Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 50 - 14 december 2016

17 – 18DECEMBER: 4de ZONDAG IN DE ADVENT
woensdag 21 december: H. Petrus Canisius.

"BEVRIJD ONS, HEER"


Hij is op komst: IMMANUËL , GOD MET ONS.
Stilaan voelen wij de komst van Jezus in ons midden ontluiken
Johannes roept mensen in de woestenij
Of wij de bijbel lezen of de krant ???
Hij komt !!!!

(naar het rode bijbeldoosje)

17.30 u. gebedsviering: Jgt Gust, Sooi en Ludo Nevelsteen, Linda Taels, Wim Verherstraeten en Germaine Verachtert; jgt Roger Vanlommel, familie Vanlommel-Dauwen

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

"Plan maakt kerken klaar voor toekomst"

Kerken zijn niet weg te denken in het straatbeeld, ook niet in een hedendaagse maatschappij. De monumentale gebouwen herbergen een rijk verleden en zijn vaak een markering in een dorp of centrumgebied. De laatste decennia boeten kerken echter in aan populariteit en moeten we dus nadenken over de toekomst van deze gebouwen.

Op het grondgebied van Geel staan twaalf parochiekerken die historisch of architecturaal waardevol zijn. Vier daarvan zijn beschermd: de kerken van Sint-Amands, Sint-Dimpna, Zammel en Bel. 

gezocht: toekomstvisie

De laatste decennia daalt het aantal kerkbezoekers aanzienlijk. Ook het aantal priesters vermindert sterk waardoor het steeds moeilijker wordt op alle plaatsen erediensten te laten plaatsvinden. Ook voor het stadsbestuur zijn er gevolgen want steden en gemeenten moeten meer financieel tussenkomen in het onderhoud en de instandhouding van de kerkgebouwen. Een goede visie over de organisatie van de erediensten, de pastorale werking en de toekomst van de parochiekerken is dus absoluut noodzakelijk. 

twee werkgroepen

Twee werkgroepen, het stadsbestuur en een vertegenwoordiging van de pastorale werking, buigen zich over de nood aan gebouwen op korte, middellange en lange termijn en over de behoeften in de werking. Het resultaat van de beide werkgroepen wordt daarna samengebracht tot een ontwerp van kerkenplan. Daarin wordt voorgesteld in welke kerkgebouwen op lange termijn erediensten zullen blijven plaatsvinden en voor welke kerken een andere bestemming gezocht wordt.  

timing

Nog dit jaar wordt het ontwerp van kerkenplan voorgelegd aan het schepencollege. Daarna zal het plan voorgesteld worden aan de gemeenteraadsleden, de leden van de kerkraden en de mensen uit de parochieteams. Na deze open vergadering krijgen alle Gelenaren de kans om suggesties te doen. Na een eventuele bijsturing wordt het ontwerp van het kerkenplan ter goedkeuring voorgelegd aan de bisschop en de gemeenteraad. 

meer info

infocel technische diensten
014 56 62 50
infocel.td@geel.be

Norbert Wauters
014 31 27 29
norbert.wauters@skynet.be


Afscheid van een pastorale werkster van de eerste generatie

Maria Peeters werd geboren in Geel Punt op 13 december 1930. Ze groeide op in een sociaal voelend gezin, samen met twee broers, Vik en Wies. Haar vader verongelukte in dienst van de parochie toen hij met kar en paard stoelen terugbracht naar St.-Amands. De B.J.B. speelde regelmatig toneel in de slachterij van Lornoy en stoelen moesten gehuurd worden.

Samen met haar broers beleefde ze een mooie jeugd in een bloeiende B.J.B. om later de Chiro te stichten en de leiding ervan op zich te nemen.

Ze begon haar loopbaan in de parochieschool van Punt om na het vertrek van de zusters schoolhoofd te worden, tot ze met pensioen ging.

Ze was niet getrouwd en kon zich helemaal inzetten voor de parochie, school en kerk. Al wat er in de kerk gebeurde, droeg haar stempel. Ze was lector, kosteres, begon met de gezinsvieringen en bereidde de kinderen voor op eerste en plechtige communie. Ze volgde een voorbereiding om pastoraal werkster te worden en werd door Monseigneur Raes gezonden op 13 maart 1983.

Toen Frans Dens, een trouwe vriend, intrad in de bouworde, zette ze zich helemaal in voor wat Frans deed in Congo waar hij in Kankala een school bouwde met ook een vakschool. Hij was timmerman. 't Punt werd een echte missieparochie.

Maria was heel mariaal en regelmatig ging ze naar Medjugorje. Toen ze het moeilijk kreeg op Punt droomde ze van op rust te gaan in Herselt. Ze bereidde haar vraag goed voor en stelde aan de directrice voor om zonder enige vergoeding handwerk te leren aan de rusthuisbewoners, met succes. Er werd zelfs een tentoonstelling georganiseerd, juist toen er een mooie woongelegenheid vrij kwam. Maria mocht er wonen.

Ook daar kon ze dienstbaar zijn want stilaan nam ze de plaats in van zuster lector en zuster kosteres maar botste er op de aalmoezenier. Haar werk in de kapel moest ze opgeven.

Ze vond de abdij van Tongerlo, ging er haast elke dag naar de mis en maakte zich verdienstelijk door de inkomgelden van de museumbezoekers te ontvangen.

Het waren gezonde fietstochten tot ze door een auto werd aangereden, haar heup brak en een maand later overleed.

Maandag 5 december deden we haar uitgeleide in de kerk van Punt. Een pater van Tongerlo ging de viering voor. Na de dienst was er geen koffietafel, maar Maria stelde voor om wie wilde iets te laten storten voor het werk van Frans Dens in Kankala. Je kan , storten op BE82 0000 9019 7468 t.a.v. Scheut ontwikkelingssamenwerking, Ninoofsesteenweg 548, 1070 Anderlecht.x


Uitnodiging adventswake en boeteviering 2016

Op woensdag 14 december nodigen wij u uit op de federale adventswake die plaatsheeft om 19.00 in de kerk van Holven. Samen staan we bezinnend stil bij het adventsgebeuren en bereiden we ons voor op de komst van het kerstkind in de wereld. Samen staan we ook stil bij de problematiek van armoede in onze eigen buurt. Na de wake nodigen wij u dan ook uit voor de jaarlijkse 'soep op de stoep'. Zo steunen we ook welzijnszorg en zijn projecten. Van harte welkom!

Op maandag 19 december nodigen wij u uit op onze federale boeteviering om 19.00 in de kerk van Elsum. Van harte welkom!


KERSTMIS IN GEEL

Als je al denkt, hoe laat die kalkoen nu eigenlijk gebraden moet zijn, of hoe laat “de Chinees” moet leveren, dan geven wij hier al een primeurtje: de uren waarop Geel Kerstmis viert in 2016.

* 24 december

* 25 december

Van harte welkom.


 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49      

Externe Links