Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 51 - 21 december 2016

24 – 25 DECEMBER: HOOGFEEST VAN KERSTMIS

"Herders? Koningen, mensen, broeders en zusters, … Hij is geboren"


Leren geloven in de kleine Jezus, dat is klein begonnen. Verhalen, hoe Hij menselijk met anderen omging, die deden de ronde. Huisgenoten braken zijn brood en keken erop toe, wat medemensen tekort kwamen. Zo groeide het beseft, dat het God moest zijn die in Jezus vlees en bloed was geworden. Meer nog: dit god-menselijke verhaal moest verder gaan !

(naar het rode bijbeldoosje)

17.30 u. Kerst gezinsviering, jgt Vandenbussche Lou, Cools Maria; jgt August Nevelsteen; Van Roey Simonne

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Welzijnszorg: Thomas

Maatschappelijk werker Thomas (41) is dromer, denker én doener van beroep. Intussen engageert hij zich al 16 jaar in de strijd tegen kansarmoede, zowel vrijwillig als professioneel. Dat het eerder je handen dan woorden zijn die je aan het echte werk moet vuil maken, glimlacht hij. En dat je zo het snelst werk maakt van de toekomst. Hij doet dat voor en samen met jongeren die met armoede te maken hebben. Onder het motto ‘practice what you preach’ schoolde hij zich bij om hen op de werkvloer beter te kunnen bijstaan. Vanuit dat engagement richtte hij veertien jaar geleden ook Betonne Jeugd op, geflankeerd door twee vrienden.

“Als vrijwilliger in Antwerpen kwam ik vaak in contact met jongeren met armoede-ervaring. Hun buurthuis moest ineens dicht, omdat er zogezegd geen kansarmoede meer bestond op het Zuid. Het gemiddelde inkomen was boven een bepaald niveau gestegen door de nieuwe stadsontwikkeling van het Zuid. Onvoorstelbaar. We hadden geen idee waaraan we begonnen, maar namen het heft in eigen handen.” Het is te gemakkelijk om te oordelen en het op individuele verantwoordelijkheden te schuiven, meent Thomas.

Armoede kan je niet alleen oplossen. Als je ziek wordt en je hebt geen sterk netwerk, dan kom je in de problemen. Veel jonge gasten missen een aantal sociale basics om overeind te blijven op de arbeidsmarkt. Ze hebben geen vervoer, geen warm nest. De werk-woon-gezinssituaties waarin zij moeten overleven zijn onvoorstelbaar. En dan zeggen wij in alle luxe dat ze maar harder moeten werken. Wat we collectief doen is zoveel belangrijker.”

“Welzijnszorg heeft ons twee jaar financiële ondersteuning geboden. Onze jongeren mochten ook vaak hun verhaal vertellen tijdens hun vormingen. We aten elke vrijdag samen en organiseerden eennachtweekendjes weg met de gasten. We reden met een paar camionetten naar een boer of gingen kamperen. De sociale cohesie is enorm, eens je hen uit die betonnen jungle weghaalt. Er komen dan heel andere verhalen naar boven. Het onderweg zijn schept ruimte.”

De jongeren van Betonne Jeugd maakten hun droom waar en kochten een oude bus met een deel van de subsidies. Samen met Thomas bouwden ze hem om. “Je krijgt die gasten zogezegd nooit in gang … Op twee maand tijd was de reisbus volledig ontmanteld en omgebouwd”, pronkt hij. “Eenmaal af zijn we ermee naar Brussel, Gent, Doel, de Ardennen, Tsjechië en Berlijn gereden. De voldoening op hun smikkels, daar doe je het voor. Een van hen wil nu zelf zijn busrijbewijs halen. Het is een lange weg, maar hij leidt ergens naartoe. Zoveel is zeker.” De burn-out waar Thomas vele ondoorgrondelijke subsidiewegen later mee kampte, maakte hem alleen maar empathischer. 

Het chemische proces van een burn-out heeft veel weg van wat mensen met armoede-ervaring meemaken. Chronische stress, constante spanning, stigma’s, schaamte… En alles behalve de macht om in te grijpen of iets te veranderen aan de situatie. 

Vandaag is hij halftijds aan de slag bij Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen als opbouwwerker energie en armoede en halftijds als wooncoach bij CAW De Kempen. Met één been in het praktische en met een ander been in het beleidsbeïnvloedende werk. Onlangs schoolde hij zich bij tot residentieel elektrisch installateur. Hij droomt van een eigen coöperatief bouwproject. “Ze noemen mij een idealist. Maar voor mij draait het nog altijd om de mensen, niet om systeempjes die we in gang willen houden. De tussenschotten tussen zorg, armoede, wonen en tewerkstelling zouden moeten neergehaald worden. Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd en fundamentele veiligheid.” Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd, toegang tot water, gas en elektriciteit, een haalbaar inkomen, perspectief en fundamentele veiligheid. Dé voorwaarden voor een betere toekomst voor iedereen.'


De pastorale eenheid (5)

De werkgroep diaconie

Vandaag belichten we even kort de werkgroep diaconie en zijn taken.  In deze groep zitten mensen die betrokken zijn bij een of andere vorm van concrete dienstbaarheid in een gelovige gemeenschap  in Geel of vanuit hun christelijke spiritualiteit het thema diaconie genegen zijn.  Deze groep zoekt naar mogelijkheden in de pastorale eenheid om het aspect van de gelovige dienstbaarheid te versterken. Zij proberen  voeling te houden met een of enkele domeinen van de categoriale pastoraal in de pastorale eenheid (welzijnsschakels, scholen, zorginstellingen …) en nieuwe behoeften van concrete mensen of groepen te ontdekken en signaleren aan de pastorale eenheid. Zij maken de verbinding  met en tussen de solidariteits-groepen in parochieverband (Broederlijk Delen, Welzijnszorg, ziekenzorg e.a.) en in de andere geloofskernen. Samengevat en misschien veel eenvoudiger kunnen wij zeggen dat deze groep ervoor zorgt dat de christelijke gemeenschap binnen Geel niet alleen een gemeenschap is die dienstbaarheid met de mond uitdraagt, maar ook met concrete daden van solidariteit, kortom dat ook de zwakkeren in onze geloofsgemeenschap niet in de kou blijven staan, maar de aandacht blijven krijgen die zij nodig hebben.


KERSTMIS IN GEEL

Kerstmis vieren doen we niet enkel met de charme van romantiek, engelenhaar en fijne muziek, maar in een echte tocht naar Bethlehem.
Kerstmis vieren betekent luisteren naar elkaar en naar mensen die God laten geboren worden in mensen voor wie er geen plaats meer was in de herberg.
Kerstmis is een feest met héél veel kerkbezoek. Mensen kiezen voor een parochie, voor een genre van Kerstvieren of voor een aangenaam uur…
Hier de Geelse keuzereeks:

* 24 december

* 25 december

Van harte welkom en een Zalig Kerstmis!


ABONNEMENT OP ONS BLAD

Op 6 december hebben al onze parochiale medewerkers hun abonneelijsten afgesloten, om zo zeker en vast tijdig klaar te zijn voor de herabonnering in 2017. Het is dus te laat, om nog via de parochies in te schrijven, voor wie nog niet betaalde.  Rep je dus zo snel mogelijk naar de bank, of je loopt kans, dat de eerste nummers van januari je niet meer bereiken. Je schrijft dus best 36 euro over rechstreeks naar de abonnementsdiensten van Geel NOORD of Geel ZUID

* Geel Zuid: bellen kan naar Clementine Vermeyen op 014 / 86 77 05 en de rekening is BE81 3200 1472 9724 van “Parochieblad Geel Zuid” om 36 euro over te schrijven. Vergeet niet je volledig adres te vermelden in de mededeling.

* Geel Noord: bellen kan naar Marcel De Vries op 014 58 23 83 en de rekening is BE51 8335 3019 2162 van “Parochiefederatie Geel Noord” om 36 euro over te schrijven. Vergeet niet je volledig adres te vermelden in de mededeling.


 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49 Week 50    

Externe Links