Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 45 - 9 november 2016

12 – 13 NOVEMBER: 33 STE ZONDAG DOOR HET JAAR
donderdag 17 november: H. Elisabeth van Hongarije (ziekenhuispatrones)

"Het zal uitlopen op getuigenis geven"


We hebben toch wel “schroom” om te getuigen van ons geloof, want we willen toch geen “reclame” maken. Toch maken wij onze keuze op andere vlakken wel duidelijk: mijn hobby, mijn beroep, mijn film- en platenkeuze. Daarover vertellen wij veel aan vrienden en op het werk. Vertellen wij soms ook aan deze mensen, wat er ons bezielt, diep in ons ??? Hebben wij al eens iemand gesproken over het goede in ons gelovig zijn?
Doen zeg !!!

(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Dagen van vrede

Volgende vrijdag, 11 november viert onze wereld “Wapenstilstand”.
Het is de jaarlijkse herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. In België wordt sinds 1922 ieder jaar op deze dag, in aanwezigheid van de Koning, de wapenstilstandsceremonie gehouden aan het Graf van de onbekende soldaat, eerst om de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog te gedenken, maar nadien ook die van de Tweede Wereldoorlog en alle andere oorlogen in de wereld. Op 11 november 1918 om 5 uur 's nachts werd de Duitse capitulatie in een treinwagon op het westelijk front in Rethondes (Forêt de Compiègne, Bos van Compiègne) getekend door Foch en de Duitse delegatie. De wapenstilstand zelf ging pas in om elf uur. Tijdens de laatste zes uren vielen aan beide kanten nog vele slachtoffers, terwijl de overgave al ondertekend was.
In Duitsland was kort tevoren de Weimarrepubliek uitgeroepen en in Beieren kwam zelfs korte tijd een communistisch bewind aan de macht. Keizer Wilhelm II vluchtte naar Nederland en Friedrich Ebert en Philipp Scheidemann wendden zich tot de geallieerden voor het tekenen van een wapenstilstand. Zij stuurden de gematigde Matthias Erzbergeren Müller naar de onderhandelingen te Compiègne. Hier tekende Erzberger de wapenstilstand.
De dolkstootlegende werd hiermee geboren: het Duitse leger zou niet verslagen zijn, maar zou door de revolutie verraden zijn. Drie jaar later zou Erzberger door verbitterde extreemrechtse veteranen worden doodgeschoten.
De Eerste Wereldoorlog was voorbij, de wapenstilstand een feit. De treinwagon werd later (op 24 juni 1940) op bevel van Hitler, overgebracht naar Berlijn. Deze wagon werd eerst een tijdje tentoongesteld aan het publiek voor de Brandenburger Poort en later op een zijspoor gezet op verschillende plaatsen. Ten slotte werd de wagon in april 1945 in brand gestoken door de SS, weer op bevel van Hitler. Nu staat er in Rethondes bij Compiègne een replica van deze wagon.
Sinds 1965 vraagt de Vlaamse organisatie 11.11.11 op 11 november jaarlijks in een groots opgezette campagne aandacht voor wereldproblemen. Het doel is de wereldvrede te bevorderen door uitbuiting van het Zuiden door het Noorden tegen te gaan. Laten ook wij als christenen elke dag opnieuw blijven ijveren en bidden voor vrede, laten wij onze doden blijven gedenken en blijven ijveren voor gelijkheid over heel de wereld.

In Geel wordt de Wapenstilstand op 11 november herdacht met een eucharistieviering in de St.-Amandskerk om 10.30 u. Dit jaar zorgen het Conamus- en het St.-Amandskoor voor de muzikale omlijsting. Na de viering trekken de verantwoordelijken met de vaderlandslievende verenigingen en de Marinekadetten naar het monument achter het stadhuis voor een korte herdenkings- en huldeplechtigheid.

Toch kan die Wapenstilstand een opdracht zijn voor ieder van ons … In de na-oorlogsdagen hielpen Amerikaanse soldaten de boeren bij het herstellen van de puinen van Straatsburg. Ook de kerk was zwaar beschadigd – de muren moesten gestut en het middenschip overdekt worden. Midden het puin was een Christusfiguur overeind gebleven. Enkel de handen waren door het bombardement vernield. Zorgvuldig werd het beeld weer terug op zijn plaats gezet. Volkomen heel en gaaf zag het eruit – alleen de handen ontbraken. Men had ze niet kunnen terug vinden.
Een van de soldaten schreef op het voetstuk: “I HAVE NO OTHER HANDS BUT YOURS”n "IK HEB GEEN ANDERE HANDEN DAN DE UWE!".


EEN ABONNEMENT OP ONS BLAD
Een abonnement op ons blad kost in 2017 slechts 36.00 euro voor een heel jaar. November is herabonneringsmaand, want anders raken wij er nooit door om die duizenden adressen tegen Nieuwjaar in regel te brengen op de post. De mensen van Geel kunnen zich best herabonneren via hun parochie met de formulieren die werden bezorgd. Als er iets mis liep, neem dan contact op met je parochie en in alle gevallen van nood kan je steeds terecht voor inlichtingen en voor een storting van 36.00 euro bij:


EERSTE FEDERATIECATECHESE OVER KERK EN SYMBOLEN
Op woensdag 16 november gaat in de kerk en de ontmoetingsruimte van Elsum de eerste federatiecatechese van het nieuwe werkjaar door. Een zeventigtal vormelingen uit verschillende parochies komen er samen om het kerkgebouw te ontdekken en te werken rond symbolen. In een eerste werkwinkel zullen zij werken rond de algemene betekenis van het woord "symbool". Nadien kunnen zij dit toepassen op hun eigen naam. Hoe zou ik een eigen symbool kunnen maken voor mijn naam, hoe zou ik mijn naam kunnen uitdrukken in iets zichtbaars? In de kerk staan ze stil bij de voorwerpen die daar te vinden zijn en wat deze betekenen. In de kleine kapel ervaren ze de betekenis van stilte. Wij wensen onze vormelingen en hun begeleiders een fijne namiddag toe en hopen dat zij samen een mooie weg gaan naar het vormsel toe!


OP NAAR DE PASTORALE EENHEID
De verschillende deelgroepen hebben ondertussen hun werkstukken voorbereid en de samenstelling loopt ook vlot. Op 9 november komen de verschillende groepen dan samen om hun werk aan elkaar voor e stellen. Dan zit een groot stuk voorbereidend werk erop. Het is dan aan de stuurgroep om aan het oprichtingsdossier te beginnen, dat moet leiden tot de oprichting van de PASTORALE EENHEID Geel. Die oprichting zal dan hoogstwaarschijnlijk gevierd worden op zondagnamiddag 11 juni 2017.


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44      
         

Externe Links