Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 3 - 17 januari 2018

20 – 21 JANUARI: 3DE ZONDAG DOOR HET JAAR

" Ik maak jullie tot vissers van mensen ! "


Het Johannes evangelie begint met een vraag van Jezus.
Jezus begon niet met een oproep of een slogan.
Hij vroeg aan twee mannen, of ze iets zochten …
En na een halve daguitstap gaf Hij zijn adres niet.
Hij zei gewoon: “Kom maar kijken.”

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u. gebedsviering; jgt Stanske Lievens

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Nieuwe website voor onze pastorale eenheid

www.pastoraleeenheidgeel.be

Sinds een kleine week hebben we met onze pastorale eenheid een nieuwe website.
We nodigen iedereen uit om regelmatig naar ons eigen plekje op het internet te surfen!
Onze nieuwe website is veel uitgebreider dan de vorige en zeer gebruiksvriendelijk!
We kozen ervoor om vooral een informatieve website te zijn, een soort portaal waar iedereen snel de nodige informatie kan vinden rond het kerkelijk gebeuren in Geel.
Zo vind je op de startpagina onmiddellijk een overzichtje van onze misuren en de zondagskerk.
Daaronder staan de contactgegevens van het pastoraal team en ook de contactgegevens van onze parochies zijn gebleven op de eerste pagina.
Tevens staan op de eerste pagina de twee laatste nieuwsberichten.
Nieuwsberichten van dingen die gebeurden in onze pastorale eenheid, mooie geloofsverhalen uit onze geloofskernen, parochies, scholen, WZC, ...
In het balkje bovenaan vindt men alle info rond sacramenten.
Wist u dat bijna 90 procent van de jonge koppels bijvoorbeeld alle info voor dopen al vindt op onze website?
Naast sacramenten vindt men de knop nieuws. Verslagen van onze activiteiten, soms met foto, komen op onze site.
De agenda van de komende activiteiten vindt men vanaf nu ook op de website!
Raadpleeg hem dus regelmatig.
Bij achtergrond tenslotte komen iets uitgebreidere artikels over bepaalde onderwerpen die van belang zijn voor onze gemeenschap in Geel. Surf dus regelmatig naar www.pastoraleeenheidgeel.be!
Samen met ons vertrouwde "Kerk en Leven" blijven ze de bron voor info voor onze geloofskernen!
En heb je nieuws voor onze website of ons parochieblad, aarzel niet en stuur het ons toe!


Bijbelavond

Op 25 januari nodigen we iedereen uit op de bijbelavond '5 broden en 2 vissen' met als thema 'Petrus, de rots'.
We gaan dieper in op deze figuur en delen met elkaar een stukje van ons eigen geloofsverhaal.
Iedereen is welkom van 19.30 u. tot 21.30 u. in het pastoraal huis te Holven.


Met het bisdom naar lourdes

Ook in 2018 kan u traditiegetrouw weer met het bisdom op bedevaart naar Lourdes.
Je kan op bedevaart zowel in mei als in juli, met de TGV of met het vliegtuig.
De data van de meibedevaarten zijn: voor de TGV van donderdag 24 tot woensdag 30 mei en het vliegtuig van vrijdag 25 tot maandag 28 mei.
De data voor juli zijn:  TGV van zondag 15 tot zaterdag 21 juli en het vliegtuig van maandag 16 tot vrijdag 20 juli.
Voor inlichtingen en inschrijvingen kan u terecht bij  Marie-Josee T’Syen  Kanunnikenblok 14 2440 Geel   tel.014/580226  (best na 19u) of op het secretariaat van de bedevaart vanaf februari   tel 03/2189221.
Hopelijk mogen wij ook weer mensen van Geel begroeten op de bedevaart!


het kapelleke (52)


 

Ons Kapelleke 51 stond op Beekhoek.
Nog even melden dat Marcel en Lutgard de winnaars zijn van de twee vorige edities. Proficiat!
Voor nr 52 gaan we weer richting St. Laurentius!
Welke straathoek zoeken we?
Veel succes: de juiste antwoorden naar dirkvandenbroeck2@gmail.com
 


 


Nieuwe klokkencomputers

Sedert enige maanden is er in verschillende van onze kerkgebouwen ook hard gewerkt…
Na de jaarlijkse onderhoudsbeurt werd door de firma Clock-o-matic op verschillende torenuurwerken een nieuwe computer geïnstalleerd.
Na een voormiddag van technische activiteiten in de sacristie en de kerktoren kon de nieuwe computer in werking gezet worden.
Wat zou onze kerk zijn zonder de klokken!
Met deze nieuwe computer, voorzien van de laatste technische snufjes, kunnen we weer enkele tientallen jaren verder.
Dus geen excuses meer als je te laat op school of werk aankomt!


Sint-Antonius in Geel

Als de zon volgende zondag al van de partij zal zijn, dan geeft ze zeker een klein beetje meer “volle gas” in de parochie Bel.
Hoewel deze parochie reeds veel jaren toegewijd is aan de heilige Lambertus (die kregen ze indertijd toegewezen door de bisschop van Luik) dan is het zeker wel hun tweede heilige, Antonius, die ze daar het warmste hart toedragen.
Onder impuls van enkele mensen, komt daar elk jaar een dorp in beweging en dat mag geweten zijn in heel Geel.

Antonius wordt in heel het dorp gevierd, maar alles begint met een gebedsviering in de kerk om 10.00 u.  
Deze feestelijkheid wordt opgeluisterd door het versterkt zangkoor van Bel en door enkele doedelzakspelers.
Ook de overbekende “Geelse Franse soldaten” zijn er opgemerkte aanwezigen.

Na de viering zal Antonius gebeden worden om iedereen te zegenen voor de komende tijd.
Zowel méns en dier, als fiets en brommer komen in aanmerking voor de kerkdeur.
Na de zegening van dieren, ruiters, motards en cyclisten spoedt het bonte gezelschap zich onder de hoede van de ‘Franse soldaten’ naar de parochiezaal. Daar zullen de meesterlijk versneden en individueel verpakte delen van de St.-Antonius’ begeleider, het varken, per opbod verkocht worden.
Om het écht traditioneel te houden, wordt er geboden in oude Belgische frank.

De feestelijkheden in het parochiecentrum worden opgeluisterd en omkaderd door de folkgroep  ‘Opgeweckt’
En dan gaat “bel uit de bol”. Zowel de zaal als de plaatselijke horecazaken geven een aangepast menu en zij doen dit in onderlinge afspraak. …
Zij komen overeen!

Zouden wij de regering niet uitnodigen om te zien, hoe dat gaat ?

Dus vanuit álle parochies: na jullie vieringen is er nog plaats in Bel.


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02  
         
         

Externe Links