Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 46 - 16 november 2016

19 – 20 NOVEMBER: LAATSTE ZONDAG DOOR HET JAAR / CHRISTUS KONING
Dinsdag 22 november: H. Cecilia, patrones van zangers en musici.
Zaterdag 26 november: St.-Jan Berchmans, patroon van Diest, en – samen met de H. Aloysius – can studerende jongeren, misdienaars en zangkoren.


"Heer, denk aan mij in Uw koninkrijk"

De laatste zondag van het kerkelijk jaar is gewijd aan Christus Koning (zi federatienieuws) en het kerkelijk jaar voorziet daar om de drie jaar het evangelie van de “goede moordenaar” … Jezus is aan het einde van zijn krachten, samen met twee misdadigers. Kunnen wij beter het verschil in ons einde beschrijven dan deze drie uitersten:
- Als hij het kan dan MOET hij ons maar helpen !
- Denk aan mij in Uw koninkrijk !
- Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest !

(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

22 november - Christuskoning - feest voor de Chiro

Op 20 november vieren wij in de kerk weer het feest van Christus Koning. Op het einde van het kerkelijk jaar vieren we dat Jezus Christus uiteindelijk zal triomferen als koning van het heelal. De wereld zal uiteindelijk ten goede keren en alle kwaad zal zijn overwonnen.

Het is niet altijd eenvoudig om dit te vertalen naar het leven van vandaag. De chiro doet er in elk geval elk jaar heel veel moeite voor! Dit jaar zegt hun jaarthema “bouwen aan een betere wereld” of: Chirocycle!

Drie woorden: precycle, recycle en upcycle. Of samengevat: minder verspilling van eten, van materiaal, van water, van energie en van grondstoffen. Hoe? Door afval te vermijden, spullen te hergebruiken, of van iets ouds iets nieuws te maken. Door te kringlopen dus. Chiro zet leiding en leden ertoe aan om actief zo weinig mogelijk voedsel, energie, water en ander materiaal te verspillen en wel met de nadruk op drie manieren van '-cycling'.

Precycling: is afval vermijden. Geen goedkope gadgets te kopen voor spelen of als kampaandenken: afval dat vermeden kan worden. Maar ook: voedsel voor op kamp kopen met zo weinig mogelijk verpakking, het kampdecor integreren in de kampplaats, ….

Recycling: materiaal hergebruiken. Zowel sorteren als materialen hergebruiken (bekers op fuiven?). wetende, dat de stad ook aparte containers kunnen voorziet voor papier/karton, pmd en restafval.

Upcycling: oude materialen hergebruiken om er iets nieuws mee te maken. Kroonkurken worden juweeltjes, oude kleren worden omgetoverd tot een originele kussensloop, oude paletten worden nieuwe meubels voor in het lokaal, ….

Zo bouwen jonge mensen mee aan een mooiere wereld!

In onze kerken hoor je er meer over in de zondagsvieringen van komend weekend:


De pastorale eenheid: de stuurgroep (1)

Zoals een aantal weken geleden geschreven, gaan de volgende weken wat verder in op de toekomstige pastorale eenheid. We focussen ons de nu op de taak van de werkgroepen die momenteel ijverig bouwen aan onze pastorale eenheid : vandaag de stuurgroep. Van deze groep kunnen we zeggen dat hij tijdelijk is en ophoudt met bestaan als de pastorale eenheid een feit is. De stuurgroep heeft als taak de vorming van de pastorale eenheid tot stand te brengen in al zijn facetten. Op dit moment bestaat deze groep in Geel uit een 10-tal mensen. De groep is momenteel op twee grote vlakken aan het werk.

* Enkele mensen in de groep zijn een inhoudelijk dossier aan het samenstellen dat volgend jaar bij de bisschop wordt ingediend tot vorming van onze pastorale eenheid. In dit dossier zit een situatieschets van het christelijk leven in Geel: wat leeft er allemaal aan geloofskernen in onze stad. Naast de parochies gaat het hier ook over scholen, woonzorgcentra, ziekenhuizen, bewegingen, gebedsgroepen, ... Dit allemaal op papier krijgen is een hele klus, maar wel belangrijk om te weten waar we staan en met wie we samen verder werken aan onze christelijke gemeenschap. Daarnaast bekijken zij ook, welke mensen er allemaal actief zijn in de pastoraal in Geel zowel op professionele als vrijwillige basis.

* Een tweede belangrijk deel van het dossier dat op papier moet komen is de visietekst. Waar willen wij in de toekomst als christenen in Geel naartoe, wat zijn onze krijtlijnen voor de toekomst. Zoals u reeds las in ons parochieblad, krijgt de stuurgroep hierbij de hulp van de vijf werkgroepen, maar uiteindelijk zijn het wel de mensen van de stuurgroep die de visietekst in een definitieve vorm gieten en meesturen naar het bisdom.

De stuurgroep kiest na overleg ook de naam voor de pastorale eenheid. Elke pastorale eenheid krijgt immers een eigen naam die inhoudelijk vaak ook verwijst naar de eigenheid van de eenheid. De stuurgroep is dus op dit moment een zeer belangrijk orgaan, maar legt de boeken ook met veel plezier neer als de pastorale eenheid van start gaat, want dan is hun taak volbracht. Mensen uit de stuurgroep kunnen natuurlijk doorgroeien naar de werkgroepen die blijven bestaan... maar daar vertellen we u de volgende keer wat meer over.


herabonnering parochieblad

Onze abonnees van het “lopend jaar” (zo noemen ze dat in de uitgeverij) hebben de laatste weken al wel een brief in de bus ontvangen om hun abonnement op Kerk & Leven te hernieuwen. En waarom niet? Je krijgt wekelijks een blad vol informatie over Geel en over het kerkelijk leven tot in het verre Rome. In deze tijd van verandering op alle vlak is het belangrijk, dat wij ons informeren over al wat zinvol kan zijn in ons leven en over de verantwoording van sommige veranderingen. De algemene kranten en media puilen zeker niet uit van het “kerkelijk nieuws” en toch gaat het kerkelijk nieuws rond als wat in gesprekken tussen mensen. Onlangs zagen wij nog, hoe de aanstelling van een nieuwe bisschop slechts een paar lijnen kreeg in de krant, terwijl een paar dagen later een halve bladzijde ging naar de “verjaardag” van de verwijdering van bisschop Van Gheluwe … De media zijn de kerk niet altijd goed gezind.

Wil je achtergrond? Zoek hem in ’t parochieblad.

Een abonnement kost slecht 36,- euro voor een heel jaar en dan stoppen wij slechts 4 weken in de vakantie.

Een heel “bataljon” Geelse medewerkers spant zich ELKE WEEK in, om informatie door te geven. Wees niet doof en maak hen ook niet monddood !

Voorlopig willen wij nog vragen, dat iedereen zich via zijn parochie abonneert. Wil je echter een andere editie dan hetgeen in jou parochie wordt verspreid, dan kan dat ook. Dan vragen wij te abonneren via de centrale abonneeradressen:

Voor Geel Zuid (St.-Amands, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Oosterlo) kan je altijd 36,- euro storten op BE81 3200 1472 9724 en BBRUBEBB van “Kerk en Leven Geel Zuid”.

Voor Geel Noord (St.-Dimpna, Holven, Bel, Larum, Elsum en Ten Aard) schrijf je dan weer 36,- euro over op BE51 8335 3019 2162 en GKCCBEBB van “Parochiefederatie Geel Noord

Wij vragen wel, om het adres van de abonnee te herhalen in de mededeling, omdat de banken niet steeds het volledige adres van de afzender herhalen in de mededeling.

Mogen wij vragen, alles zeker te regelen voor 1 december ???

Kunnen ze nu geen parochieblad voor heel Geel maken ??? Neen, dat is technisch nog steeds niet mogelijk. Wij zijn in kleur, wij zijn geadresseerd, maar hebben slechts 4 plaatselijke bladzijden.


 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45    
         

Externe Links