Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 13 - 28 maart 2018

31 maart – 1 april: Hoogfeest van Pasen

" Paaslezingen volgens Johannes "

De lezingen tijdens de komende vieringen zitten vol actie.
Op veel momenten kunnen wij ons in het paasverhaal inpassen, of als toeziener ons standpunt bepalen.
Bij alles, wat “ze” in de omgeving van Jezus doen, kunnen wij “ons gedacht” hebben: ze gaan in het hele verhaal bejubelen, avondmalen, lifleffen, verraden, vluchten, liegen, medelijden vertonen, uitjouwen, geselen, kruisigen, verwijten, bang zijn … vooruit lopen, bij het graf komen, binnen gaan en dan gaan ze stillekes aan zien en geloven.

Hoeveel tijd heeft een mens nodig, om dat allemaal bewust mee te maken ?

17.30 u. Paasviering Van Roey Simonne

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Alleluja, Christus leeft!

Alleluja, Christus leeft! Het is weer Pasen. Herman Boon, de vroegere aalmoezenier van de luchthaven zei het zo: “Opstaan', ‘verrijzen', ‘de dood overwinnen' zijn woorden die we vaak gebruiken in de liturgie en zeker in deze paastijd. Pasen is het feest van de opstanding. ‘Christus is verrezen, ja waarlijk verrezen' zingen we. Telkens weer gedenken we dit grote gebeuren van twintig eeuwen geleden. De opstanding van Christus is Zo'n ingrijpend gebeuren dat het ons niet meer loslaat. Het is de kern van ons geloof. Wij belijden dat dank zij Jezus Christus het leven het altijd haalt op de dood. Over de dood heen, aan de overzijde van het leven, staat God die op ons wacht. Jezus Christus is ons daarin voorgegaan. Dat wil dus zeggen dat God ons leven schenkt in overvloed.” Christenen zijn paasmensen, maar christen zijn stopt niet bij het zeggen van dank je wel voor het leven dat God ons schenkt. Als we werkelijk paasmensen willen zijn, moeten we ook onze handen uit de mouwen durven steken. Jezus is opgestaan, ook wij zijn geroepen om mensen veraf en dichtbij te helpen opstaan. Ik herneem even terug de woorden van Herman Boon: “Door broederlijk te delen met armen en zwakkeren, veraf en dichtbij, werken wij aan de opstanding van mensen. Door onze medemensen steeds weer moed in te spreken werken wij aan meer menselijkheid. Door naast de mensen te gaan zitten en naar hen te luisteren en met hen te praten nemen we hen op in onze gemeenschap. Door vastberaden op te komen voor de rechten van de mens waar ook te wereld, in Palestina, in Congo, in Tibet of hier bij ons, werken we aan de opstanding van mensen. Zo helpen wij mensen rechtop te komen. Zo gaat de opstanding van Jezus Christus steeds verder. Wij hebben de opdracht dit verrijzenisverhaal verder te zetten, mensen verder opwekken tot menswaardig leven. Niet afbreken maar opbouwen. Leven geven in overvloed.“

Het ganse team van de pastorale eenheid en het team van het parochieblad wensen u allen van harte een Zalig Pasen!


Vieringen Goede week in geel

Nog eens kort de paasvieringen in onze pastorale eenheid:


stille aanbidding met witte donderdag

De gebedsgroep uit Geel nodigt u van harte uit om mee te komen bidden op Witte Donderdag.
Wij willen samen waken bij de Heer en met Hem de weg van zijn lijden gaan, op weg naar de verrijzenis!
Aan de hand van enkele mooie teksten, een streepje muziek en in de stilte van de avond vertoeven wij bij Jezus.
Iedereen van harte welkom. We starten na de viering van Witte Donderdag omstreeks 20.00 u. of ietsje later in de kapel van de kerk van Elsum. We eindigen om 23.00 u. Je bent vrij om te komen en te gaan wanneer je wil. Wij hopen dat je even langskomt! Echt welkom!


PAASBEZINNING

Bedankt nu allen God

Met hart en mond en handen.
Die grote dingen doet
Aan ons en alle panden,
Die ons van moederschoot
En al van kind af aan
Ontelbaar heel veel goed
Tot hiertoe heeft gedaan. 

De eeuwig rijke God
Wil ons in heel ons leven
Een immer vrolijk hart
En edele vrede geven
En ons in zijn Gena
Bewaren altijd maar
En ons uit alle  nood
Verlossen hier en daar.

Lof, eer en prijs zij God,
Waar Vader en  Zoon wonen,
Met God, de Heilige Geest,
In hoogste hemeltronen,
Hem, de drie-ene God,
Zoals het was weleer
En is en blijven zal
Zo nu en altijd weer.

Hertaling Jef Van Meensel


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12  

Externe Links