Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 43 - 26 oktober 2016

29 – 30 oktober: 31 STE ZONDAG DOOR HET JAAR
dinsdag 1 november: Allerheiligen
woensdag 2 november: Allerzielen
donderdag 3 november: H. Hubertus, patroonheilige van de parochie Ten Aard
zaterdag 5 november: H. Odrada, de enige heilige die in de Kempen (Balen) geboren werd

"gekomen, om te zoeken, wat verloren was"
(het verhaal van Zacheüs)

Wie kan er voor ons den boom in? Wie halen wij eruit ?
Het zou interessant zijn, om eens na te denken, wie wij zo in één of andere boom ontmoeten? Daklozen, terroristen, zieken, havelozen, ambetanteriken ?
En met welk oog ontdekken wij die “boom-vluchtelingen” ???
En Jezus reageert: Ik moet in uw huis te gast zijn !!!

(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. Zm Tuur Geukens; jgt Simonne Van Roey

17.30 u. Viering Allerheiligen met uitreiking van de kruisjes aan de familieleden van de overledenen waarvan we gelovig afscheid namen in onze kerk sinds Allerheiligen 2015

Zm Fons Vannuffelen en Maria Vanuytven; Familie Versmissen-Kuypers; Familie Bellemans-Taels

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

De pastorale eenheid Geel in wording

In Turnhout richt men de 'pastorale eenheid Clara van Assisi' op en in Kasterlee noemt men zich 'Pastorale eenheid Zacheüs', we lazen het de afgelopen weken uitgebreid in de kranten, maar hoe zit het eigenlijk bij ons in Geel? In ons parochieblad was het de afgelopen maanden een beetje stil rond de pastorale eenheid, maar op de achtergrond werd er hard gewerkt aan het vormen van ons nieuw samenwerkingsverband tussen de geloofskernen van Geel. Parochies, gebedsgroep, pastorale werkgroepen in woonzorgcentra, het ziekenhuis, scholen, ... vormen samen de christelijke gemeenschap in Geel. Die kunnen elkaar versterken en verrijken met elkaars ervaring, verhalen, ... We geven een stand van zaken in Geel.

De overkoepelende stuurgroep werkt hard aan de voorbereiding van het officiële dossier voor onze pastorale eenheid. Dit dossier willen we in de eerste maanden van 2017 indienen bij het bisdom om onze aanvraag te kunnen doen voor de stichting van de pastorale eenheid. We streven naar half 2017 voor de oprichting. In dit dossier staat onder andere een inventaris van alle geloofskernen die er in Geel zijn, de situatie van de pastoresploeg en vooral de toekomstvisie die we willen uittekenen voor de volgende jaren. De stuurgroep krijgt hierbij de gewaardeerde hulp van vijf werkgroepen die ondertussen zijn samengesteld. Op elk van hun domeinen werken zij een stukje visie uit, waar de stuurgroep dan op haar beurt verder mee aan de slag kan. We vonden maar liefst een kleine 30 mensen die aan deze visie willen meewerken!

De werkgroep gemeenschapsopbouw draagt zorg voor de vitaliteit van de diverse gemeenschappen in de pastorale eenheid. Die moeten alert zijn voor uitwisseling, communicatie en samenwerking tussen scholen, ziekenhuizen, parochies. … Ook is het belangrijk dat er feeling is voor redactioneel werk via communicatiemedia, ter ondersteuning van het team en de werkgroepen met het oog op communicatie vanuit en binnen de pastorale eenheid.

De werkgroep liturgie moet met de leden van de werkgroep zorg dragen voor het aanbod, de behoeften, problemen en uitdagingen op liturgisch en spiritueel vlak in Geel. Samen met anderen staat ze in voor de organisatie van vorming en begeleiding van de mensen die zich ter plaatse op dit vlak inzetten.

De werkgroep verkondiging is begaan met de verschillende wegen tot verkondiging van het evangelie, waaronder catechese historisch een belangrijke plaats inneemt.

In de werkgroep diaconie zitten mensen die betrokken zijn bij een of andere vorm van concrete dienstbaarheid in een gelovige gemeenschap  in Geel of vanuit hun christelijke spiritualiteit het thema diaconie genegen zijn.

Dan is er de werkgroep financies. Dit zijn de mensen met interesse voor en kennis van financieel beheer, roerende en onroerende goederen, verzekeringen, interne organisatie, juridische en fiscale aspecten, en die de materiële zorg van de pastorale eenheid op zich willen nemen. Mensen met interesse voor het organiseren en beheren van de materiële middelen in functie van de pastorale eenheid maken hier deel van uit.

In de loop van de volgende weken werken we de verschillende werkgroepen nog meer uit en houden wij u op de hoogte van onze toekomstige pastorale eenheid!


27 OKTOBER: BIJBELAVOND "5 BRODEN EN 2 VISSEN"

We willen u eraan herinneren dat nu donderdagavond 27 oktober onze eerste bijbelavond doorgaat in het pastoraal huis in Holven (Kapelstraat 20).
We starten om 19.30 stipt en eindigen om 21.30. Thema is "Jacob in Betel". Iedereen is van harte welkom!
 


WEGWIJS OP HET INTERNET!

KINDEREN EN JONGEREN, GEZINNEN EN FAMILIES (5)

Voor kinderen en jongeren is het soms moeilijk om een inhoudelijk gelovig aanbod te vinden op het internet. De niet zo gekende site www.nabbi.be wil hier voor kinderen iets aan doen. De Vlaamse bisschoppen zijn de initiatiefnemers van deze website. Nabbi.be werd gemaakt om kinderen van 8 tot 12 jaar een website te bieden, waar onomwonden, respectvol, ongecompliceerd, hedendaags en jong over geloof en kerk gesproken wordt. De Vlaamse bisschoppen zijn ervan overtuigd dat het gesprek over geloof en geloofsbeleving op een hedendaagse manier aanwezig is in de samenleving. Deze site kadert binnen deze visie. Nabbi is een website voor kinderen. Meer tips rond catechese en ondersteunend materiaal voor ouders, catechisten en leerkrachten reikt men aan via www.kerknet.be/catechese. Daar kan je verder doorklikken naar je gading.

Op de site http://bezegeld.blogspot.be/ kunnen vormselcatechisten terecht voor alle info rond de vormselvieringen in ons bisdom. Duiding en lezingen bij inhoud en opstellen van vormselvieringen, zijn hier samen met enkele voorbeelden te vinden.

https://www.kerknet.be/organisatie/ijd is de site van de jeugddienst van de Vlaamse bisdommen. Jongeren vanaf 13 jaar vinden hier allerlei links naar activiteiten voor hen. Via enkele muisklikken vindt je jongerengroepen, inspirerende teksten, activiteitenaanbod, ... dicht bij huis of verder weg in Vlaanderen. Deze site wordt regelmatig geüpdatet!

Tot slot is er de site www.gezinspastoraal.be. Via deze site vindt jong en oud een schat aan info over geloof in gezinsverband. De site is heel gebruiksvriendelijk en duidelijk opgesteld. Hij is zo uitgebreid dat het zeker de moeite waard is om er eens naar toe te surfen!

Veel klikplezier!

Slot van deze reeks


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42

Externe Links