Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 5 - 31 januari 2018

3 – 4 januari: 5de ZONDAG DOOR HET JAAR

" Veel zieken genas Hij "

Marcus brengt dit weekend het verhaal van de genezing van Petrus’ schoonmoeder. Hier toont Jezus zich als leraar én als genezer.
De verkondiging van Jezus’ boodschap is vandaag ook maar geloofwaardig en geloofwekkend als ze gepaard gaat met  de zorg voor zieken, armen, uitgestotenen en gekwetsten.
Het één kan niet zonder het ander, ook vandaag.
Ben je daarvan overtuigd ?


(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

STARTAVOND Broederlijk Delen


Help honger de wereld uit!

Woensdagavond 14 februari is het weer zo ver! We vieren natuurlijk die dag Valentijn, maar het is tevens Aswoensdag en dat wil zeggen startavond van onze actie Broederlijk Delen. Dit jaar legt Broederlijk Delen de focus op Oeganda. De nieuwe campagne van Broederlijk Delen gaat de strijd aan tegen de verborgen honger en ondervoeding in Oeganda. Het vruchtbare land lijkt voldoende te bieden voor elke landbouwer. Schijn bedriegt. Dankzij de vruchtbare bodems en het gematigde klimaat, kunnen boeren vaak net genoeg produceren om hun gezin te voeden. Maar ze verdienen niet genoeg om extra eten te kopen waardoor hun maaltijden erg eenzijdig zijn. Klimaatverandering en de razendsnel groeiende bevolking maken hen nog kwetsbaarder.

Tijdens deze campagne ontdek je hoe boeren in Oeganda de strijd tegen honger winnen. Dat doen ze niet alleen.

Broederlijk Delen en zijn twaalf lokale partnerorganisaties werken aan oplossingen op lange termijn en stellen alles in het werk om honger te voorkomen. Dankzij jouw steun kunnen 62.000 boerenfamilies hun gezin voeden met voldoende, gevarieerd én gezond eten. Met onze steun helpt Broedelijk Delen in Oeganda verschillende partner - organisaties om zo de mensen daar een beter leven te geven. 

Aswoensdag is ook de start van de Veertigdagentijd, de vasten. Ook vasten heeft te maken met Broederlijk Delen. Het woord ‘vasten’ betekent letterlijk vastmaken, zich binden aan regels. In de Bijbelse oerbetekenis is vasten wachten, hopen en verwachten, zich klaarmaken voor de komst van God, van de Messias, van bevrijding.  De lichamelijke ‘versterving’ is de uitdrukking van het verlangen naar gerechtigheid (Mt. 5, 6). Dat is de daadwerkelijke ‘expressie’ van een religie die midden in deze wereld de kant kiest van de armen, een daad van gerechtigheid. Op onze startavond gaan we op beide problematieken in. An Verheyen, medewerkster van het vicariaat Antwerpen en al jarenlang vrijwilligster bij Broederlijk Delen, zal ons hierin begeleiden.

Programma van onze startavond:

19.00 u. Aswoensdagviering in de Kerk van Sint - Amands

19.30 u. Wandeling naar het parochiecentrum van Sint - Amands

20.00 u. Startavond Broederlijk Delen: campagnefilm, boeiend interactief gesprek met An Verheyen, vragen, de wereldwinkel is aanwezig!

22.15 u. Wel thuis!


lichtmis

Waarom eten wij nu in hemelsnaam pannenkoeken op lichtmis? "Op lichtmis dragen Maria en Jozef Jezus op aan God in de tempel.
Jezus die voor velen een licht zal zijn.
Ook de zon stelt licht voor. Ze neemt het over van het duistere.
En wat voor lekkers lijkt er nu beter op de zon dan een lichtjes bruingebakken pannenkoek?"
Een andere verklaring zegt: "
Lichtmis wordt ook beschouwd als een dag van voorspoed.
Zo zou het geluk brengen om met je rechterhand een pannenkoek omhoog te gooien terwijl je met je linkerhand iets van goud vasthoudt."
Wat er ook moge zijn, op Lichtmis vieren wij in onze pastorale eenheid de dopelingen van het afgelopen jaar.
Volgens de gegevens die we op dit moment doorkregen van de parochies, werden er in Geel weer over de honderd kindjes gedoopt.
Het afgelopen of komende weekend zullen onze dopelingen en doopcatechisten weer in onze kerk komen vieren! Wij wensen hen van harte proficiat!


bezinningsgroep kerk en wereld

De bezinningsgroep Kerk en Wereld nodigt u op 8 februari uit op haar volgende bijeenkomst in het parochiecentrum van Sint - Amands.
Van 14.00 u. tot 15.00 u staan we bezinnend stil bij het evangelie, de actualiteit van het ogenblik. Iedereen is van harte welkom!


het kapelleke (54)


 

Kapelleke 53 stond op de parochie van Geel Holven aan de Gooreindse Leunen.
We wensen ook nog René proficiat die kapelleke 52 won!
Waar vinden we ons kapelleke van deze week?
Het antwoord zit al in de titel van onze wedstrijd!  Doen jullie mee?
Alle antwoorden naar
dirkvandenbroeck2@gmail.com.
Veel succes!
 


Zondag 25 februari


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04        
         

Externe Links