Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 16 - 18 april 2018

21 – 22 april: vierde paaszondag. roepingenzondag.
Maandag 23 april: St.-Joris, de drakendoder, patroonheilige van paardenfokkers, scouts, blikmakers en zadelmakers.
"De goede herder geeft zijn leven"

Jezus spreekt dit weekend in de lezingen over de relatie tussen God en de mensen. De herder en de schapen. Maar jezus zegt erbij welk soort herder Hij bedoelt en dan slaat Hij spijkers met koppen. Een herder, die zijn leven riskeert voor zijn schapen. Kunnen en durven wij ons toevertrouwen aan God ??? Ook na het lezen van de gazet ??? Ook na het TV-nieuws of journaal ???

14.00 u. Eerste Communieviering

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Je geroepen weten door God!

Op 22 april is het weer roepingenzondag. Voor het parochieblad trokken we naar Nick Hannes. Nick is in gelovige middens in Geel een gekend persoon. Met zijn enthousiasme weet hij velen te boeien en zijn gedrevenheid als christen spreekt velen aan. Pas zagen we hem nog aan het werk tijdens de vormelingendag waar hij bij het begin van het gebeuren een massa van 2000 vormelingen moeiteloos op zijn hand kreeg. Wij waren als Gelenaren heel fier en hebben ons laten horen ook! Achter al het enthousiasme zit er bij Nick een lang verhaal, van een roeping die stilaan groeide en nog blijft groeien.

Nick, jouw verhaal is al lang en vele mensen kennen jou. Kan je in een paar woorden omschrijven hoe jij op weg gaat met God? "Ik probeer elke dag mijn roeping te volgen en doe dit door mij door God te laten leiden.  Gods aanwezigheid is meerdere malen zichtbaar geworden voor mij op verschillende plaatsen en ontmoetingen met mensen doorheen mijn levensverhaal."

Velen weten dat Maria een belangrijke rol heeft gespeeld in jouw leven. Hoe ging dat in zijn werk? "Mijn leven heeft een eerste omwenteling gekregen toen ik als 11-jarige op bedevaart was in Medjugorje. Daar heb ik bewust gekozen om christen te willen zijn. Er ging een prachtige wereld voor mij open, waarin ik volop ging pelgrimeren. Dit alles leidde tot een priesterroeping op mijn zeventienjarige leeftijd. Toch werd deze keuze voor het priesterschap niet gemakkelijk toen ik verliefd werd. Ik moest toen kiezen om priester te worden of om pastor te worden." 

Hoe ben jij dan verder je weg gegaan? "In afwachting, biddend tot God of ik geroepen was voor een celibatair leven of een leven in een relatie, besloot ik dan maar te gaan studeren op de universiteit in Leuven. Daar heb ik mijn master in de theologe- en religiewetenschappen behaald. Met dit diploma ben ik dan vol vreugde gaan werken als jongerenpastor voor het jongerenpastoraal in Antwerpen."

Met jongeren werken in deze tijd moet ook niet eenvoudig zijn. Wat doet dat met een mens?  "Ik werk als jongerenpastor veel met jongeren. Het geeft me enorm veel vreugde. Vooral wanneer ik telkens ontdek dat jongeren in hun zoektocht het geloof een plaats geven in hun leven.  Hun open houding naar geloof en diepgang geven mij een teken van Gods aanwezigheid in elke mens. Op de activiteiten die ik organiseer samen met ijverige vrijwilligers wordt het geloof onverwacht zichtbaar. Het zijn activiteiten waar plaats is voor ontmoeting, geloof, bezinning, gebed, plezier en waar iedereen uit elke godsdienst en levensbeschouwing zichzelf kan zijn. Ik begeleid hen onder meer in hoe ze met hun geloof in het dagelijks leven kunnen staan. Op deze manier probeer ik elke dag God te laten werken doorheen mijn handelen. Ik ben God enorm dankbaar voor de weg die ik heb mogen bewandelen in zijn aanwezigheid. Wie weet waar die weg mij nog brengt? En wij zijn jou dankbaar Nick voor je verhaal. Veel succes nog op je weg met God!

Nick Hannes werkt als jongerenpastor op de jeugddienst van het bisdom.


eerste communies en vormsels van start

Vanaf het komende weekend starten in al onze geloofskernen de vieringen weer van de eerste communie en het vormsel. Wij wensen alle vormelingen en eerste communicanten, samen met hun ganse familie een prachtige dag toe: mooi weer, een mooie viering, een heel mooi feest, ... We nodigen alle mensen uit onze geloofskernen uit om de vieringen bij te wonen. Het is voor de jonge gezinnen altijd deugddoend om ook mensen uit de parochiegemeenschap in de kerk te zien! Via deze weg willen we ook al onze catechisten danken voor hun inzet. Ook hen wensen wij een stralende dag toe!


bijbelavond

Op 26 april heeft de laatste bijbelavond van het seizoen plaats. We staan stil bij een stukje uit het boek van de Openbaring. Je bent welkom van 19.30 u. tot 21.30 u in het pastoraal huis te Holven. Omdat het de laatste bijbelavond is van de reeks is er nog een lekkere verrassing ook! Tot dan!


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15      

Externe Links