Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 47 - 23 november 2016

26 – 27 NOVEMBER: 1STE ZONDAG VAN DE ADVENT
woensdag 30 november : H. Andreas, apostel
donderdag 1 december: St.-Elooi, patroonheilige van de metaalbewerkers


"Waak en wees bereid"

Het is advent, een tijd van wachten en van inkeer, niet doelloos en niet lijdzaam…
Wie bewust advent wil be-leven ziet de Heer soms onverwacht … in een onverwachte ontmoeting, een arme die om hulp vraagt, een vluchteling, een kind … iemand, waar je het nooit van had gedacht.

(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. startviering Eerste Communie jgt Jeanne Boeckx, Erna Geudens, Frans Dens en familie; jgt Van Roey Simonne

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Welzijnszorg 2016

Armoede is een verhaal van 1 op 7

Als het over armoede gaat, hebben we heel wat vooroordelen. Ze hebben het vast zelf gezocht, toch? Zijn liever lui dan moe? En zijn het geen moeilijke tijden voor iedereen?

Ook in ons land grijpt armoede om zich heen. 1,7 miljoen mensen in ons land leeft in armoede, dat is meer dan 1 op 7! Nog veel meer mensen worden er tijdens een bepaalde periode in hun leven mee geconfronteerd. Sommige groepen hebben een grotere kans om in armoede te belanden: kinderen, ouderen, mensen afkomstig van buiten Europa, alleenstaande ouders, huurders … zijn extra kwetsbaar. En dat allemaal in ons rijk land.

Vandaag leven 1.700.000 Belgen onder de armoedegrens.  Armoede, dat is niet beschikken over (gezond) voedsel, huisvesting, geen toegang hebben tot de gezondheidszorg of geen mogelijkheden hebben om verder te studeren. Maar ook het sociale leven staat onder druk, omdat er geen geld is voor een sportclub of een vereniging, voor schoolactiviteiten of een ontspannende daguitstap.

Armoede is een complex probleem, iets dat je niet zomaar op 1 2 3 kan uitleggen en oplossen. Het verdient onze blijvende aandacht. In de loop van de volgende adventsweken zullen wij in ons parochieblad enkele concrete getuigenissen plaatsen rond armoede, heel concrete en eenvoudige verhalen over mensen die echter niet bij de pakken blijven zitten. In de liturgie van de advent staat ook de armoedeproblematiek weer centraal. We hopen dat u in de advent bewust aandacht aan dit alles kan besteden en wensen u een fijne voorbereiding naar Kerstmis toe.


De pastorale eenheid (2)

De werkgroep liturgie

Op 9 november kwamen de leden van de stuurgroep en de werkgroepen samen om hun eerste schema van de visietekst samen te bespreken. Het werd een boeiende avond waarin we elkaar bemoedigden en zagen dat onze visie stilaan vorm krijgt.

Vandaag stellen wij de werkgroepen voor. In tegenstelling tot de stuurgroep zijn deze werkgroepen blijvend, en zullen zij dus ook na de oprichting van de pastorale eenheid blijven bestaan. Met de leden van de werkgroep liturgie dragen wij de zorg voor het aanbod, de behoeften, problemen en uitdagingen op liturgisch-spiritueel vlak in Geel. Samen met anderen (zoals pastores maar ook in overleg met andere werkgroepen staan ze in voor de organisatie van vorming en begeleiding van de mensen die zich ter plaatse op liturgisch-spiritueel vlak inzetten.

Concreter kunnen we dit vertalen in velerlei taken. De groep waakt erover, dat liturgische vieringen niet los staan van hun diaconale en catechetische dimensie (bv. stille tocht voor kwetsbaren in de samenleving, dankviering eerste communicanten in rusthuis, ziekenzorgzondag), daarnaast  ervoor zorgen dat de liturgie levensnabij blijft en voeling blijft houden met de actualiteit

De werkgroep liturgie heeft als taak: aanmoedigen, coördineren van diverse activiteiten op liturgisch-spiritueel gebied. Ze kan kansen scheppen voor gezamenlijke en grens- of domein-overschrijdende vieringen in de pastorale eenheid, zowel tussen parochies onderling als tussen parochies en andere geloofskernen, scholieren die een kruisweg organiseren in een parochiekerk maar anderzijds, of doelgroep overschrijdend: bij  Kerstmis een viering voor jong en oud, ziek en gezond. De werkgroep kan onder meer voorstellen uitwerken voor de ziekenzalving of rituelen bij het levenseinde. Zij staat in voor bevordering van de kwaliteit van de zondagsvieringen. Zij kan zoeken hoe het aanbod kan verbreed en verdiept worden (naast de eucharistievieringen ook gebedsdiensten, het openstellen van gebedsruimtes, schoolvieringen, rozenkrans, lijden meditatie …

Dit zijn maar enkele van de vele taken die de werkgroep, op zich kan nemen. Deze ploeg enthousiaste mensen zal instaan voor de liturgische kwaliteit binnen de pastorale eenheid.


BijbelACTIVITEITen

Op zaterdagnamiddag 26 oktober van 14.00 tot 15.30 u. kindernamiddag. We doen een activiteit rond de advent.

Op donderdagavond 24 oktober van 19.30 tot 21.30 u. onze tweede Bijbelavond. Thema voor deze avond is het verhaal van de verheerlijking op de berg Tabor. We staan stil bij de betekenis van het verhaal voor ons leven.

 

De Bijbelactiviteiten gaan door in het pastoraal huis in Holven (Kapelstraat 20).

Deelname is gratis!Iedereen van harte welkom!

Alle info bij dirkvandenbroeck2@gmail.com

 


ABONNEMENT OP ONS BLAD

Is je 36 euro al binnen voor je abonnement in 2017 ?

Enthousiaste medewerkers van je parochie weten van wanten. Als het nog niet in orde is, dan maken zij zich zorgen! Doe hen dat alstublieft niet aan en breng het in orde tegen 1 december, anders gaan ze andere wegen zoeken om je te bereiken.

Dank bij voorbaat.


 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46  
         

Externe Links