Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 15 - 11 april 2018

14 Ė 15 APRIL: DERDE PAASZONDAG

" Zo moet Christus lijden en verrijzen "


De mensen, die van de apostelen de boodschap ontvingen, dat ďJezus leeftĒ, konden ook niet goed volgen. Wij horen het in de evangelielezing van dit weekend. De Lijdende Verlosser kon er bij hen niet in. Zij worstelden met de idee van een almachtige God, die ook moest lijden.
Een worsteling, die eeuwenlang blijft nazinderen, ook in deze paastijd. Ö
En toch: ďJEZUS LEEFT !Ē

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Verslag van een prachtige vormelingendag

Vorige week kon men in ons parochieblad al een verslag lezen van "De Passie" in Lier. Wat vele mensen niet weten is dat er die namiddag meer dan 2000 vormelingen uit heel ons bisdom een schitterende vormelingendag beleefden in Lierke Plezierke, want plezier, dat hebben we gemaakt! Vanuit Geel gingen we met 2 en een halve bus naar daar! Een origineel verslag schrijven is niet zo onze sterkste kant, maar misschien is een klassiek verslag nog maar het meest origineel? We kwamen om 12.45 u. samen in de kerk van Elsum en nadat we ons sjaaltje en veiligheidsbandje hadden gekregen, verzamelden we in de kerk voor een paar afspraken. Dirk liep er nog al zenuwachtig bij, maar dat zijn we al een beetje gewoon. Klokslag 13.15 zaten we in elk geval in de bussen en waren we op weg naar Lier. "Zijn jullie getuigen van...," vroeg een nieuwsgierige buschauffeur, "want er rijden zoveel bussen naar Lier?" Goede vraag in elk geval, want we waren die dag getuigen van Jezus! Aangekomen in Lier werden we door een groep enthousiaste vrijwilligers begeleidt naar de grote markt, waar de twee en halve bus terug samen kwamen als 1 groep van Geel. We hadden de grootste vlaggenstok met een vlag waar een stukje Geel van was! Gelukkig heeft onze Marcel een kast vol met vlaggen!

En op het podium verscheen zowaar nog een man uit Geel! Nick Hannes heette ons enthousiast welkom! We hebben dan ook laten horen dat we er waren waarop Nick met de gevleugelde uitspraak: 'Dat zijn de mannen van Geel' ons wist te begroeten. Met Nick verschenen ook de bisschop en Nancy uit thuis op het podium! Na het podiumgebeuren trok onze groep in stilte zowaar naar het begijnhof van Lier. In de kerk vertelde Bart Paepen een mooi verhaal over gelovig zijn in je leven. Het werd voor velen een echte stilte ervaring. Toeval of niet, maar de workshops voor vormelingen kwamen voor onze groep in de juiste volgorde. Na het begijnhof mochten we in een school gaan luisteren naar gelovige jongeren. De volgende workshop was het inoefenen van een dans voor 's avonds op de markt en nadien gingen we nog zingen. Onze vlag speelde daar weer een hoofdrol! De catechisten en ouders die mee begeleidden konden ondertussen genieten van een heerlijke koffie en promotieverhalen over Tertio en Kerk en Leven en Broederlijk Delen! Maar ook deze vrijwilligers deden dat allemaal schitterend! Na al onze activiteiten wilden we een groepsfoto nemen, maar dat was buiten de organisatie gerekend! Eerst moesten we met 2000 anderen frietjes gaan eten, en dat verliep wonderwel heel vlot! De groepen rond ons konden dan wel niet zo verdragen dat die van Geel direct in vier rijen stonden, maar organiseren dat kunnen wij toch wel!!! Langs vele politieagenten en veel kijkende buitenstaanders trokken we dan met onze vlag naar de markt! We aten onze picknick op en deden ons dansje, gingen naar toilet, werden een beetje ziek (allť een paar vormelingen toch), maar genoten allemaal van de Passie! Dankzij onze vlag hebben de mensen van Geel op de tribune ons zien zitten!!! We kwamen allemaal veilig terug thuis! Wie de film van de Passie wil zien... surf gewoon naar onze website www.pastoraleeenheidgeel.be en click op nieuws!


De paastijd in het ziekenhuis anno 2018

De Paastijd 2018 begon in het ziekenhuis, net zoals overal  elders, op woensdag 14 februari. De dag voordien was de ziekenhuispastor  op alle kamers gaan vragen wie er graag een askruisje zou ontvangen op Aswoensdag. Nu, een askruisje is niet het juiste woord: in het ziekenhuis worden geen kruisjes van as op het voorhoofd getekend, omwille van hygiŽnische redenen.  In het ziekenhuis worden aan de patiŽnten die dit wensen, kleine stenen kruisjes uitgedeeld die zelf gemaakt worden door een afdeling in het ziekenhuis van Turnhout. Dit jaar hebben we 52 kruisjes uitgedeeld. Doorheen de weken die volgden,  werden  gebedskaartjes uitgedeeld om de vasten levendig te houden. De vrijdag voor Palmzondag was de ziekenhuispastor opnieuw op ronde om aan alle patiŽnten te vragen wie er graag een gewijde palmtak zou ontvangen. Er waren 61 patiŽnten die een palmtakje wensten met bijhorend bezinningskaartje en ook een deel van het verplegend personeel wilde wel een takje om in de auto of ergens  in huis te leggen.  Op Goede Vrijdag werkte de pastor opnieuw aan haar conditie om in alle kamers te gaan bevragen wie er op Paaszaterdag graag de woord- en communiedienst zou bijwonen in het ziekenhuis. Op zaterdag 31 maart om 10.30u mochten we 18 patiŽnten verwelkomen, ook het Gregoriaans koor was van de partij, enkele familieleden, een personeelslid met haar gezin, een 9-tal vrijwilligers voor het patiŽntenvervoer, Ö Een kleine 50 aanwezigen konden alzo samenzijn en in vuur en water de symbolen en de kracht van het Paasgebeuren ervaren. Zoals iedere zondag, werd ook op Pasen communie gebracht bij patiŽnten die dit wensten. De lijst van patiŽnten was deze keer bijna dubbel zo lang: blijkbaar willen vele mensen  Ďhun Pasen nog houdení  en aan hun geloof en vertrouwen in God af en toe nog eens zichtbaar gestalte geven. Maar Pasen is niet het einde van onze zorg en aandacht voor onze patiŽnten. Blijvende oprechte zorgzame aandacht is niet alleen in de Paastijd nodig maar kan het hele jaar door helend werken. Zo proberen we het hele jaar door een stukje van de hoop die uitgaat van de verrijzenis tot bij de zieke medemens te brengen. 


bijbelse activiteiten in april

Donderdag 12 april komen we weer samen met de bezinningsgroep Kerk en Wereld. We verwachten iedereen die wil van 14.00 u. tot 15.00 u. in de parochiezaal van Sint-Amands voor een boeiend bezinnend uurtje!

Zaterdag 14 april is het de beurt aan onze kinderbijbelgroep. Zij komen samen in Holven van 10.00u. tot 11.30 u. voor Up2D'8! 

Donderdag 26 april is er de laatste bijbelavond voor volwassenen van dit seizoen. We staan stil bij een stukje uit de "Openbaring". We komen samen in het pastoraal huis te Holven van 19.30 u. tot 21.30 u. 


KWB-LESSEN RIJBEWIJS

Je kind zelf leren autorijden

Wil je je kind zelf leren autorijden, dan bereid je jezelf beter goed voor op deze oefenperiode. Sinds oktober is elke begeleider verplicht om een lesavond te volgen. KWB organiseert deze lesavonden en levert bovendien een attest af dat toelating geeft om je kind legaal te begeleiden.

Onze lesavond gaat door op woensdag 18 april en deelnemen kost 20 euro per begeleider. De leerling neemt gratis deel. Alle drukwerk is in de prijs begrepen. Inschrijven verplicht via rijbewijslessen@hotmail.com.

Schrijf tijdig in. Vol is vol. Meer info ontvang je na de inschrijving.
De lesplaats wordt na de inschrijving meegedeeld.
Informatie kan je krijgen op 0475/85 62 29 (Bart)


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14        

Externe Links