Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 49 - 7 december 2016

10 – 11 DECEMBER: 3DE ZONDAG IN DE ADVENT
dit weekend is de omhaling voor WELZIJNSZORG
dinsdag 13 december: H. Lucia, koningin van het licht en patrones van de parochie Oosterlo.

"Ga zeggen, wat gij hoort en ziet"


Johannes heeft Jezus uit het oog verloren. Vanuit de gevangenis hoort hij via via, dat Jezus al lerend en genezend rondtrekt. .. Johannes twijfelt of Jezus wel de messias is …
Is Johannes niet een beetje van onze tijd ??? Zien wij Jezus nog rondtrekken al lerend en genezend ???

(naar het rode bijbeldoosje)

17.30 u. Zm Victor Seyen, Bertha Appels, Annie Seyen

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

FEDERALE ADVENTSWAKE 2016

Op woensdag 14 december nodigen wij alle Gelenaren uit op de federale adventswake die plaatsheeft om 19.00 in de kerk van Holven. Samen staan we bezinnend stil bij het adventsgebeuren en bereiden we ons voor op de komst van het kerstkind in de wereld. Samen staan we ook stil bij de problematiek van armoede in onze eigen buurt. Na de wake nodigen wij u dan ook uit voor de jaarlijkse Soep-op-de-stoep. Zo steunen we ook welzijnszorg en zijn projecten.

Van harte welkom!


WELZIJNSZORG 2016

In het kader van de actie Welzijnszorg laten wij vandaag weer één van de zeven figuren van de jaaraffiche aan het woord: Onderwijsexpert Kusum (41)

Zij trekt van leer tegen sociale ongelijkheid

Van lager over secundair tot NT2 en buitengewoon onderwijs … De nood aan structurele verandering, die in het regulier onderwijs bleek, wees me de weg naar tal van andere pistes naast het lesgeven.

Klaar voor het overkoepelendere werk trok Kusum naar Brussel. Met meer dan tien jaar klaservaring en een nieuwe uitdaging op zak ging ze er aan de slag voor Welzijnszorg. Vandaag geeft ze er op creatieve wijze vorm aan de onderwijsmaterialen. Haar engagement steekt ze daarbij niet onder stoelen of banken. “Sensibiliseren moet je leren”, start Kusum. 

Welzijnszorg wil het onderwijslandschap verrijken met een sterk klasaanbod tegen armoede. Vooroordelen leven nog steeds, zowel bij leerlingen, leerkrachten als directieleden. Samen mét scholen doen ze er alles aan om ze weg te werken.

We kneden de campagneboodschappen van Welzijnszorg op kindermaat. Met een werkgroep van vrijwilligers en het productieteam van Spoor Zes maken we de vertaalslag voor lagere schoolkinderen en kleuters. We werken onder meer rond Robby, onze mascotte, een herkenbaar kindje dat de campagneproblematiek meemaakt. Met de Robbyboekjes, -pop en andere spulletjes in het pakket maken we Robby’s wereld tastbaar. Via de handleiding sensibiliseren we ook de leerkrachten.”

„Geëngageerde leerkrachten helpen ons nieuwe methodieken uit te werken en de inhouden te bewaken. Zij maken het verschil. Zonder die vrijwilligers staan we nergens. Samen Tegen Armoede zal dat versterken en geeft ons ruimte om ook in te zetten op niet-campagnegebonden materiaal zodat leerkrachten een heel jaar door met het thema kunnen werken. Via hogescholen en organisaties hopen we ook jongeren en volwassenen te bereiken met een breder solidariteitsverhaal.”

Van zelf gezocht tot gewoon te lui … Mensen in armoede worden nog te vaak ongegeneerd de les gespeld. Kusums team doet er alles aan om de rollen verantwoord om te draaien. Dat zal ze leren!


DE PASTORALE EENHEID (4):

De werkgroep verkondiging

Deze week zetten we de werkgroep verkondiging in de kijker. Binnen de pastorale eenheid is het belangrijk dat we aandacht blijven hebben voor de boodschap waar het allemaal om draait en mee begon: het evangelie. De mensen die in deze werkgroep zitten, zoeken binnen de pastorale eenheid naar allerlei wegen om die boodschap van Jezus te blijven uitdragen. Een belangrijke weg en misschien ook wel de meest gekende is die van de catechese. De leden van de werkgroep krijgen de taak om er voor te zorgen dat er binnen de pastorale eenheid aandacht is voor een kwalitatieve catechese rond de sacramenten. Concreet wil dit zeggen dat zij aandacht hebben voor doopcatechese, eerste communiecatechese, vormselcatechese, huwelijksvoorbereiding, ... Ze kunnen uitzoeken waar er behoefte is aan en mogelijkheden tot meer samenwerking tussen catechesegroepen in het perspectief van gezamenlijke voorbereidingen voor Geel. Naast de catechese dient deze werkgroep ook aandacht te hebben en alert te zijn voor  andere vormen van verkondiging, zoals catechese voor ouders van communicanten, vormelingen, het gebruik van moderne communicatiemiddelen, de voorbereiding van homilieën, publicaties, bijbelavonden. Kortom, verkondiging van de Blijde Boodschap neemt een belangrijke plaats in, in ons geheel!


BIJBELGROEP IN DE KIJKER

Een groep die niet direct in de aandacht wil komen of op het voorplan wil staan, is de bijbelgroep "5 broden en 2 vissen". Reeds voor het derde jaar komt ze één keer in de maand samen met een 15-tal mensen om een avond te bezinnen rond een bijbels thema. We vroegen toch eens een deelnemer om een reactie "Steeds is het een prachtige avond, gezellig, leerrijk en aangenaam.”

Gezellig met koffie en koekjes.

Leerrijk omdat we ons kunnen verdiepen in een thema uit de bijbel, de betekenis beter begrijpen maar ook vooral de gesprekken nadien zijn geweldig interessant.

Het is een open bloeien, mekaar begrijpen, even stilstaan en met een gelukkig en voldaan gevoel keren wij dan terug huiswaarts.  Een echte aanrader, wees welkom op onze volgende Bijbelavond in januari.


KERSTMIS IN GEEL

Als je al denkt, hoe laat die kalkoen nu eigenlijk gebraden moet zijn, of hoe laat “de Chinees” moet leveren, dan geven wij hier al een primeurtje: de uren waarop Geel Kerstmis viert in 2016.

* 24 december

* 25 december

Van harte welkom.


 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48        

Externe Links