse plaatsen met een verhaal". Aan de hand van een getuigenis en een tekst leggen we het verhaal uiteindelijk op ons leven. Je moet dus geen voorkennis hebben om naar deze avonden te komen. We gaan met elkaar in gesprek, niet in discussie en uit ervaring weten we dat zowel de zwijgzame of iets spraakzamere medemens er enorm veel deugd aan hebben.

We hebben wel een nieuwe locatie! De avonden gaan door in het federatiehuis van Holven, Kapelstraat 20. Ze starten om 19.30 stipt en eindigen om 21.30. Deelname is gratis. Wie wil kan op het einde van de avond een vrije gift doen als bijdrage in de onkosten. Noteer de onderstaande data alvast! Folders liggen binnenkort in de kerk!

Data 2016 - 2017

We vragen u om ten laatste twee dagen voor de bijbelavond te laten weten of u kan komen. (dirkvandenbroeck2@gmail.com)
We hopen op een talrijke opkomst! Tot dan!


Afsluiting van het jaar van de Barmhartigheid in Geel

Op dinsdag 13 september had om 16.00 in de kerk van St.-Dimpna de laatste gebedsviering plaats rond het jaar van de Barmhartigheid. Pater Vincent Ceulemans ging deze viering voor. Samen met de priesters van Geel en enkele andere priesters uit het dekanaat, zorgde hij gedurende de afgelopen maanden tijdens het bedevaarstjaar voor permanentie in onze St.-Dimpnakerk op dinsdag en zondag, de speciale bedevaartsdagen. Hierin werden de priesters bijgestaan door de kerkwachten en een extra 'wacht' voor het Heilig jaar. Tijdens de dienst konden we nog rekenen op onze Geelse organisten. Dinsdag na de viering werd er bij een hapje en een drankje nagekaart over een deugddoend jaar. Er kwamen vele bedevaarders naar onze kerk. We zullen er in de loop van de volgende weken zeker nog iets over lezen. Via deze weg willen we iedereen danken die meewerkte aan onze bijdrage aan het Heilig Jaar, en dan in het bijzonder de werkgroep die het allemaal in handen nam. Een dikke pluim!.


HET KAPELLEKE (28)

We hebben weer een winnaar! De winnaar van kapelleke 26 is Godelief uit Elsum! Van harte proficiat, zij wint een mooi fotoboek. Voor kapelleke 27 moest je zijn aan de Oosterloseweg en de Neerstraat. De winnaar vind je volgende week in ons parochieblad.

Voor ons kapelletje 28 moet je al goed zoeken want er woont bijna niemand meer daar, maar wie zoekt die vindt. Waar staat dit kapelleke?

Vanaf nu trekken we de winnaar op zondag! Graag het juiste antwoord naar het gekende mailadres: dirkvandenbroeck2@gmail.com.
Je mag ook telefoneren op 014/580666, of mondeling het juiste antwoord meedelen, van harte dank en veel succes!


Gregoriaanse koor breidt uit

* Het gregoriaans koor van St.-Dimpna heeft goed nieuws voor mannelijke muziekliefhebbers. Vanaf september eerstkomend worden de deuren opengezet voor nieuwe zangers. Belangstellenden kunnen contact nemen met een van de koorleden, de dirigent of de leden van de parochiale raad.

* Dit koor is al vijftig jaar actief in kerkelijke diensten, maar sinds enkele jaren ook in concerten. Kunstliefhebbers weten dat het gregoriaans een specifieke en hoogstaande vorm is van kunstbeoefening. Het werd op de sporen gezet door paus Gregorius de Grote (paus van 590 tot 604). In principe wordt gregoriaans a capella uitgevoerd, dit wil zeggen zonder instrumentale begeleiding, en eenstemmig. Het is zeer geschikt voor de opluistering van liturgische plechtigheden.

* De huidige dirigent, Aloïs Meeus, genoot een specialistenopleiding in het gregoriaans aan het Lemmensinstituut te Leuven en is gewaardeerd organist van het indrukwekkende  orgel van de St.-Dimpnakerk.

* Nieuwe leden zullen ongetwijfeld ertoe bijdragen dat de rijke traditie van het gregoriaanse koor verder kan uitgebouwd worden. Als de vocale muziek U aantrekt, aarzel niet.


Zondag 23 oktober

Doopzondag in Punt
 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38        

Externe Links